Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
(612) 338-2633
info@softcrylic.com

Softcrylic

Softcrylic specializes in partnering with our clients to establish robust and transformative self-service BI.  Effective Business Intelligence processes data from every touchpoint and extracts valuable insights from the convergence of data previously siloed across diverging platforms. 

 

Softcrylic offers solutions at every level:  from implementation to architecture to visualization to value realization.  Our expertise focuses on solving the Bermuda Triangle of data:  incorrect insights, missing data, and unused data to create thorough, optimized, and beautiful reporting 
 
We offer the following services, all or in part, to digitally transform your business: 

 

 • Discovery 
  Determine available data resources, state of existing reporting, identify principals on internal teams, and conduct kick-off discussions with your team to establish goals and establish milestones for the delivery of objectives.  
   
 • Exploratory Analysis 
  First contact and Initial analysis of datasets. 
   
 • Reporting Architecture 
  Specification and implementation of optimal infrastructure for Data Science and Reporting. 
   
 • Data Prep 
  Data acquisition, ingestion, ETL/ELT, modeling, dimensioning, schema architecture, or even taxonomy for unified data architecture.  
   
 • Business Requirements 
  BA teams will meet with your business stakeholders to determine the end-to-end requirements and business rules for presentation. 
   
 • Report Design 
  Mock-up report approach on pre-production data and confirm sign off on report design. 
   
 • DataMart Construction 
   Automated and offshore processes for the ingestion of data sources into a reporting schema, including transformation and alignment of disparate data sources. 
   
 • Report Optimization  
  Data modeling and logical optimization to deliver best-possible performance. 
   
 • Functional Report Review 
  User Acceptance Testing ahead of full production delivery. 
   
 • Production Reporting 
  Full report evaluation on production data, with internal QA teams, QA with consumers or clients.  
   
 • Training 
  Train internal analytics teams on reporting datasets and reporting techniques to provide self-sufficient internal teams progressing to fully data-driven business.  

 • Distribution  
  Omnichannel delivery of reporting content to consumers across devices and platforms for always-visible insights. 

 

Softcrylic will engage any or all of these processes to provide effective and transformative Business Intelligence for your enterprise. 

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα