Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
615-431-3652
datainsightssales@lbmc.com

LBMC Data Insights

LBMC Data Insights is a Microsoft Gold Partner specializing in modernizing the data platform through data strategy, architecture, ETL, data warehouse, and visual data storytelling through Power BI.  Key highlights of our company:
- Microsoft Gold Analytics training and consulting firm, focusing on serving our clients first and foremost
- Provide custom data analytics strategy and architecture, project planning and design, and the team required to build and deploy these modern analytics solutions.
- Unique approach serving clients through fixed-fee fractional analytics teams, guaranteeing delivery and ROI.
- Delivers quality custom training programs for analytics teams in Power BI and SQL Server Analysis Services (SSAS)

Capabilities:
- Architecture assessments
- Data strategy, roadmap
- Database platform
- Data warehousing
- Power BI Embedded
- Power BI Administration
- Power BI Performance tuning
- Power BI Paginated Reports
- Executive Dashboards
- Azure Analysis Services
- Azure Synapse Analytics
- Machine Learning
- Artificial Intelligence
- Advanced analytics
- Database Migration
- SSAS, SSRS, SSIS
- DAX, MDX development

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα