SUPPLEMENT OP DE DIENSTOVEREENKOMST VOOR MICROSOFT POWER BI

VOORWAARDEN VOOR DE GEBRUIKERSEVALUATIE

INDIEN U HET RECHT TOT HET GEBRUIK VAN DE DIENST MICROSOFT POWER BI (“DIENST”) RECHTSTREEKS VAN UW ORGANISATIE HEBT VERKREGEN, IS DIT SUPPLEMENT NIET OP U VAN TOEPASSING. NEEM CONTACT OP MET DE BEHEERDER VAN UW ORGANISATIE OF DE IT-BEHEERDER VOOR MEER INFORMATIE OVER HET BELEID EN DE VOORWAARDEN DIE OP UW VAN TOEPASSING ZIJN. INDIEN U DE DIENST ZELF HEBT VERKREGEN, IS DIT SUPPLEMENT OP U VAN TOEPASSING. LEES IN DAT GEVAL DE ONDERSTAANDE BEPALINGEN ZORGVULDIG DOOR.

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor de Gebruikersevaluatie (“Gebruikersevaluatie”). Voor uw gebruik van de Gebruikersevaluatie gelden de voorwaarden van de Dienstovereenkomst voor Microsoft Power BI waarnaar hieronder een koppeling is opgenomen (de “Overeenkomst”) en de voorwaarden van dit Supplement, die samen een overeenkomst vormen tussen u en Microsoft Corporation (of, afhankelijk van waar u woont, een van haar gelieerde ondernemingen). Alle termen die in dit Supplement met een hoofdletter worden geschreven, maar hierin niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan is toegekend in de Overeenkomst. U dient dit gehele Supplement door te lezen, inclusief de bepalingen waarnaar een koppeling is opgenomen, omdat alle bepalingen belangrijk zijn en samen dit contract vormen dat op u van toepassing is. U kunt bepalingen waarnaar een koppeling is opgenomen, doorlezen door de koppeling in uw browservenster te plakken. In het geval van strijdigheden tussen de Overeenkomst en dit Supplement, prevaleert dit Supplement met betrekking tot uw gebruik van de Gebruikersevaluatie.

DOOR DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN OF DOOR DE GEBRUIKERSEVALUATIE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET AL DEZE VOORWAARDEN EN STEMT U IN MET HET VERZENDEN VAN BEPAALDE GEGEVENS TIJDENS HET ACTIVEREN VAN DE GEBRUIKERSEVALUATIE EN HET GEBRUIKEN VAN DE INTERNETFUNCTIES VAN DE GEBRUIKERSEVALUATIE. INDIEN U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT EN ZICH NIET AAN DEZE VOORWAARDEN HOUDT, MAG U DE GEBRUIKERSEVALUATIE NIET GEBRUIKEN.

 

1.       De Gebruikersevaluatie als Onbeheerde Dienst

1.1   Op het moment dat u zich aanmeldt voor de Dienst in afwezigheid van een Beheerder, gebruikt u een onbeheerde dienst (“Onbeheerde Dienst”). De Gebruikersevaluatie biedt u, als gebruiker van een Onbeheerde Dienst, de mogelijkheid tot het aanschaffen van aanvullende abonnementen op diensten voor uzelf (“Abonnement”). Wanneer u dergelijk aanvullende Abonnementen aanschaft, verklaart u dat u optreedt als vertegenwoordiger van uw Organisatie.

1.2   U begrijpt dat, indien een Beheerder de controle over de Diensten overneemt, u een gebruiker van een beheerde dienst (“Beheerde Dienst”) wordt, en uw toegang tot de Gebruikersevaluatie (als gebruiker van een Onbeheerde Dienst) kan worden beëindigd door uw Beheerder.

 

2.       Looptijd van de Gebruikersevaluatie. “Looptijd” betekent de duur van uw Gebruikersevaluatie, namelijk 30 dagen. Microsoft kan de looptijd naar eigen goeddunken verlengen.

 

3.       Opschorting/beëindiging. U kunt een Gebruikersevaluatie op elk moment tijdens de Looptijd ervan beëindigen. Wij kunnen uw Gebruikersevaluatie opschorten indien: (1) dit redelijkerwijs noodzakelijk is om ongeautoriseerde toegang tot Gegevens van Klanten te voorkomen; (2) u niet binnen redelijke tijd reageert op een claim van vermeende inbreuk, zoals bepaald in de Overeenkomst; of (3) u zich niet houdt aan bepalingen van de Overeenkomst of deze schendt. Indien zich een of meer van deze omstandigheden voordoen, wordt een opschorting van kracht zolang de omstandigheid bestaat of zolang dit nodig is. We stellen u vooraf in kennis van de opschorting, tenzij we op redelijke gronden van oordeel zijn dat een directe opschorting noodzakelijk is. Indien u de redenen voor de opschorting niet binnen 90 dagen hebt weggenomen, kunnen wij Gebruikersevaluatie beëindigen en uw Gegevens van de Klant verwijderen zonder retentieperiode. We kunnen uw Gebruikersevaluatie tevens beëindigen indien uw gebruik van de Dienst meer dan tweemaal wordt opgeschort binnen een periode van 12 maanden.

 

4.       Gehele overeenkomst. Dit Supplement en de bepalingen van de Overeenkomst vormen de volledige overeenkomst voor de Gebruikersevaluatie. U kunt de voorwaarden bekijken via een van de koppelingen in deze overeenkomst door de URL’s in te voeren op de adresbalk van uw browser, en u stemt ermee in dit te doen. U begrijpt dat u door het gebruiken van de Gebruikersevaluatie akkoord gaat met dit Supplement en de daaraan gekoppelde voorwaarden. De koppelingen naar de voorwaarden die u en ons binden zijn:

·         Privacyverklaring: go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132

·         Dienstovereenkomst voor Microsoft Power BI: https://powerbi.microsoft.com/terms-of-service