Τοποθεσία web

Πρόσθετες πληροφορίες
8369857095
r.athalye@zensar.com

Zensar Technologies

Zensar has been a trusted partner to grow its customer’s business with data for more than 20 years. We help our customers optimize their business, gain competitive advantage, and help make better and smarter data-driven decisions. With our global presence and a team of best talents in the industry, we have helped 200+ clients across multiple domains in their journey from raw data to actionable insights.

Zensar has a strong Microsoft Power BI practice which focuses on providing expert services, build capabilities aligning with market trends, drive innovation and thought leadership. Zensar follows a domain centric & consulting-led approach driven by industry experts to deliver right insights, at the right time, to the right audience. Our expertise includes:

·         Advisory and architecture design

·         Data preparation and KPI identification

·         Interactive and intuitive visualizations

·         Predictive analytics

·         AI-driven analytics & IoT Analytics

·         Self-service & collaborative analytics

·         Embedded analytics

·         Data and role-based security

·         Platform migration and sustenance services

We have developed several accelerators for the visualization tools such as audit framework, reports migration framework, pre-built business applications which has helped us deliver up to 60% faster time-to-insights at reduced cost to our customers.

Zensar is Gold level partner of Microsoft since 2013 with Gold level competencies in cloud platform, data and analytics, application development. We have successfully delivered 1000+ projects across industries such as Banking, Insurance, Hi-Tech Manufacturing and Consumer services to drive digital transformation leveraging Microsoft technologies.

Δείτε περισσότερες λύσεις παγκόσμιας κλάσης, προσαρμοσμένες για την επιχείρησή σας

Θέλετε να γίνετε Συνεργάτης του Power BI;

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες είναι ένα σημαντικό μέρος της ομάδας! Ανακαλύψτε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δικτυωθείτε και μοιραστείτε τα ταλέντα και την εμπειρία της εταιρείας σας με χρήστες του Power BI σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε περισσότερα