Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
972-232-2233
srinivasar@visualbi.com

Visual BI Solutions

Our Purpose

At Visual BI, our purpose is to enable innovation and challenge the way business is run. Through innovative technology products and out-of-the-box thinking in our consultative engagements, we:
  • Enable clients to access actionable insights that result in positive business impacts
  • Empower companies to take action and run their business better
  • Enhance past, present and future business visibility

Our Passion

At Visual BI, we are relentless innovators. Our unyielding passion to deliver innovative technology and intellectually superior consulting makes it possible for our clients to look forward and think ahead. Whether we are working on dashboard for a client or developing new technology, we are always creating based on the premise of how what we are delivering will allow the client achieve hindsight, insight, and foresight.

Our Vision

Our vision is to become one of the leading firms worldwide in terms of brand recall & excellence in the field of Business Intelligence & Analytics. We aim to achieve this by
  • Driving successful BI adoption in organizations
  • Delivering insightful BI solutions that are Faster, Better and Innovative 
  • Enriching the experience of employees, partners and customers alike

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα