Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
(888) 944-5489
info@xgility.com

Xgility

Our team can help turn your data into valuable insights. We provide end-to-end Power BI solutions and services that help organizations harness multiple silos of disparate data and create a single source of reliable information and actionable insights with customized real-time data dashboards, data visualization, and interactive reports accessible across any device — so you and your organization can improve processes and make smarter, data-driven decisions.

How We Can Help: 
Our team can help strategically plan, build, and optimize your data reporting infrastructure, migrate your data, connect your data sources, build dashboards layouts, reports, and data visualization with deep data drill-downs, and train your IT staff and end-users for long-term success.

We leverage our deep enterprise and agile processes with the Microsoft Power BI platform, Azure cloud services, SQL servers and databases, and related tools to develop a solution that meet the unique needs of your organization — and drive your business goals forward in a cost-effective and timely way.

Our Approach:
At Xgility, we look at success through a different lens. Experience has taught us that strategic planning and execution are key for a successful implementation, rollout, and higher end-user adoption. That’s why we start with a strategic approach, so we understand the “why” of each project.

About Us:
As an innovative technology solutions provider and consulting firm, we specialize in cloud transformation, collaboration and teamwork solutions, SharePoint intranets and portals, data and analytics, business process automation, and application modernization. 

We are a Microsoft Managed Gold Partner with deep expertise across Microsoft’s platforms and technologies including Microsoft’s Power Bi, PowerApps, Power Automate, Azure, Dynamics 365, and Office 365.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα