Αναφορές εσωτερικής εγκατάστασης με το Power BI Report Server

Το Power BI Report Server είναι η λύση εσωτερικής εγκατάστασης για αναφορές σήμερα, με την ευελιξία να μεταβείτε στο cloud αύριο. Περιλαμβάνεται στο Power BI Premium, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να μεταβείτε στο cloud με τους δικούς σας όρους.

Δημοσιεύστε αναφορές Power BI τοπικά

Ο διακομιστής αναφορών παρέχει στους χρήστες σας πρόσβαση σε πλούσιες, διαδραστικές αναφορές και στις δυνατότητες εταιρικής αναφοράς των Υπηρεσιών αναφοράς SQL Server. Εξερευνήστε οπτικά δεδομένα και ανακαλύψτε γρήγορα μοτίβα για τη λήψη καλύτερων, ταχύτερων αποφάσεων. Ταυτόχρονα, δημιουργήστε ευκρινείς σελιδοποιημένες αναφορές για τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα κλιμάκωσης με αυτοπεποίθηση σε χιλιάδες χρήστες επειδή το Power BI Report Server βασίζεται σε μια αποδεδειγμένη πλατφόρμα εταιρικού επιπέδου.

Αναφορές εσωτερικής εγκατάστασης σήμερα

Εφαρμόστε διαχείριση με τους δικούς σας όρους, με το Power BI Report Server. Δημιουργήστε το περιβάλλον BI σας τοπικά και διανείμετε αναφορές πίσω από το τείχος προστασίας του οργανισμού σας.

Έτοιμο για cloud στο μέλλον

Αξιοποιήστε την υποδομή αναφορών εσωτερικής εγκατάστασης, γνωρίζοντας ότι αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης λύσης έτοιμης για cloud. Χρησιμοποιήστε το Power BI Report Server σήμερα - μια επένδυση που είναι συμβατή με το Power BI στο cloud.

Δημιουργήστε, δημοσιεύστε και διανείμετε αναφορές Power BI

Δημιουργήστε αναφορές για το Power B I

1. Δημιουργία αναφορών

Συντάξτε όμορφες αναφορές με το Power BI Desktop. Εξερευνήστε οπτικά τα δεδομένα με έναν καμβά μεταφοράς και απόθεσης ελεύθερης μορφής και σύγχρονες απεικονίσεις δεδομένων.

Δημοσιεύστε στον διακομιστή αναφορών για το Power B I

2. Δημοσίευση στο Power BI Report Server

Δημοσιεύστε αναφορές απευθείας στο Power BI Report Server. Οργανώστε τις αναφορές σας σε φακέλους, διαχειριστείτε την πρόσβαση και ενημερώστε όπως απαιτείται.

Διανείμετε και καταναλώστε σε όλες τις συσκευές για το Power B I

3. Διανομή και κατανάλωση σε όλες τις συσκευές

Μοιραστείτε αναφορές για να τις καταναλώσουν οι χρήστες σας στο web και σε όλες τις κινητές συσκευές, για να καλύψουν μια σειρά επιχειρηματικών αναγκών.

Το Power BI Report Server είναι μέρος του Power BI Premium

Το Power BI Premium, με το Power BI Report Server, σας καλύπτει με μια ολοκληρωμένη λύση. Το Power BI Premium παρέχει αποκλειστική χωρητικότητα στο cloud και βελτιωμένη απόδοση - χωρίς να απαιτούνται άδειες χρήσης ανά χρήστη για αυτές τις καταναλωτικές αναφορές. Επίσης, περιλαμβάνει το Power BI Report Server για αναφορές εσωτερικής εγκατάστασης.