TILLÆG TIL MICROSOFT POWER BI-TJENESTEAFTALE

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUGERPRØVEVERSION

HVIS DE ER BERETTIGET TIL AT BRUGE MICROSOFT POWER BI-TJENESTEN (”TJENESTE”) DIREKTE FRA DERES ORGANISATION, GÆLDER NÆRVÆRENDE TILLÆG IKKE FOR DEM. KONTAKT DERES ORGANISATION/IT-ADMINISTRATOR FOR AT FÅ OPLYST DE POLITIKKER OG VILKÅR, DER ER GÆLDENDE FOR DEM. HVIS DE SELV HAR ERHVERVET TJENESTEN, ER NÆRVÆRENDE TILLÆG GÆLDENDE FOR DEM, OG DE BEDES LÆSE NEDENSTÅENDE VILKÅR GRUNDIGT.

Tak, fordi De har valgt at bruge Brugerprøveversionen (”Brugerprøveversion”). Deres brug af Brugerprøveversionen er underlagt vilkårene og betingelserne i Microsoft Power BI-tjenesteaftalen, der henvises til nedenfor (”Aftalen”), og vilkårene og betingelserne i nærværende tillæg, som sammen udgør en aftale mellem Dem og Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De bor, et af dets associerede virksomheder). Alle begreber, der er skrevet med store bogstaver i dette Tillæg, men som ikke er defineret heri, har samme betydning som angivet i Aftalen. De bør gennemse hele tillægget, herunder tilknyttede vilkår, da alle vilkår er vigtige og sammen udgør nærværende kontrakt, som er gældende for Dem. De kan gennemse tilknyttede vilkår ved at indsætte linket i browservinduet. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem Aftalen og nærværende Tillæg gælder nærværende Tillæg for Deres brug af Brugerprøveversionen.

VED AT ACCEPTERE NÆRVÆRENDE AFTALE ELLER ANVENDE BRUGERPRØVEVERSIONEN ACCEPTERER DE ALLE NÆRVÆRENDE VILKÅR OG INDVILLIGER I OVERFØRSEL AF VISSE OPLYSNINGER UNDER AKTIVERING OG I FORBINDELSE MED INTERNETBASEREDE FUNKTIONER I BRUGERPRØVEVERSIONEN. HVIS DE IKKE KAN ACCEPTERE OG OVERHOLDE DISSE VILKÅR, MÅ DE IKKE ANVENDE BRUGERPRØVEVERSIONEN.

 

1.       Brugerprøveversion som en Ikke-administreret tjeneste.

1.1   Når De tilmelder Dem Tjenesten uden en Administrator, anvender De en ikke-administreret tjeneste (Ikke-administreret tjeneste). Brugerprøveversionen giver Dem, som bruger af en Ikke-administreret tjeneste, mulighed for at købe yderligere tjenesteabonnementer til Dem selv (Abonnement). Hvis De køber sådanne yderligere Abonnementer, erklærer De, at De handler som en agent for Deres Organisation.

1.2   De er indforstået med, at hvis en Administrator påtager sig kontrollen over Tjenesten, bliver De en bruger af en administreret tjeneste (Administreret tjeneste), og Administratoren har ret til at afbryde Deres adgang til Brugerprøveversionen (som en bruger af en Ikke-administreret tjeneste).

 

2.       Varighed af Brugerprøveversion. Varighed betyder længden på Deres Brugerprøveversion, som er 30 dage. Microsoft har ret til at forny eller forlænge varigheden efter eget skøn.

 

3.       Suspension/Opsigelse. De har ret til at opsige en Brugerprøveversion når som helst i dens Varighed. Vi har ret til at suspendere Deres Brugerprøveversion, hvis: (1) det med rimelighed er nødvendigt for at forhindre uautoriseret adgang til Kundedata, (2) De ikke reagerer på et krav om påstået overtrædelse som angivet i Aftalen inden for rimelig tid, eller (3) De ikke følger eller overtræder vilkår i Aftalen. Hvis én eller flere af disse betingelser opstår, træder en suspension i kraft, mens betingelsen eller behovet er til stede. Vi udsender varsel før en suspension, medmindre vi har rimelig grund til at tro, at en suspension skal træde i kraft øjeblikkeligt. Hvis De ikke tager hånd om årsagerne til suspensionen inden for 90 dage, har vi ret til at afbryde Deres Brugerprøveversion og slette Deres Kundedata uden opbevaringsperiode. Vi har desuden ret til at afbryde Deres Brugerprøveversion, hvis Tjenesten suspenderes mere end to gange inden for 12 måneder.

 

4.       Hele aftalen. Dette Tillæg og Aftalevilkårene udgør hele aftalen for Brugerprøveversionen. De kan gennemse betingelserne via et af linkene i nærværende aftale ved at indtaste URL-adresserne på adresselinjen i Deres browser, og De accepterer at gøre dette. De accepterer, at De ved at bruge Brugerprøveversionen accepterer nærværende tillæg og de tilknyttede betingelser. Følgende links indeholder termer, der binder Dem og os:

·         Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger: go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132

·         Microsoft Power BI-tjenesteaftale: https://powerbi.microsoft.com/terms-of-service