ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ POWER BI ΤΗΣ MICROSOFT

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MICROSOFT POWER BI (“ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ”) ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ, ΤΟΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ. ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΟΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Δοκιμαστική Έκδοση Χρήστη (“Δοκιμαστική Έκδοση Χρήστη”). Η από μέρους σας χρήση της Δοκιμαστικής Έκδοσης Χρήστη διέπεται από κοινού από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Power BI της Microsoft (“Σύμβαση”) για τους οποίους παρέχεται σύνδεση παρακάτω και τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Συμπληρώματος, οι οποίοι αποτελούν τη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την Microsoft Corporation (ή ανάλογα με τον τόπο κατοικίας σας, μία από τις συγγενείς εταιρείες της). Όλοι οι όροι που αρχίζουν με κεφαλαία γράμματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν Συμπλήρωμα, αλλά δεν ορίζονται σε αυτό, θα έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στη Σύμβαση. Θα πρέπει να διαβάσετε ολόκληρο το παρόν Συμπλήρωμα, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων όρων, επειδή όλοι οι όροι είναι σημαντικοί και απαρτίζουν την παρούσα σύμβαση που ισχύει για εσάς. Μπορείτε να διαβάσετε τους συνδεδεμένους όρους επικολλώντας τη σχετική σύνδεση στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Σε περίπτωση τυχόν διένεξης μεταξύ της Σύμβασης και του παρόντος Συμπληρώματος, η από μέρους σας χρήση της Δοκιμαστικής Έκδοσης Χρήστη θα διέπεται από το παρόν Συμπλήρωμα.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ INTERNET. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΣΤΗ.

 

1.       Η Δοκιμαστική Έκδοση Χρήστη ως Μη διαχειριζόμενη Υπηρεσία

1.1   Όταν πραγματοποιείτε εγγραφή στην Υπηρεσία χωρίς να υπάρχει Διαχειριστής, χρησιμοποιείτε μια μη διαχειριζόμενη υπηρεσία (“Μη διαχειριζόμενη Υπηρεσία”). Η Δοκιμαστική Έκδοση Χρήστη παρέχει σε εσάς, έναν χρήστη μιας Μη διαχειριζόμενης Υπηρεσίας, τη δυνατότητα αγοράς πρόσθετων συνδρομών υπηρεσίας για εσάς (“Συνδρομή”). Όταν αγοράζετε τις εν λόγω πρόσθετες Συνδρομές, δηλώνετε ότι ενεργείτε ως συνεργάτης του Οργανισμού σας.

1.2   Κατανοείτε ότι εάν κάποιος Διαχειριστής αναλάβει τον έλεγχο της Υπηρεσίας, θα γίνετε χρήστης μιας διαχειριζόμενης υπηρεσίας (“Διαχειριζόμενη Υπηρεσία”) και η πρόσβασή σας στη Δοκιμαστική Έκδοση Χρήστη (ως χρήστης Μη διαχειριζόμενης Υπηρεσίας) ενδέχεται να τερματιστεί από το Διαχειριστή σας.

 

2.       Διάρκεια Δοκιμαστικής Έκδοσης Χρήστη Ο όρος “Διάρκεια” αναφέρεται στη διάρκεια της Δοκιμαστικής Έκδοσης Χρήστη, η οποία είναι 30 ημέρες. Η Microsoft μπορεί να ανανεώσει ή να επεκτείνει τη διάρκεια κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

3.       Αναστολή/τερματισμός. Μπορείτε να τερματίσετε μια Δοκιμαστική Έκδοση Χρήστη ανά πάσα στιγμή κατά τη Διάρκειά της. Έχουμε τη δυνατότητα αναστολής της Δοκιμαστικής Έκδοσης Χρήστη εάν: (1) απαιτείται εύλογα για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε Δεδομένα Πελατών, (2) δεν αποκριθείτε σε μια αξίωση περί ισχυρισμών παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων όπως ορίζεται στο πλαίσιο της Σύμβασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή (3) δεν τηρήσετε ή παραβιάσετε οποιουσδήποτε όρους της Σύμβασης. Εάν υφίσταται μία ή περισσότερες από αυτές τις προϋποθέσεις, τότε θα εφαρμοστεί αναστολή για όσο διάστημα υπάρχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση ή ανάγκη. Θα σας ενημερώσουμε πριν από την αναστολή, εκτός εάν πιστεύουμε ευλόγως ότι πρέπει να προβούμε σε άμεση αναστολή. Εάν δεν εξαλείψετε πλήρως τους λόγους για την αναστολή εντός 90 ημερών, έχουμε τη δυνατότητα να τερματίσουμε τη Δοκιμαστική Έκδοση Χρήστη και να διαγράψουμε τα Δεδομένα Πελάτη που έχετε χωρίς κάποια περίοδο διατήρησης. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να τερματίσουμε τη Δοκιμαστική Έκδοση Χρήστη, εάν η από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας τεθεί σε αναστολή περισσότερες από δύο φορές σε οποιαδήποτε περίοδο 12 μηνών.

 

4.       Ενιαία Σύμβαση. Το παρόν Συμπλήρωμα και οι όροι της Σύμβασης αποτελούν την ενιαία σύμβαση για τη Δοκιμαστική Έκδοση Χρήστη. Μπορείτε να διαβάσετε τους όρους σε οποιαδήποτε από τις συνδέσεις στην παρούσα σύμβαση, πληκτρολογώντας τις διευθύνσεις URL στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης, και συμφωνείτε να πράξετε αναλόγως. Κατανοείτε ότι χρησιμοποιώντας τη Δοκιμαστική Έκδοση Χρήστη, αποδέχεστε το παρόν Συμπλήρωμα και τους συνδεδεμένους όρους. Οι συνδέσεις που περιέχουν όρους που δεσμεύουν εσάς και εμάς είναι:

·         Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου: go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132

·         Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Power BI της Microsoft: https://powerbi.microsoft.com/terms-of-service