Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
1888-257-4274 Ext 700
dheers@alphavima.com

Alphavima Technologies Inc

Today, organizations are looking at their data from a different point of view, and are putting analytics – and the useful insights they generate – front and center when designing any system that captures data. A robust data analytics platform capable of delivering real-time, actionable insights can help enterprises improve efficiencies, serve your customers better, find new markets and improve profits!

Our Microsoft data analytics platforms aid you analyze the information and use integrated technology to ensure you always have it at your fingertips. We make sure to provide accurate, real-time data with easy access to further automate and optimize to steer your business forward.

We work with leading Microsoft data analytics tools to ensure that right data is being utilized to determine where things are falling through the cracks and where new ideas or opportunities could be tested and implemented.


Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα