Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+55 19 3778-9501
contato@unidax.com.br

UNIDAX Consulting do Brasil Ltda

A UNIDAX é uma consultoria especializada na implementação de sistemas de gestão empresarial (ERP), BI e automação de processos (BPMS) em projetos nacionais e internacionais, sempre comprometida com a potencialização dos resultados de seus clientes. Apoiada pela Microsoft e por grandes parceiros e ferramentas locais, oferece a seus clientes experiência, tecnologia e soluções robustas para sua transformação digital, alinhadas às melhores práticas de gestão e negócios do mercado.
Especialista na plataforma Microsoft Dynamics (365, AX e CRM) e Power BI, com uma equipe altamente vocacionada e qualificada, por meio da experiência de mais de 25 anos, a UNIDAX está preparada para atender com excelência seus clientes nas demandas de tecnologia da informação, na otimização da gestão de seus negócios e no apoio à transformação digital.
Serviços oferecidos: licenciamento de software e infraestrutura em nuvem (Dynamics 365, Office 365, Power BI, Exchange, Azure...), consultoria em TI, desenvolvimento de soluções e apps, treinamentos, suporte para sustentação e melhoria contínua e infraestrutura para TI.

Nosso expertise com POWER BI
A UNIDAX possui uma equipe de profissionais altamente qualificados que implementam e suportam soluções de Business Intelligence (BI) em pequenas e médias empresas que desejam ter uma maior visão de seus negócios.
Nós fornecemos soluções abrangentes que permitem às empresas antecipar condições de mercado em constante mudança. Para alcançar esse objetivo, concentramos áreas como organização de processo, gerenciamento de desempenho, otimização de recursos e redução de riscos, levando em consideração não só a satisfação de necessidades atuais, mas também futuras, implementando soluções altamente escaláveis.


Áreas de nosso expertise:

Data Foundation

  • Integração com os sistemas dos clientes (ERP e/ou outros sistemas);
  • Modelagem e Implementação de Data Warehouses;
  • Desenvolvimento de ETL (Extração, Transformação e Carga (Loading)) e Análise da Qualidade dos Dados. 
Business Intelligence (BI)
  • Implementação de soluções de BI em plataformas Microsoft SQL Server;
  • Implementação de soluções de BI sobre plataformas SAP Business Objects.
Interface com o Usuário
  • Reporting;
  • Dashboards/Painéis interativos;
  • Integração Microsoft Office;
  • Mobile BI;
  • Publicação de conteúdo avançado.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα