Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
647 795 8008
alng@bdo.ca

BDO Canada

With unparalleled depth and breadth of experience in the business software, core ERP, and financial management solution space, BDO offer clients access to a team of innovative and talented technology professionals who focus on driving businesses forward.

Access improved IT effectiveness, increase companywide performance, and accelerate business management with solutions that range from IT and cloud strategies to managed services and complete process outsourcing. Your success is our top priority, let us deliver. 

BDO can get you started by helping you establish your end goals and working to identify and prioritize the questions you need answered. Using basic BI software functionality we not only can answer these questions, but also determine which questions require deeper analysis using big data, social analytics and data mining.

Our agile deployments and transfer of knowledge approach will enable you to centralize, visualize and analyze activities across your business and turn analytics into a competitive advantage by:

  • Understanding product profitability and customer behavior
  • Collecting website data from Google Analytics and Twitter
  • Managing financial governance, risk management, and compliance requirements
  • Evaluating trends, inventory seasonality, demand and predictive analytics
  • Monitoring crucial data, and building a sustainable business model
  • Deploying dashboards, reports and analytic capabilities

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα