Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+393468779952
alessandro.galanti@teorema.net

Teorema Engineering srl

Teorema è uno dei protagonisti italiani della digital transformation, una realtà a forte vocazione tecnologica con stretti legami con il mondo della ricerca e dell’Università. Opera sul mercato come una IT Factory che, sfruttando le competenze maturate e costantemente aggiornate nel tempo sulle principali piattaforme tecnologiche, supporta le imprese nel loro percorso evolutivo. L’impegno di Teorema è di aiutare i suoi clienti nella fase del cambiamento, guidandoli verso le nuove tecnologie e supportando il mercato nei processi di innovazione digitale. Nasce da qui la scelta di assumersi la responsabilità di vero e proprio Digital Advisor, un ruolo con cui l’azienda ha governato con successo tutte le rivoluzioni tecnologiche che si sono succedute negli anni, con la capacità di guardare continuamente avanti. La sua vocazione a guardare costantemente al futuro, alla prossima evoluzione, ha come obiettivo principale quello di trasmettere i propri valori alle aziende attraverso l’innovazione tecnologica, contribuendo al tempo stesso allo sviluppo del territorio e all’evoluzione dell’intero sistema.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα