Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+333 88 87 00 14
contact@talent-bs.com

Talent Business Solutions

Talent Business Solutions est un intégrateur de solutions de gestion Microsoft et également services cloud associés. Partenaire Microsoft Gold, nous accompagnons et conseillons nos clients dans la mise en place de leur ERP, CRM, du management de leurs documents (workflows) ou encore d'Office 365. Nous apportons aussi notre expertise sur l’exploitation de leurs données autour de la Business Intelligence, de leurs tableaux de bord, de la Dataviz, des projets IoT (objets connectés) et du Machine Learning. Par le biais de projets de mobilité, nous apportons enfin un accès à ces informations quel qu’en soit le support. Nous sommes reconnus pour notre expertise dans la gestion des projets nationaux et internationaux. En tant que distributeur pour la France de la solution Microsoft Dynamics 4PS, nous disposons d’une solution dédiée au monde du BTP, de la location et de la maintenance. 


Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα