Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+41587022417
yves.peneveyre@atos.net

Atos

Atos is a leader in digital services delivering Systems Integration services, Consulting, Managed Services & BPO, Cloud operations, Big Data & Cyber-security solutions as well as e-payments and transactional services. Atos is focused on business technology that powers progress and helps organizations to create their firm of the future.

Atos teams manage all aspects of solution design and implementation, and work with their clients to develop, implement, and maintain systems that will support and enhance their overall business strategy.

Our Analytics experts are experienced in helping companies leveraging their data, making it available with simple but powerful visualizations to the right audience when it´s required. Our consultants use Power BI to deliver the best UX / UI and guide clients in their Power BI journey.

The fast adoption of Power BI and it’s architecture can lead to a lot of waste if not properly managed. Building from our experience with the product, we created a solution to help optimize the cost, performance and support audits and compliance. Our monitoring solution is split in 3 different modules:
  • Module 1: Efficiently size the infrastructure and number of Pro licenses, reducing costs and quickly justifying the investment.
  • Module 2: Pro-actively monitor the usage and performance of the platform to anticipate user needs and pitfalls
  • Module 3: Audit and evaluate the compliance on privacy and usage

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα