Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+919955270333
abhinav@techstern.com

Techstern Solutions

Techstern is a Microsoft Certified ISV with a serious passion for providing value for money quality services to each and every client. As an industry leader, we specialize in Microsoft & Cloud based Web Applications, Open Source Applications, Mobile Applications, Analytics solutions like Power BI, Native Android/iOS Apps, Xamarin Native and Xamarin Forms Apps. With the mission of leading clients to success, our strategic and aim oriented solutions enable them to stay ahead of the competition in the ever-changing digital landscape.


On Power BI, we provide solutions based on Power BI where we have created a customized interactive reports which includes various types of graphs like: Line, Bar, Pie etc according to thee client.

We integrate the Power BI reports into Web portal depending upon the client need. We use Power BI API’S for security and authentication purpose.  We integrate the Power BI dashboard and reports with several filters which turned out to be the most influencing factor while analyzing the data.

Microsoft Power BI was the only and best solution for lowering down the budget.


Our Team: Consultants at Techstern Solutions, are experienced with a background in business management, enterprise IT solutions and computer programming which affords Techstern customers the most creative, user friendly solutions to their pressing needs. Techstern has a well specialized record for providing custom software solutions and proved time and again for our Customers. Our strong values are that the success of our business comes from within and that satisfaction of employees impacts directly on this. Techstern strives to uphold these Values and this reflects in the excellence of our unmatched service delivery.

 

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα