Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
425 822 2332
contactus@nealanalytics.com

Neal Analytics

Neal Analytics is a cloud, data, and AI Microsoft Gold Consulting Partner. Since 2011, Neal has supported companies with their data-driven transformation initiatives from data strategy to solution design, architecture, development, operationalization, and support.  


Our expertise spans migration and modernization, data science, Power Platform tools like Power BI, Artificial Intelligence/Machine Learning, Internet of Things, edge computing, application development, and robotic process automation. 


We work with organizations in any industry to understand their business challenges and assist them in their digital transformation journey, including their needs for data visualizations, identifying manual workflows that can be automated, and developing new business applications to drive success. 


Our team of Power Platform experts can help accelerate the construction of Power BI dashboards, development of applications, and implementation of robotic process automation, leading to a rapid time to value for new solutions. 

Neal approaches digital transformation projects through a proven three-step method: strategy, design, and implementation.  


Leveraging our management consulting roots, we also help companies define effective business strategies and goals. Through design thinking, we translate these into value-driven, technical implementation plans. Neal offers flexible engagement models using proven frameworks and patterns to drive your initiative from concept to solid business value with a focus on Agile and pragmatic consulting practices. 

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα