Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
+44 (0)151 709 7728
info@villagesoftware.co.uk

Village Software Limited

At Village Software we believe we are different to other business intelligence consultancies.  Our service packages are designed to get to the heart of your information requirements and to deliver an innovative solution for your organisation, a solution that is very much jointly designed with your business users.

Our services include a management consultancy process that works throughout your organisation to learn from your own people the decision support information they really need to improve their service delivery and management processes. With our years of experience in designing management information systems we also bring to your organisation excellent knowledgeable advice, that when coupled with the requirements gathered from the key users within the business ensures that you get the solution the organisation really needs.

Our service packages offer excellent value for money and cover:

  • High quality requirements analysis and advice
  • Software selection from World class vendors
  • Licence management
  • Solution design and build services
  • After sales support and maintenance
  • Solution Hosting
  • Knowledge transfer and solution adoption services

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα