Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
610-225-1432
czwicker@hammer.net

Weidenhammer

Today we live in a digital world. The rapid development and acceleration of technology into consumer’s hands has driven different expectations and customer experience models.  Social media, mobile applications, and personalized on-line experiences are all drivers of how today’s consumers buy in a digital marketplace. These social and economic advancements are forcing organizations to develop an integrated model that addresses how they acquire customers, fulfill transactions, and provide quality service – all the while continuing to innovate and drive cost out of their business.  Traditional siloed platforms and processes for marketing, ecommerce, business support systems, and communication infrastructures must be redesigned and integrated to provide an end-to-end, seamless experience that differentiates how an organization brands, transacts, and communicates in today’s digital world. 

 

One of the biggest drivers of digital transformation is data, especially when it is turned into insights that make an organization much better informed, optimally aware of its business context and highly responsive to any change or event. Weidenhammer’s Business Intelligence and Analytics team transforms client data into intelligence by providing a solid foundation to make better and faster business decisions. Weidenhammer leverages the Microsoft Power BI platform, a cloud-based business analytics service that enables anyone to visualize and analyze data with greater speed, efficiency, and understanding. It connects users to a broad range of data through easy-to-use dashboards, interactive reports, and compelling visualizations that bring data to life. Weidenhammer is a Microsoft Gold Development Partner specializing in all aspects of Power BI and supporting analytical tools.

 

In addition to our Microsoft expertise, Weidenhammer provides an integrated array of cloud, communication, ecommerce, marketing, networking, security and software development solutions that drive business growth and innovation. Focusing on digitally evolving markets such as Internet Retailing, Manufacturing, Financial Services, Healthcare, and Education – Weidenhammer provides a continuum of products, services, and solutions that drive innovation and improved results in areas including customer acquisition & fulfillment, customer service, and process automation – all key components of improved business success in today’s digital economy.  Our clients see significant benefits in how they leverage digital assets, analytics, and technology platforms to drive increased performance in some of the following areas:  

 

·       Increased awareness of their brand – prospect and lead acquisition

·       Improved conversion of prospects to customers

·       Increase revenue streams

·       Optimization of backend processes

·       Improved communication & collaboration channels

·       Increased customer satisfaction and retention scores 

 

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα