Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
8134145669
ckieran@smesgroup.com

SME Solutions Group, Inc.

SME Solutions Group is a Microsoft Gold Partner in Data Analytics that helps companies lead with insights through data analytics, warehousing, and transformation. SME’s comprehensive services include data and analytics strategy, data architecture, enterprise business intelligence, data governance, and cloud transformation.

SME implements intuitive and innovative data analytics solutions that optimize productivity, strengthen customer relationships, enhance data sharing and drive profitability. We leverage industry-leading platforms to streamline and automate data collection, ingestion, and transformation to empower people across organizations to focus on generating insights from their data. Our consulting services consistently deliver quantifiable results that meet the unique business and technology needs to accelerate growth through industry-specific solutions. We collaborate with our clients to assist in achieving their goals by supplying talented consultants and delivering value-added solutions to achieve lasting success.

Our Subject Matter Experts are adept at understanding business processes, identifying pain points, and developing solutions that are designed to meet both immediate and long-term goals. We serve a wide variety of businesses, enabling us to provide deep functional solutions for industries such as energy and utility, financial services, healthcare, and professional services, as well as many others.

SME supports a company’s data life cycle in the following ways:

·        Consulting

o    BI and Data Governance

o    Data Discovery and Use Case Inventory/Prioritization

o    Data Maturity assessment

o    Business Intelligence (BI) Strategy & Road mapping

o    IT Testing

·        Analytics Implementation

o   Power BI Solution Design, Development, and Implementation

o   Data aggregation

o   Data visualization and reporting

o   Migration from other solutions

o   AI / ML Integration

·        Power User and End User Training

o   Fundamentals for Report Consumers and Business Analysts

o   Dashboard Development for Self-Service Power Users

o   User Adoption and Data Literacy

·        Managed Services

o   Performance enhancements

o   Regular support and enhancements

Visit www.smesgroup.com to learn about how SME Solutions Group can help you speak with facts and act on data.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα