Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+1-866-687-3588
info@softserveinc.com

SoftServe Inc.

SoftServe is a digital authority, operating at the cutting edge of technology. We reveal, transform, accelerate, and optimize the way enterprises and software companies do business. With expertise across healthcare, retail, media, financial services, software, we implement end-to-end solutions, delivering the innovation, quality, and speed that our clients’ users expect. 


SoftServe’s experts help businesses globally leverage the power of Enterprise Platforms to improve efficiency, productivity and profitability.


Why SoftServe? We are IT stability with:


  • 28 years on a market
  • 12K Employees located globally
  • Experience of 10K+ projects completed
  • 70+ NPS, which translates to clients and users trust us. 
  • Client retention is over 90%
  • Power BI experts
  • Power Platform certified developers and architects
  • Microsoft Certified Trainer

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα