Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+49 724334887-0
sales@appsphere.com

AppSphere AG

Die Masse an produzierten Daten wächst täglich. Im Jahr 2025 werden wir unglaubliche 180 Zetabytes an Daten haben. Für Unternehmen gelten sie als Öl des 20. Jahrhundert. In der Grundform "schmutzig" und nicht wirklich nützlich. Richtig aufbereitet kann aus ihnen jedoch Gold werden.

Gerne unterstützen wir auch Ihr Unternehmen dabei, aus Ihren Daten Gold zu machen! Mit unserer umfangreichen Expertise im Business Intelligence-Umfeld helfen wir Ihnen, Ihre Entscheidungsfindung mit einer fundierten Datengrundlage zu untermauern, Unternehmensdaten erlebbar zu machen und Kosten einzusparen.

  • JumpStart-Workshop zur Einführung in Power BI
  • Power BI-Workshop zur Schulung Ihrer Mitarbeiter
  • Entwicklung eines Zielbilds für Ihre BI- und Big Data-Strategie
  • Einführung von BI-Lösungen in Unternehmen
  • Machine Learning zur Strategieentwicklung und -umsetzung von Big Data-Themen

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα