Vilkår for Microsoft Power BI API

Tak, fordi De bruger Power BI API'en (Application Programming Interface). I disse vilkår for brug kaldes Power BI API sammen med eventuelle opdateringer, ændringer, erstatninger og eventuelle kopier, som er oprettet af eller til Dem, for Microsoft ”Power BI API”. Dette er en aftale mellem Dem og Microsoft Corporation (”Microsoft”). Af og til henvises der til Microsoft som ”vi”, ”os” eller ”vores”. Ved at bruge Power BI API accepterer De disse vilkår for brug (”API-vilkårene”) og Power BI-tjenesteaftalen eller andre aftaler, som måtte være gældende (samlet kaldet ”Aftalen”) for brugen af Power BI og medfølgende applikationer (”Power BI-tjeneste”). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse API-vilkår og Aftalen, gælder disse API-vilkår.

Microsoft forbeholder sig retten til fra tid til anden at opdatere og ændre disse API-vilkår eller eventuelle dokumenter, som er inkorporeret. Microsoft kan ændre disse API-vilkår ved at offentliggøre en ny version. Brug af Power BI API efter en sådan ændring udgør accept af sådanne ændringer.

Bemærk, at vi ikke giver garanti for Power BI API. API-vilkårene begrænser desuden vores ansvar. Disse vilkår er angivet i afsnit 10 og 11, og vi beder Dem læse dem grundigt.

1. Adgang til Power BI API.

For at bruge Power BI API skal De have et Power BI-abonnement og registrere Deres applikation i Azure Active Directory. Deres tjeneste skal angive det klient-id, som leveres af Azure Active Directory, som beskrevet i Power BI API-dokumentationen, og Microsoft blokerer anmodninger med ugyldige klient-id'er. Microsoft har alene uindskrænket kontrol over Power BI-dataene og -formatet.

Microsoft har ret til, efter eget valg, at afvise enhver anmodning om at bruge Power BI API til enhver tid og af en hvilken som helst årsag. Microsoft er ikke ansvarlig over for Dem for skader af nogen art som følge af deres beslutning om at afvise en sådan anmodning.

2. Licenseret brug og begrænsninger.

Power BI API ejes af Microsoft og licenseres til Dem på verdensomfattende (bortset fra som begrænset herunder), ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar basis på de vilkår og betingelser, som er anført heri. Disse API-vilkår definerer den lovlige brug af Power BI API, alle opdateringer, ændringer, erstatninger og eventuelle kopier af Power BI API, som er oprettet af eller til Dem. Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er tildelt Dem heri, forbeholdes af Microsoft.

·         a. Licens. I henhold til de vilkår og begrænsninger, som er angivet i disse API-vilkår, tildeler Microsoft Dem en ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar ret til at bruge Power BI API til at udvikle, teste, distribuere og understøtte Deres applikation.

·         b. Varemærker. De må ikke bruge Power BI-varemærker eller -logoer uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Microsoft.

c. Hastighedsbegrænsninger og datafeltbegrænsninger. De er indforstået med, at der er en hastighedsbegrænsning og en begrænsning på datafelter, der vises pr. applikation eller tjeneste, der bruger Power BI API, og de accepterer, at De til enhver tid skal overholde den pågældende hastighedsbegrænsning og begrænsningerne på datafelter. Hastighedsbegrænsningerne og de øvrige begrænsninger er beskrevet i Power BI API-dokumentationen, som findes på dev.PowerBI.com. Disse hastighedsbegrænsninger og øvrige begrænsninger kan fra tid til anden blive ændret efter Microsofts eget valg, og de træder i kraft straks efter offentliggørelse. Microsoft kan efter eget valg begrænse: (i) den hastighed, hvormed der kan oprettes forbindelse til tjenesten, eller nogen underdel af den, (ii) den mængde lager, der gøres tilgængelig for hver enkelt tjenestekonto, og/eller (iii) længden af individuelle indholdssegmenter, som kan uploades til (eller vises fra) tjenesten (alle de foregående er en form for ”Begrænsning”). Microsoft kan gennemføre denne Begrænsning globalt i hele Power BI API'en, pr. slutburger eller på enhver anden baggrund. De må ikke forsøge at omgå nogen tekniske tiltag, som vi indfører for at håndhæve Begrænsning, og De forstår og accepterer, at programmeringsmetoder, som har til hensigt at undergrave hastighedsbegrænsning (herunder opbevaring af en cache med data) anses for at være en overtrædelse ad disse API-vilkår.

d. Ændringer. Microsoft forbeholder sig ret til at udgive efterfølgende versioner af Power BI API og til at kræve, at De anskaffer og bruger den nyeste version. Hvis en ændring er uacceptabel for Dem, skal De ophøre med at bruge Power BI API. Hvis De fortsætter med at opnå adgang til Power BI API, anses De for at have accepteret ændringerne.

e. Begrænsninger og betingelser for tjenesten. Vi kan bruge teknologi eller andre midler til at beskytte Power BI API, beskytte vores kunder eller forhindre Dem i at misligholde disse API-vilkår. Disse midler kan f.eks. omfatte filtrering for at stoppe spam eller øge sikkerheden. Disse midler kan forhindre eller afbryde Deres brug af Power BI API, og De må ikke omgå eller forsøge at forhindre eller deaktivere nogen af disse tekniske eller andre midler.

3. Ejendomsret.

·         a. Microsofts rettigheder. I forbindelse med API-vilkårene betyder ”Immaterielle rettigheder” alle rettigheder, der til enhver tid eksisterer i henhold til patentlovgivningen, loven om ophavsret, loven til beskyttelse af halvlederchips, lovgivningen om moralske rettigheder, loven om forretningshemmeligheder, loven om varemærker, konkurrenceloven, loven om rettigheder til offentliggørelse, eller loven om beskyttelse af personlige oplysninger, og alle andre ejendomsrettigheder samt alle applikationer, fornyelser, udvidelser og gendannelser heaf, på nuværende tidspunkt eller herefter med virkning på verdensplan. Mellem Dem og Microsoft anerkender De, at Microsoft eller dets licensgivere ejer alle rettigheder, ejendomsret og interesse, herunder uden begrænsning alle immaterielle rettigheder, i og til Power BI API'en og alle resultater af Power BI API'en (undtagen eventuelle softwarekomponenter, som er udviklet af Dem, og som ikke i sig selv inkorporerer Power BI API'en eller nogen resultater eller eksekverbare filer i Power BI API'en), og at De ikke erhverver nogen rettigheder, ejendomsret eller interesse i eller til Power BI API'en, med undtagelse af, hvad der udtrykkeligt er angivet i API-vilkårene.

·         b. Tilskrivning; Juridiske meddelelser. De billeder, som leveres til Dem via Power BI API'en, kan indeholde varebetegnelser, varemærker, mærker for tjenester, logoer, domænenavne og andre karakteristiske brandegenskaber for Microsoft og dets partnere. De må ikke slette eller på nogen måde ændre dissevarebetegnelser, varemærker, mærker for tjenester, logoer, domænenavne og andre karakteristiske brandegenskaber. De accepterer at bevare, og undlade at fjerne, redigere, tilsløre eller ændre nogen links eller meddelelser, som vises på noget billede, der leveres via Tjenesten. De anerkender og accepterer, at disse Juridiske meddelelser supplerer API-vilkårene for Power BI API'en.

·         c. Digital Millennium Copyright Act. Det er Microsofts politik at svare på meddelelser om påstået krænkelse, der overholder Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”). For vejledning og yderligere oplysninger se venligst afsnittet om DMCA-meddelelse i Vilkår for anvendelse.

4. Regelsæt.

·         De accepterer, at de er ansvarlig for Deres egen opførsel og Deres eget indhold, når De bruger Power BI API'en, og for eventuelle konsekvenser heraf. De accepterer udelukkende at bruge Power BI API'en til formål, som er lovlige, korrekte og i overensstemmelse med disse API-vilkår og alle gældende politikker eller retningslinjer.

·         a. Passende opførsel. Ved brug af Power BI API'en og udvikling af applikationer skal De:

·         Overholde lovgivningen,

·         Overholde eventuelle regelsæt eller andre meddelelser, vi har stillet til rådighed,

·         Holde alle adgangskoder til Deres tjenestekonto hemmelige,

·         Omgående give os meddelelse om et eventuelt kendskab til en sikkerhedsovertrædelse relateret til Power BI-tjenesten og Power BI API'en.

·         b. Forbudte anvendelser. Ved brug af Power BI API'en og udvikling af applikationer må De ikke:

·         Smæde, misbruge, chikanere, forfølge, true eller på anden måde overtræde andres juridiske rettigheder (som f.eks. retten til privatlivets fred eller rettigheder vedrørende offentliggørelse).

·         Uploade, poste, e-maile eller overføre eller på anden måde tilgængeliggøre upassende, ærekrænkende, krænkende, sjofelt eller ulovligt indhold.

·         Uploade, poste, e-maile eller overføre eller på anden måde tilgængeliggøre indhold, der krænker nogen parts patenter, varemærker, ophavsret, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder, medmindre De er ejeren af rettighederne eller har tilladelse fra ejeren til at poste et sådant indhold.

·         Uploade, poste, e-maile eller overføre eller på anden måde tilgængeliggøre beskeder, der promoverer pyramidespil, kædebreve eller forstyrrende kommercielle beskeder eller annoncer eller noget andet, der er forbudt af lovgivningen, disse API-vilkår eller andre gældende politikker eller retningslinjer,

·         Bruge Power BI API'en i forbindelse med eller til at promovere produkter, tjenester eller materialer, der udgør, promoverer eller bruges primært i forbindelse med handel med: Spyware, adware eller andre skadelige programmer eller kode,

·         Downloade filer, der er uploadet af en anden, som De ved, eller burde vide, ikke juridisk må distribueres på en sådan måde.

·         Give Dem ud for at være en anden person eller enhed eller slette forfattertilskrivelser, juridiske eller andre passende meddelelser eller angivelser om ejendomsret eller oprindelsesmærkater eller softwarekilder eller andet materiale.

·         Begrænse eller undertrykke andre brugere i at bruge og få adgang til Power BI API'en.

·         Bruge Power BI API til ulovlige eller uautorisedere formål.

·         Fjerne nogen ophavsrets-, varemærke- eller andre meddelelser om ejendomsret, som er indeholdt i eller på Power BI API.

·         Forstyrre eller afbryde Power BI API eller servere eller netværk, der er tilknyttet Power BI-tjenester, eller undlade at overholde krav, procedurer, politikker eller regler for netværk, som er knyttet til Power BI API;

·         Bruge nogen robot, spider, applikation til webstedssøgning/-hentning i relation til Power BI API eller indsamle oplysninger om brugere til noget uautoriseret formål.

·         Sende indhold, der fejlagtigt udtrykker eller antyder, at sådant indhold er sponsoreret eller godkendt af Microsoft;

·         Oprette brugerkonti med automatiserede metoder eller under falske eller svigagtige forudsætninger eller erhverve eller forsøge at erhverve flere nøgler til Power BI API'en.

·         Promovere eller levere instruktionsoplysninger om ulovlige aktiviteter eller promovere fysisk skade eller beskadigelse mod nogen gruppe eller enkeltperson.

·         Overføre virusser, orme, fejl, trojanske heste eller elementer af ødelæggende karakter.

·         Sælge, lease, overdrage eller underlicensere Power BI API'en eller adgangskoder til den, uanset om det er med henblik på direkte kommerciel eller pengemæssig gevinst eller på anden måde, uden Microsofts forudgående, udtrykkelige, skriftlige tilladelse.

·         Bruge Power BI API'en på en måde, der overskrider den rimelige anmodede mængde, udgør overdreven brug eller misbrug, eller som på anden måde ikke overholder eller ikke er i overensstemmelse med nogen del af Power BI API-dokumentationen, som findes på dev.PowerBI.com som fastlagt af Microsoft efter eget valg.

·         Anmode om data på vegne af én bruger for at vise, fremvise, overføre eller levere sådanne data til andre brugere.

·         De umiddelbart foregående forbudte anvendelser er ved eksempel og ikke som en begrænsning. Microsoft forbeholder sig ret til, efter eget valg, at fastsætte, om Deres brug af Power BI API'en er i overensstemmelse med disse API-vilkår.

5. Beskyttelse af personlige oplysninger.

Al adgang til og brug af Power BI API'en er underlagt Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Power BI, som findes her (den kan opdateres fra tid til anden). Intet i disse API-vilkår sørger for indsamling eller overførsel af nogen personligt identificerbare oplysninger om internetbrugere mellem parterne. De skal opretholde en tydelig onlinepolitik om beskyttelse af personlige oplysninger for Deres websteder og applikationer, som får adgang til Power BI API'en. Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger skal som minimum indeholde en fuld, nøjagtig og tydelig videregivelse vedrørende placering, brug og læsning af cookies og relaterede teknologier, og Deres indsamling og brug af data i relation til aktivitet fra brugere af Deres websteder og applikationer.

6. Brugergodkendelse og Sikkerhed.

Microsoft tager slutbrugersikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger meget alvorligt, og De er indforstået med at give os al nødvendig hjælp i forbindelse med kørsel af Deres Applikation i overensstemmelse med disse API-vilkår og eventuelle gældende love.

a. Sikring af brugernes samtykke. De er alene ansvarlig for at sikre klart og udtrykkeligt samtykke fra brugeren, der giver Dem tilladelse til at få adgang til en sådan brugers Power BI-konto, herunder hvis det er relevant, at hente brugerspecifikke oplysninger eller skrive oplysninger til en sådan brugers konto. De skal strengt overholde omfanget af det udtrykkelige samtykke, som brugeren har givet Dem, når de opnår adgang til en sådan brugers Power BI-konto.

b. Kontakt og samarbejde. De (eller de kontaktpersoner, som De har registreret i Azure Active Directory sammen med Deres applikation) skal til enhver tid være til rådighed i forbindelse med sikkerhedsspørgsmål eller problemer. De kan ændre dette navn eller denne kontaktperson ved at opdatere Deres lejeroplysninger i Azure Active Directory.

c. Virusforanstaltninger. Alle materialer, herunder software og dokumenter, som De leverer til Microsoft, skal kontrolleres med opdateret antivirus- og anti-ormesoftware, som overholder internetbranchestandarden, og det skal fatslægges, at softwaren og dokumenterne virusfri og ormefri. Alle data, som leveres til Microsoft, må ikke indeholde skadelige scripts eller kode.

d. Branchestandarder. Dine netværk, operativsystem og software til webserver(e), routere, databaser og computersystemer (Systemer) skal være korrekt konfigureret til internetbranchestandarder, som det kræves for at køre Deres Applikation sikkert. Hvis De ikke kontrollerer et aspekt af Systemet fuldstændigt, skal De bruge al kontrol og indflydelse, som De har over sådanne Systemer og/eller udvalg af Systemer, og De må ikke indrette eller udvælge Systemer på en måde, der har til hensigt at undgå ovenstående forpligtelse. Et eksempel på en uacceptabel server er en, der kører som en åben proxy. Et eksempel på at indrette sig på en uacceptabel måde ville være at vælge en server, der styres af en leverandør med sikkerhedspraksisser, der ikke lever op til standarderne, så De kan hævde, at De ikke styrer en sådan server med henblik på at undgå at skulle vælge en acceptabel server.

e. Rapportering. De skal øjeblikkelig rapportere eventuelle sikkerhedsfejl i, eller indtrængen i, Deres Systemer, som De opdager, skriftligt til Microsoft via e-mail til devpbi@microsoft.com. De skal samarbejde med Microsoft om øjeblikkelig at udbedre eventuelle sikkerhedsfejl, og De skal øjeblikkelig afbryde forbindelsen til enhver indtrængen eller indtrængende. I tilfælde af en sådan sikkerhedsfejl eller indtrængen må De ikke udsende nogen offentlige erklæringer (dvs. presse, blogs, opslagstavler osv.) uden forudgående skriftlig og udtrykkelig tilladelse fra Microsoft i hvert tilfælde.

f. Kontrollér adgang til Systemer. I det omfang De har kontrol over eller indflydelse på Systemerne, skal De logføre (med tids- og datostempel) alle forekomster af adgang til Systemerne. De skal kryptere adgangskode- og brugernavnfilerne til Systemerne, der gemmer eller behandler Power BI-brugerdata, som De har tilladelse fra Microsoft til at få adgang til. Adgangskoder skal være entydige, ikke-intuitive og ændres ofte. De skal minimere adgangen til og brugen af adgangskoderne. Hvor det er muligt, skal kommandoer, som kræver yderligere rettigheder, logføres sikkert (med tidspunkt og dato) for at gøre det muligt at have et komplet revisionsspor over aktiviteter. Når en person ophører med at være ansat hos Dem, skal hans eller hendes adgangskoder og adgangskodefaciliteter øjeblikkelig annulleres.

g. Sikkerhedsevalueringer. Microsoft har ret til, men er ikke forpligtet til, for egen regning at få en uafhængig tredjemand til at undersøge og evaluere Deres overholdelse af disse sikkerhedsbestemmelser. De skal så hurtigt som muligt (for egen regning) udbedre eventuelle sikkerhedsfejl, som opdages ved en sådan evaluering. De skal herefter straks bekræfte skriftligt over for Microsoft, at sikkerhedsfejlen er blevet udbedret sammen med en beskrivelse af den eller de korrigerende handlinger, der er udført. Microsoft giver Dem 48 timers varsel, inden de foretager en sådan evaluering. Enhver evaluering udføres inden for Deres normale arbejdstid og på en sådan måde, at det ikke forstyrrer normale forretningsaktiviteter. Hvis en evaluering afslører en væsentlig misligholdelse af disse sikkerhedsbestemmelser, skal De godtgøre Microsoft for de rimelige udgifter for evalueringen.

h. De skal desuden overholde kravene og dokumentationen, som er beskrevet i Sikkerhedskravene og Dokumentationen, som er vedhæftet som Bilag A til disse API-vilkår.

7. Support og tilgængelighed.

Microsoft kan efter eget valg vælge at tilbyde Dem support eller ændringer til Power BI API'en (tilsammen ”Support”). Microsoft kan til enhver tid ændre, suspendere eller ophøre med ethvert aspekt af Power BI API'en, herunder tilgængeligheden af Power BI API'en. Microsoft kan desuden indføre begrænsninger på visse funktioner og tjenester eller begrænse Deres adgang til dele af eller hele Power BI API'en eller Power BI-webstedet uden varsel eller ansvar.

8. Vederlag og betalinger.

Microsoft forbeholder sig ret til at opkræve vederlad for fremtidig brug af eller adgang til Power BI API'en efter Microsofts eget valg. Hvis Microsoft beslutter at opkræve gebyrer for Power BI API'en, vil De få besked om sådanne gebyrer i en forudgående skriftlig meddelelse.

9. Fraskrivelse af alle indeståelser.

POWER BI API'EN LEVERES, SOM DEN ER OG FOREFINDES OG SOM TILGÆNGELIG UDEN INDESTÅELSE AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE. MICROSOFT FRALÆGGER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER INDESTÅELSE OG ENHVER BETINGELSE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER STILTIENDE INDESTÅELSE OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TILGÆNGELIGHED, SIKKERHED, EJENDOMSRET OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER.

MICROSOFT ERKLÆRER ELLER INDESTÅR IKKE FOR, AT POWER BI API'EN ER FRI FOR UNØJAGTIGHEDER, FEJL, BUGS ELLER AFBRYDELSER ELLER ER PÅLIDELIG NØJAGTIG, KOMPLET ELLER PÅ ANDEN MÅDE GYLDIG. MICROSOFT INDESTÅR IKKE FOR, AT (i) POWER BI API'EN VIL OVERHOLDE DERES KRAV, (ii) ADGANGEN TIL POWER BI API-TJENESTEN VIL VÆRE UAFBRUDT, (iii) DE RESULTATER, DER OPNÅS VED BRUG AF POWER BI API'EN, VIL VÆRE NØJAGTIGE OG PÅLIDELIGE, (iv) KVALITETEN AF PRODUKTER, TJENESTER, OPLYSNINGER ELLER ANDET MATERIALE, SOM DE ERHVERVER VIA POWER BI API'EN, VIL LEVE OP TIL DERES FORVENTNINGER, OG (v) AT EVENTUELLE FEJL I POWER BI API'EN VIL BLIVE RETTET.

DERES BRUG AF POWER BI API'EN SKER EFTER DERES EGET SKØN OG PÅ EGEN RISIKO, OG DE VIL ALENE VÆRE ANSVARLIG FOR ENHVER SKADE, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGEN AF POWER BI API.

10. Ansvarsbegrænsning.

UANSET EN EVENTUEL ANDEN BESTEMMELSE I DISSE API-VILKÅR VIL MICROSOFTS MAKSIMALE, SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR TIL DEM FOR ALLE KRAV, SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE API-VILKÅR, DENS OPHØR ELLER UDLØB, UANSET OM ET SÅDANT ERSTATNINGSANSVAR OPSTÅR SOM FØLGE AF KRAV BASERET PÅ KONTRAKT, INDESTÅELSE, TORT, MANGLENDE OPFYLDELSE AF DET EGENTLIGE FORMÅL, HANDELSBRUG ELLER PÅ ANDEN MÅDE, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE USD 10,00. DE KAN IKKE FÅ DÆKKET ANDRE KRAV PÅ ERSTATNING ELLER TAB, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE, SÆRLIGE, INDIREKTE, HÆNDELIGE ELLER ØKONOMISKE SKADER. DISSE BEGRÆNSNINGER OG UDELADELSER GÆLDER, HVIS MISLIGHOLDELSESBEFØJELSEN IKKE YDER FULD KOMPENSATION FOR EVENTUELLE TAB, ELLER IKKE OPFYLDER DET EGENTLIGE FORMÅL, ELLER HVIS VI HAR KENDSKAB TIL, ELLER HVIS VI BURDE HAVE KENDSKAB TIL RISIKOEN FOR TABENE. I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN GÆLDER DISSE BEGRÆNSNINGER OG UDELADELSER FOR ALT I RELATION TIL DENNE AFTALE, F.EKS. TAB AF INDHOLD, VIRUS, DER PÅVIRKER DIN BRUG AF TJENESTERNE, FORSINKELSER ELLER MANGLENDE START ELLER FULDFØRELSE AF OVERFØRSLER ELLER TRANSAKTIONER, KRAV OM KONTRAKTBRUD, INDESTÅELSESBRUD, GARANTIBRUD ELLER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF BETINGELSER, OBJEKTIVT ANSVAR, UAGTSOMHED, FORVANSKNING, UDELADELSE, KRÆNKELSE ELLER TORT, OVERTRÆDELSE AF VEDTÆGTER ELLER FORORDNINGER ELLER URETMÆSSIG BERIGELSE. NOGLE ELLER ALLE DISSE BEGRÆNSNINGER ELLER UDELUKKELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DEM, HVIS DERES STAT, PROVINS ELLER LAND IKKE TILLADER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER.

11. Skadesløsholdelse.

De skal kompensere og friholde Microsoft (og deres direktører, ledere, associerede virksomheder og agenter) fra og imod alle tab, ansvar og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer og omkostninger) der pådrages eller påløber på grund af eventuelle krav, retssager eller kendelser på baggrund af eller opstået som følge af en misligholdelse (eller påstået misligholdelse) af denne kontrakt, eller en del af den, fra Deres side, som ellers relaterer til Deres websted(er), Deres applikation(er) eller Deres brug af Power BI API'en. De er alene ansvarlig for at forsvare et sådant krav ved hjælp af en gensidigt aftalt advokat, underlagt Microsofts ret til at deltage med advokat efter eget valg, og De må ikke offentliggøre nogen krav eller acceptere noget forlig, der pålægger Microsoft (eller deres direktører, ledere, associerede virksomheder eller agenter) nogen forpligtelse eller noget ansvar, uden Microsofts forudgående skriftlige samtykke. Et sådant samtykke gives af Microsoft efter eget valg.

12. Varighed/Ophør.

Disse API-vilkår træder i kraft ved Deres første brug af Power BI API'en og fortsætter, indtil de bringes til ophør af en af parterne. De kan bringe disse API-vilkår til ophør ved at ophøre med brugen af Power BI API'en. Microsoft kan når som helst og uden begrundelse bringe disse API-vilkår til ophør. Disse API-vilkår ophører automatisk, hvis (i) De misligholder nogen af disse API-vilkår eller Vilkår for Anvendelse, (ii) Microsoft offentliggør en skriftlig meddelelse om ophør på Power BI’s websted, (iii) Microsoft sender en skriftlig meddelelse om ophør til Dem, eller (iv) Microsoft ophører med at give Dem adgang til Power BI API'en. Parternes forpligtelser i henhold til afsnit 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 og 19 ska forblive i kraft efter ophør eller udløb af disse API-vilkår uanset grund.

13. Overdragelse.

Vi kan til enhver tid helt eller delvist overdrage nærværende kontrakt med eller uden forudgående varsel. De har ikke ret til at overdrage nærværende kontrakt eller en del af den til nogen anden person eller part uden vores forudgående skriftlige samtykke, som ikke vil blive nægtet uden rimelig grund. Ethvert forsøg herpå er ugyldigt. De må ikke overdrage nogen af Deres rettigheder, hverken midlertidigt eller permanent, til brug af Power BI API'en eller en del af Power BI API'en.

14. Ingen Begunstiget Tredjemand.

Denne aftale begunstiger udelukkende Dem og Microsoft. Den begunstiger ikke nogen anden part med undtagelse af de i henhold til kontrakten tilladte efterfølgere og rettighedserhververe.

15. Opretholdelse ved ugyldighed.

Hvis en kompetent jurisdiktion finder, at nogen bestemmelse i disse API-vilkår er ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, skal de øvrige bestemmelser fortsat være fuldt gyldige.

16. Meddelelser.

De accepterer, at Microsoft giver Dem meddelelser om Power BI API'en eller oplysninger, som lovgivningen pålægger os, via e-mail til den adresse, De angav, da De tilmeldte dem Power BI API'en. Meddelelser, der er sent til Dem med e-mail, betragtes som leveret og modtaget, når e-mailen er afsendt. Hvis De ikke giver Deres samtykke til at modtage meddelelser elektronisk, skal De ophøre med at bruge Power BI API'en.

17. Ingen afståelse af rettigheder fra Microsoft.

Microsofts manglende udøvelse eller håndhævelse af enhver ret eller bestemmelse i henhold til API-vilkårene udgør ikke en afståelse af en sådan rettighed eller bestemmelse.

18. Gældende lovgivning, jurisdiktion.

Disse API-vilkår er underlagt lovgivningen i staten Washington. Hvis der findes en føderal jurisdiktion, accepterer parterne den eksklusive jurisdiktion og værneting i de føderale domstole i King County i Washington. Hvis ikke, accepterer parterne den eksklusive jurisdiktion og værneting i den øverste domstol i King County i Washington. Hvis enten Microsoft eller De hyrer advokater til at håndhæve rettigheder i forbindelse med eller som følge af disse API-vilkår, vil den vindende part være berettiget til at generhverve sine rimelige advokatsalærer, omkostninger og andre udgifter, omkostninger og vederlag, som de har pådraget sig i forbindelse med appel eller ved konkurs eller en lignende handling.

 

19. Fuldstændig Aftale.

Disse API-vilkår udgør den fuldstændige aftale mellem Microsoft og Dem i forbindelse med aftalens emne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag A

Sikkerhedskrav og Dokumentation

 

Sikkerhedskrav:

1.      Partneren skal forsyne Microsoft med al relevant sikkerhedsdokumentation (herunder, men ikke begrænset til, sikkerhedspolitik, politik for reaktion på hændelser, risikovurdering, dataklassificering, kode og binære statiske og dynamiske analyseartefakter, pentestresultater, anvendte komponenter fra tredjemand osv.).

2.      Levere udtrykkelig dokumentation for Partnerens brug af Power BI-kundedata (formål med brug, specifikke anvendte Power BI-data, overførsel, lagring osv.) og gøre denne tilgængelig for brugere.

3.      Forsikre om, at identificerede sårbarheder, som vil kunne påvirke Power BI-kunder, håndteres så hurtigt som muligt.

4.      Forsikre om, at Microsoft er autoriseret ti at teste sikkerheden ved tredjemands tilbud som koordineret mellem Microsoft og Dem.

5.      De må kun beholde data, som er nødvendige for udføre deres angivne formål, og skal slette unødvendige og ekstra oplysninger som relevant.

6.      Alle Microsoft-data vil blive slettet/destrueret fra Deres systemer ved ophør af Deres forhold til Microsoft.

 

Sikkerhedsdokumentation

Hvis opbevaring af Microsoft-kundedata anses for at være påkrævet for integration, vil følgende sikkerhedsdokumentation blive leveret efter anmodning:

1.      Beskrivelse af systemarkitektur (herunder placering, formål for kritiske systemkomponenter, fremhævelse af systemer, der bruger Power BI-kundedata, hvordan Microsoft-data lagres, overføres osv.)

2.      Sikkerhedscertificeringer eller -rapporter (SSAE16, SOC2, ISO27001 osv.)

3.      Fysiske sikkerhedsforanstaltninger for relevante systemer

4.      Enhver tredjemand, der er involveret i system, udarbejder relevante kontrakter og sikkerhedsoplysninger

5.      Deres adgangskontrolmodel

6.      Sikkerhedsspecifikke systemer, der anvendes (IDS, HIDS, sårbarhedsscanning)

7.      De roller, der er ansvarlige for sikkerhed (team og ledelse)

8.      Hvordan legitimationsoplysninger for privilegerede systemkonti beskyttes

9.      Hvordan adgang til systemer tildeles, ophæves, overvåges

10.  Hvilke medarbejderroller, der tildeles adgang til relevante systemer

11.  Alle former for revision, overvågning og logføring, der anvendes

12.  Applikationssikkerhedsproces (sørg for at udvikle bedste fremgangsmåder, sikkerhedstest osv.)

13.  Eventuelle procedurer til reaktion på hændelser og genoprettelse efter nedbrud

14.  Proces til håndtering af sikkerhedsrettelser

15.  Proces til anvendelse af sikkerhedsrettelser fra tredjemand i systemet til tredjepartskomponenter, der anvendes

16.  Hvordan Power BI-kundedata beskyttes i lager og ved overførsel, når de bruges af applikationen