Integreer selfservice en bedrijfs-BI

Accelerate the delivery of insights and collaborate with ease using the advanced self-service data preparation capabilities of Power BI Premium.

Get started 
Empower self-service with low-code data marts

Empower self-service with low-code data marts

 • Seamlessly create and share enterprise data with datamart in Power BI, saving time and enabling organizations to digitally transform.
 • Easily perform relational database analytics with one simple, frictionless experience using Power Query or SQL.
 • Empower users to easily create, secure, govern, and manage data marts while keeping their focus on generating data insights that matter most.
Power B I home screen

Accelerate decision making

 • Pas de Power BI Premium-licentiëring aan je eigen bedrijfsbehoeften aan – als licentie voor individuele seat voor geavanceerde selfservice-BI of per capaciteit om iedereen binnen en buiten de organisatie in staat te stellen Power BI-content weer te geven, inclusief gepagineerde en interactieve rapporten.
 • Kies de implementatiemogelijkheid die het beste past bij jouw organisatie, met on-premises rapportage via Power BI Report Server en je keuze wat betreft geografische regio voor implementaties in de cloud.
 • Schaal met je groeiende behoeften mee met een beheerde cloudinfrastructuur die de downtime tot een minimum beperkt en de prestaties van workloads garandeert.
Power B I data sources

Maak big data vrij met datavoorbereiding via selfservice

 • Find the data you need by using prebuilt connectors for common services like Dynamics 365, Azure Synapse Analytics, Salesforce, Excel, and SharePoint.
 • Empower business analysts to ingest, transform, and enrich big data through self-service datamart and Power Query experiences without developing specialized skills or relying on others. Meer informatie
 • Bereid data eenmaal voor en gebruik deze steeds weer in verschillende Power BI-modellen, wat meer rendement en nauwkeurigheid oplevert.
 • Easily manage larger data volumes with increased model size limits and refresh rates.
The Power B I admin portal

Vereenvoudig datamanagement en-toegang

 • Gain clear insight into your utilization capacity drivers and trends with transparent metrics, and ensure your analytics are always running at peak performance by autoscaling capacity.
 • Voldoe aan de locatievereisten voor data door implementatie in elke gewenste regio – met inbegrip van nationale clouds. Besluit hoe gebruikers het beste weergaven kunnen bekijken en kunnen samenwerken via certificering van datasets voor de organisatie, flexibele rapportagetypen, distributie-indelingen en insluitopties.
 • Verminder het aantal knelpunten voor IT met een geïntegreerde BI-tool die governance, beveiliging en beheer van alle gebruikers binnen of buiten de organisatie mogelijk maakt vanaf één centrale locatie.
Take advantage of self-service BI

Take advantage of self-service BI

 • Access Power BI Premium capabilities the way that works for your business, either per user or per capacity.
 • Extract insights from big data and easily share and collaborate on interactive data visualizations.
 • Enable advanced workloads including paginated reports, advanced AI capabilities (such as AutoML, impact analysis, and Azure Cognitive Services), dataflows, usage-based aggregated optimization, application lifecycle management, and enhanced automatic page refresh.
Meer informatie 
Power B I Full Production pipeline

Improve publishing efficiency and accuracy

 • Gebruik eenvoudige visuele aanwijzingen in implementatiepijplijnen om inhoud snel en met vertrouwen van de ontwikkelings- en testfase naar productie te verplaatsen.
 • Implementeer snel rapporten met verbeterde consistentie en prestaties zonder dat je hiervoor speciale DevOps-vaardigheden of -tools nodig hebt.
 • Bespaar tijd en verbeter de nauwkeurigheid met behulp van herhaalbare processen voor inhoudsbeheer en stem deze processen af op je organisatie.
View content with the Power B I mobile app

View content with the Power BI mobile app

 • Ga veilig te werk bij het openen, bekijken en uitwisselen van actuele Power BI-dashboards en -rapporten op elk apparaat, met native mobiele Power BI-apps voor iOS, Android en Windows.
 • Easily annotate reports with any touchscreen to draw your team’s attention to important insights.
 • Stel vragen aan je data en gebruik je geografische locatie om data te filteren op basis van je huidige locatie.
Meer informatie 

Ontdek hoe klanten Power BI Premium gebruiken

Power BI allows us to visually see that and provide solutions at the most granular level, even with the 41,000 students that we have within their district, no one gets lost, and no one gets left behind.

Terence O’Leary: Chief Operating Officer
St. Lucie Public Schools

The Driver App that we built using Power Platform has enabled us to streamline processes, reduce paper, and improve the entire driver experience.

Stephanie Doughty: Vice President of Professional Services
MV Transportation

Vergelijk de totale kosten van BI-oplossingen

Vergelijk de totale kosten van BI-oplossingen

Lees dit vergelijkende onderzoek van Frost & Sullivan en ontdek waarom Power BI voor alle geteste bedrijfsgrootten de goedkoopste oplossing is.

Lees het rapport 

Rapporten uit de galerie met dataoverzichten

LinkedIn-profielanalyse

LinkedIn-profielanalyse

Het internationale beursklimaat in tijden van COVID-19

Het internationale beursklimaat in tijden van COVID-19

Gevoelsanalyse voor klanten van Waterway Values met MapBox en WordCloud

Gevoelsanalyse voor klanten van Waterway Values met MapBox en WordCloud