Επιχειρηματική ανάλυση σε ένα cloud που μπορείτε να εμπιστευτείτε

Το Power BI είναι τώρα διαθέσιμο για τρία ξεχωριστά εθνικά cloud. Αυτά τα cloud προσφέρουν τα ίδια επίπεδα ασφάλειας, απορρήτου, συμμόρφωσης και διαφάνειας με την παγκόσμια έκδοση του Power BI, σε συνδυασμό με ένα μοναδικό μοντέλο για τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την παροχή υπηρεσιών, την εντοπιότητα δεδομένων, την πρόσβαση και τον έλεγχο.

Δημόσιοι οργανισμοί στις Η.Π.Α.

Οι πελάτες του δημόσιου τομέα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το Power BI ενώ πληρούν πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας, απορρήτου και συμμόρφωσης.

Κίνα

Το 21Vianet λειτουργεί ανεξάρτητα, παρέχει, διαχειρίζεται και υποστηρίζει την παροχή του Power BI στην Κίνα.

Υποστήριξη

Εάν είστε διαχειριστής, ορίστε την κατάλληλη επιλογή για να ζητήσετε υποστήριξη.

Οι τελικοί χρήστες μπορούν να συνεργαστούν με τους διαχειριστές τους για να υποβάλουν δελτία ή μπορούν να επισκεφθούν την κοινότητα του Power BI

* Η λειτουργία δημοσίευσης στο Web δεν είναι διαθέσιμη στη Γερμανία. Μάθετε περισσότερα.