Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
00491752912648
s.letz@anywhere24.com

Anywhere.24 GmbH

Visualisieren Sie Ihren Erfolg

Power BI ist ein Business-Intelligence-Dienst, der Ihre Geschäftsdaten aus Office 365 auswertet sowie visualisiert, und der es ermöglicht, Erkenntnisse zu teilen und intuitiv zusammenzuarbeiten. Microsoft Power BI für Office 365 stellt eine organisationsweite Self-Service-Infrastruktur für Business Intelligence (BI) zur Verfügung, die gemeinsame Verwendung von Excel-Arbeitsmappen, Onlinezusammenarbeit und IT-Infrastruktur in einem umfassenden Gesamtangebot zusammenführt.

Power BI besteht aus einem Set an cloudbasierten Diensten und arbeitet nahtlos mit Excel zusammen.


Self-Service-Features von BI in Excel:

  • Power Map: Untersuchen von und Navigieren in Geodaten auf einer 3D-Karte in Excel
  • Power Query: einfaches Erkunden von und Verbinden mit Daten aus öffentlichen und Unternehmensdatenquellen
  • Power Pivot: Erstellen eines anspruchsvollen Datenmodells direkt in Excel
  • Power View: Erstellen von Berichten und analytischen Ansichten mit interaktiven Datenvisualisierungen

Power BI für Office 365

  • Power BI-Websites: Freigeben und Anzeigen von sowie Interagieren mit Berichten auf diesen Power BI-Websites für die Zusammenarbeit
  • Power BI Fragen und Antworten: Verwenden von Abfragen in natürlicher Sprache zum Auffinden und Untersuchen von sowie Berichten über Ihre Daten
  • Abfrage- und Datenverwaltung: Freigeben und Verwalten von Abfragen und Datenquellen sowie Anzeigen von Analysen der Abfragenutzung
  • Power BI-Windows Store-App: Anzeigen von Berichten unterwegs mit der Power BI-App

IT-Infrastrukturdienste für Power BI ermöglichen die Ausführung von Power BI in Ihrer Organisation und ermöglichen es IT-Mitarbeitern, Power BI-Dienste bereitzustellen, zu verwalten und abzusichern.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα