Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
800-337-5313 Ext. 168
hayden.neveaux@techneaux.com

Techneaux Technology Services

Take your business intelligence to the next level. With help from the experts at Techneaux, you can leverage the latest in Microsoft's analytics technologies, including Power BI, Excel, and SharePoint, to help better understand your company's data, as well as publish and lay out your data in a more meaningful way. Here's just some of the use cases for your Data using Power BI: - Financial Reporting Data, including employee utilization, profit analysis, and revenue trends - Reports for service usage data for web applications and websites, including uptime, page counts, and resource utilization - Providing a customer-facing report showing sales, purchases, service usage, and other customer-relevant data Let the BI experts at Techneaux help you understand data and use it to grow your business.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα