Microsoft Power BI APIn ehdot

Kiitoksia Power BI -sovellusohjelmointirajapinnan (API) käyttämisestä. Power BI APIa sekä sen päivityksiä, versioita, korvauksia ja kopioita, jotka asiakas tekee tai joita asiakkaalle tehdään, kutsutaan näissä palvelun ehdoissa nimellä Microsoft ”Power BI API”. Tämä on asiakkaan Microsoft Corporationin (”Microsoft”) välinen sopimus. Tässä sopimuksessa Microsoftiin viitataan sanalla Microsoft. Käyttämällä Power BI APIa asiakas hyväksyy nämä palvelun ehdot (”API-ehdot”) sekä Power BI:n Palvelusopimuksen tai muut sopimukset, jotka voivat olla voimassa, (”Sopimus”), jotka koskevat Power BI:n ja siihen liittyvien sovellusten (”Power BI -palvelu”) käyttöä. Jos näiden API-ehtojen ja Sopimuksen välillä on ristiriita, nämä API-ehdot ovat voimassa.

Microsoft pidättää itsellään oikeuden ajoittain päivittää ja muuttaa näitä API-ehtoja tai siihen viittauksella sisällytettyjä asiakirjoja. Microsoft voi muuttaa näitä API-ehtoja julkaisemalla uuden version. Power BI APIn käyttö muutoksen jälkeen osoittaa muutosten hyväksynnän.

On syytä huomata, että Microsoft ei anna Power BI APIlle mitään takuita. API-ehdot myös rajoittavat Microsoftin korvausvelvollisuutta. Nämä ehdot ovat kohdissa 10 ja 11, ja asiakasta pyydetään lukemaan ne huolellisesti.

1. Power BI APIn käyttö.

Jotta asiakas voisi käyttää Power BI APIa, hänellä on oltava Power BI -tilaus ja hänen on rekisteröitävä sovelluksensa Azure Active Directoryyn. Asiakkaan palvelun on annettava Azure Active Directoryn antama asiakastunnus, mikä on kuvattu Power BI APIn ohjeissa, ja Microsoft estää pyynnöt, joissa on virheellinen asiakastunnus. Microsoft yksin hallitsee Power BI:n tietoja ja muotoa.

Microsoftille on oikeus omasta päätöksestään hylätä mikä tahansa pyyntö käyttää Power BI APIa milloin ja mistä syystä tahansa. Microsoft ei ole korvausvelvollinen asiakkaalle minkäänlaisista vahingoista, jotka aiheutuvat sen päätöksestä hylätä tällainen pyyntö.

2. Käyttöoikeudellinen käyttö ja rajoitukset.

Microsoft omistaa Power BI APIn, ja sen käyttöoikeus on myönnetty asiakkaalle maailmanlaajuisella (poikkeuksena alla olevat rajoitukset), ei-yksinoikeudellisella, ei-edelleenmyönnettävällä perusteella tässä määritetyin ehdoin. Nämä API-ehdot määrittävät Power BI APIn, kaikkien päivitysten, versioiden, korvausta ja asiakkaan tekemien tai asiakkaalle tehtyjen Power BI API -kopioiden laillisen käytön. Microsoft pidättää kaikki oikeudet, joita ei ole asiakkaalle nimenomaisesti myönnetty.

·         a. Käyttöoikeus. Näissä API-ehdoissa olevien ehtojen ja rajoitusten puitteissa Microsoft myöntää asiakkaalle ei-yksinoikeudellisen, ei-edelleenmyönnettävän oikeuden käyttää Power BI APIa kehittämään, testaamaan, jakamaan ja tukemaan asiakkaan sovellusta.

·         b. Brändäys. Asiakas ei saa käyttää Power BI -brändiä tai -logoja ilman Microsoftin kirjallista lupaa.

c. Nopeusrajoitukset ja tietokenttien rajoitukset. Asiakas hyväksyy, että Power BI APIa käyttävillä sovelluksilla tai palveluilla on nopeusrajoitus ja tietokenttien esittämisrajoitus, ja asiakas suostuu aina noudattamaan tätä nopeusrajoitusta ja tietokenttien rajoituksia. Nopeusrajoitukset ja rajoitukset on kuvattu Power BI APIn ohjeissa, osoitteessa dev.PowerBI.com. Nämä nopeusrajoitukset ja rajoitukset voivat muuttua ajoittain Microsoftin omasta päätöksestä ja ne ovat voimassa heti julkaisuhetkellä. Microsoft voi omasta päätöksestään rajoittaa (i) nopeutta, jolla palvelua tai sen osaa voidaan kutsua, (ii) kullekin palvelutilille saatavilla olevan tallennustilan määrää ja/tai (iii) palveluun ladattavissa tai sieltä haettavissa olevien yksittäisten sisältösegmenttien pituutta (kaikki edellä mainitut ovat ”Rajoittamisen” muotoja). Microsoft voi suorittaa tämän Rajoittamisen maailmanlaajuisesti koko Power BI APIssa, käyttäjäkohtaisesti tai millä tahansa muulla perusteella. Asiakas ei yritä kiertää teknisiä toimia, joilla Microsoft toteuttaa Rajoittamisen, ja asiakas hyväksyy sen, että ohjelmalliset menetelmät kiertää nopeuden rajoittamista (tietojen välimuistin ylläpitäminen mukaan luettuna) tulkitaan näiden API-ehtojen rikkomiseksi.

d. Muutokset. Microsoft pidättää itsellään oikeuden julkaista Power BI APIn myöhempiä versioita ja vaatia asiakasta hankkimaan ja käyttämään uusinta versiota. Jos muutos ei sovi asiakkaalle, asiakkaan tulee lopettaa Power BI APIn käyttö. Jos asiakas jatkaa Power BI APIn käyttöä, hänen tulkitaan hyväksyneen muutokset.

e. Palvelun rajoitukset ja ehdot. Microsoft saattaa käyttää tekniikoita tai muita menetelmiä suojatakseen Power BI APIa, asiakkaitaan tai estääkseen asiakasta rikkomasta näitä API-ehtoja. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi roskapostisuodatus ja tietoturvan parantaminen. Nämä menetelmät voivat haitata tai estää asiakkaan Power BI APIn käyttöä, eikä asiakas saa yrittää kiertää, kumota tai poistaa näitä teknisiä tai muita menetelmiä käytöstä.

3. Omistusoikeudet.

·         a. Microsoftin oikeudet. API-ehdoissa ”Immateriaalioikeudet” tarkoittavat kaikkia oikeuksia, jotka ovat olemassa patenttioikeuden, tekijänoikeuden, puolijohdepiirin suojauslain, moraalisten oikeuksien lain, kauppasalaisuuslain, tavaramerkkilain, epäreilun kilpailun lain, julkisuusoikeuslain, tietosuojalain ja kaikkien muiden yksinoikeudellisten lakien mukaan, ja kaikkia niiden sovelluksia, uusimisia, laajennuksia ja palautuksia, jotka ovat voimassa maailmanlaajuisesti tällä hetkellä tai myöhemmin. Kun asia on asiakkaan Microsoftin välinen, asiakas hyväksyy, että Microsoft tai sen lisenssinhaltijat omistavat kaikki oikeudet, omistusoikeuden ja muut oikeudet rajoituksetta kaikkiin Immateriaalioikeuksiin Power BI APIssa ja Power BI APIn tulosteissa (pois lukien asiakkaan kehittämät ohjelmistokomponentit, jotka eivät itsessään sisällä Power BI APIa tai Power BI APIn tulosteita tai suoritettavia osia) eikä asiakas hanki Power BI APIn oikeuksia, omistusoikeuksia tai muita oikeuksia, joita ei nimenomaisesti ole määritetty API-ehdoissa.

·         b. Nimeäminen, laillisuusilmoitukset. Power BI APIlla asiakkaalle toimitetut kuvat voivat sisältää tuotenimiä, tavaramerkkejä, palvelunimiä, logoja, toimialueen nimiä ja muita Microsoftin ja sen kumppaneiden brändiominaisuuksia. Asiakas ei saa poistaa tai millään tavalla muuttaa näitä tuotenimiä, tavaramerkkejä, palvelunimiä, logoja, toimialueen nimiä ja muita brändiominaisuuksia. Asiakas suostuu säilyttämään ja olemaan poistamatta, muokkaamatta, peittämättä tai muuttamatta mitään linkkiä tai ilmoitusta, joka näkyy Palvelun kautta toimitetussa kuvassa. Asiakas hyväksyy, että nämä Laillisuusilmoitukset täydentävät Power BI APIn API-ehtoja.

·         c. Yhdysvaltain Digital Millennium Copyright Act -laki. Microsoftin käytäntönä on vastata ilmoituksiin väitetystä rikkomuksesta, mikä noudattaa Digital Millennium Copyright Act -lakia (”DMCA”). Ohjeet ja lisätietoja on Käyttöehtojen kohdassa DMCA-ilmoitus.

4. Käytössäännöt.

·         Asiakas hyväksyy sen, että hän on vastuussa omasta toiminnastaan ja sisällöstään ja niiden seuraamuksista Power BI APIa käytettäessä. Asiakas suostuu siihen, että hän käyttää Power BI APIa vain lailliseen, oikeaan ja näitä API-ehtoja sekä sovellettavia käytäntöjä ja ohjeita noudattavaan tarkoitukseen.

·         a. Asiallinen käytös. Käyttäessään Power BI APIa ja sovelluksia kehittäessään asiakas suostuu

·         noudattamaan lakia

·         noudattamaan kaikkia Microsoftin toimittamia käytösohjeita tai muita ilmoituksia

·         pitämään palvelutilin salasanan salassa

·         ilmoittamaan Microsoftille välittömästi, jos ilmenee Power BI -palveluun ja Power BI APIin liittyvä tietoturvaongelma.

·         b. Kielletty käyttö. Käyttäessään Power BI APIa ja sovelluksia kehittäessään asiakas ei saa

·         halventaa, solvata, häiriköidä, häiritä tai uhkailla tai muulla tavoin loukata muiden oikeuksia (kuten yksityisyys- ja mainosoikeuksia)

·         ladata, julkaista, postittaa tai lähettää tai muulla tavalla asettaa saataville mitään sopimatonta, loukkaavaa, oikeuksia rikkovaa, hävytöntä tai laitonta sisältöä

·         ladata, julkaista, postittaa tai lähettää tai muulla tavalla asettaa saataville mitään sisältöä, joka rikkoo mitään minkään osapuolen patenttioikeutta, tavaramerkkiä, tekijänoikeutta, liikesalaisuutta tai muuta yksinoikeudellista oikeutta, ellei asiakas omista kyseisiä oikeuksia tai hänellä ole omistajan lupaa julkaista kyseistä sisältöä

·         ladata, julkaista, postittaa tai lähettää tai muulla tavalla asettaa saataville viestejä, jotka mainostavat pyramidihuijauksia, ketjukirjeitä tai häiritseviä kaupallisia viestejä tai mainoksia tai mitään muuta lain, näiden API-ehtojen tai sovellettavien käytäntöjen ja ohjeiden vastaista

·         käyttää Power BI APIa minkään sellaisen tuotteen, palvelun tai materiaalin yhteydessä tai markkinoimaan niitä, jotka käsittelevät vakoiluohjelmistoa, mainosohjelmistoa tai muita vihamielisiä ohjelmia tai koodia

·         ladata mitään toisen julkaisemaa tiedostoa, kun asiakas tietää tai hänen tulisi kohtuudellisesti tietää, ettei tämä voi laillisesti jakaa sitä kyseisellä tavalla

·         tekeytyä toiseksi henkilöksi tai yhtiöksi, tai väärentää tai poistaa mitään tekijöiden tietoja, oikeudellisia tai muita huomautuksia, kohteen omistajan ilmaisevia huomautuksia, ohjelmiston alkuperän tai lähteen ilmaisevia merkintöjä tai muuta aineistoa

·         rajoittaa tai estää toisten käyttäjien Power BI APIn käyttöä tai hyödyntämistä

·         käyttää Power BI APIa mihinkään laittomaan tai luvattomaan tarkoitukseen

·         poistaa mitään tekijänoikeusilmoitusta, tavaramerkki-ilmoitusta tai muuta yksinoikeudellisen oikeuden ilmoitusta, joka on Power BI APIssa

·         häiritä tai haitata Power BI APIa tai Power BI -palveluihin liitettyjä palvelimia tai verkkoja tai olla noudattamatta mitään Power BI APIin yhteydessä olevien verkkojen vaatimuksia, menettelyitä, käytäntöjä tai sääntöjä

·         käyttää mitään robottia, hakurobottia, sivuston hakusovellusta Power BI APIn yhteydessä tai kerätä tietoja käyttäjistä mihinkään luvattomaan tarkoitukseen

·         lähettää sisältöä, joka virheellisesti osoittaa tai vihjaa, että Microsoft hyväksyy tai tukee sitä

·         luoda käyttäjätilejä automaattisesti tai virheelliseen tai petokselliseen tarkoitukseen tai hankkia tai yrittää hankkia useita avaimia Power BI APIin

·         markkinoida tai antaa ohjeellisia tietoja laittomista toimista tai kannustaa fyysiseen vahingoittamiseen tai vammauttamiseen mitään ryhmää tai henkilöä vastaan

·         lähettää viruksia, matoja, vikoja, troijalaisia tai muita haitallisia kohteita

·         myydä, vuokrata, jakaa tai siirtää Power BI APIa tai sen käyttöoikeuskoodeja tai myöntää niiden käyttöoikeutta edelleen, olipa kyseessä suora kaupallinen tai rahallinen etu tai muu syy, ilman Microsoftin kirjallista lupaa

·         käyttää Power BI APIa tavalla, joka ylittää kohtuullisen pyynnin määrän, muodostaa ylenpalttisen tai haitallisen käytön tai muulla tavalla ei noudata Power BI APIn ohjeita, jotka ovat osoitteessa dev.PowerBI.com, minkä Microsoft yksin päättää

·         pyytää tietoja yhden käyttäjän puolesta esittääkseen, siirtääkseen tai toimittaakseen tiedot muille käyttäjille.

·         Edellä mainitut kielletyt käytöt ovat esimerkkejä, eivät rajoituksia. Microsoft pidättää itsellään oikeuden omasta päätöksestään määrittää, noudattaako asiakkaan Power BI APIn käyttö näitä API-ehtoja.

5. Tietosuoja.

Kaikkea Power BI APIn käyttöä koskee Power BI:n tietosuojalauseke, joka on saatavilla täällä (ja jota voidaan ajoittain päivittää). Mikään näiden API-ehtojen osa ei käsittele Internet-käyttäjien henkilökohtaisten tietojen keräämistä tai siirtämistä osapuolten välillä. Asiakkaalla on oltava selvästi näkyvä online-tietosuojakäytäntö omissa sivustoissaan ja sovelluksissaan, jotka käyttävät Power BI APIa. Tämän tietosuojakäytännön on sisällettävä vähintään täysi, tarkka ja selvä kuvaus siitä, miten evästeitä ja vastaavaa tekniikkaa luodaan, käytetään ja luetaan sekä miten asiakas kerää ja käyttää tietoja, jotka liittyvät asiakkaan sivuston ja sovellusten käyttäjien toimintaan.

6. Käyttäjän todentaminen ja tietoturva.

Microsoft suhtautuu käyttäjien tietoturvaan ja yksityisyyteen erittäin vakavasti, ja asiakas suostuu auttamaan Microsoftia kaikin tarvittavin tavoin, jotta asiakkaan Sovellus toimisi näiden API-ehtojen ja sovellettavien lakien mukaisesti.

a. Käyttäjän luvan hankkiminen. Asiakas on yksin vastuussa hankkimaan selkeä ja nimenomainen käyttäjän suostumus, joka myöntää asiakkaalle luvan käyttää kyseisen käyttäjän Power BI -tiliä mukaan lukien käyttäjäkohtaisten tietojen hakemisen tai tietojen kirjoittamisen kyseisen käyttäjän tilissä. Asiakas noudattaa tarkoin tämän nimenomaisen luvan laajuutta, kun hän käyttää kyseisen käyttäjän Power BI -tiliä.

b. Yhteyden ottaminen ja yhteistyö. Asiakkaan (tai sovelluksen yhteydessä Azure Active Directoryyn rekisteröityjen yhteystietojen) on oltava tavoitettavissa koska tahansa tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä ja huolenaiheissa. Asiakas voi muuttaa tätä nimeä tai yhteystietoa päivittämällä tietonsa Azure Active Directoryssa.

c. Virusvarotoimet. Kaikki asiakkaan Microsoftille lähettämä aineisto, ohjelmisto ja asiakirjat mukaan lukien, on tarkastettava ajan tasalla olevalla Internet-alan standardia noudattavalla virus- ja madontorjuntaohjelmistolla, ja siinä ei saa olla viruksia tai matoja. Microsoftille annetuissa tiedoissa ei saa olla haitallisia komentosarjoja tai koodia.

d. Alan standardit. Asiakkaan verkot, käyttöjärjestelmä ja verkkopalvelinten ohjelmisto, reitittimet, tietokannat ja tietokonejärjestelmät (”Järjestelmät”) on määritettävä Internet-alan standardien mukaan, jolla asiakkaan Sovellusta voi käyttää. Jos asiakas ei hallitse täysin jotain Järjestelmän osaa, asiakas käyttää kaikkea hallinta- tai vaikutusvaltaa, joka hänellä on kyseisiin Järjestelmiin ja/tai Järjestelmien valikoimaan eikä asiakas suunnittele tai valitse Järjestelmiä sillä tavalla, että hän voisi välttää tämän velvoitteen. Esimerkki sopimattomasta palvelimesta on sellainen, joka toimii avoimena välityspalvelimena. Esimerkki ei-hyväksyttävästä suunnittelemisesta on valita palvelin, jonka operaattori käyttää standardia heikompia tietoturvakäytäntöjä, jotta asiakas voi väittää, ettei hän hallitse kyseistä palvelinta eikä asiakkaan tarvitsisi valita hyväksyttävää palvelinta.

e. Raportointi. Asiakkaan on ilmoitettava havaitsemistaan Järjestelmänsä tietosuojan puutteista tai tunkeutumisista Microsoftille kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen devpbi@microsoft.com. Asiakas toimii yhdessä Microsoftin kanssa korjatakseen mahdollisen tietosuojapuutteen ja katkaisee heti mahdolliset tunkeutumis- tai tunkeutujayhteydet. Jos tällainen turvallisuuspuute tai tunkeutuminen ilmenee, asiakas ei ilmoita siitä julkisesti (esimerkiksi lehdistölle, blogeissa, ilmoitustauluissa ja niin edelleen) ilman Microsoftin kirjallista lupaa.

f. Järjestelmien käyttöoikeuden hallinta. Siinä määrin, missä asiakas hallitsee Järjestelmiä tai vaikuttaa niihin, asiakas kirjaa (aika ja päivämäärä -leimoilla) kaikki Järjestelmien käyttöesiintymät. Asiakas salaa Järjestelmien salasana- ja käyttäjätunnustiedostot, jotka tallentavat tai käsittelevät Power BI -käyttäjätietoja, joita Microsoft on antanut asiakkaan käyttää. Salasanojen on oltava yksilöllisiä ja vaikeasti arvattavia, ja ne on vaihdettava usein. Asiakas minimoi salasanojen käyttöoikeutta ja käyttöä. Jos se on mahdollista, lisäkäyttöoikeuksia edellyttävät komennot tulee kirjata suojatusti (ajalla ja päivämäärällä), jotta toimintojen täysi auditointipolku olisi mahdollinen. Kun henkilö lopettaa työsuhteensa asiakkaan kanssa, hänen salasanansa ja salasanan käyttömahdollisuutensa tulee päättää välittömästi.

g. Tietoturvatarkistukset. Microsoftilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, omalla kustannuksellaan pyytää itsenäistä kolmatta osapuolta tarkastamaan ja tarkistamaan, että asiakas noudattaa näitä tietosuojaehtoja. Asiakas (omalla kustannuksellaan) korjaa tarkastuksessa havaitut tietosuojaongelmat mahdollisimman nopeasti. Asiakas sitten todistaa Microsoftille kirjallisesti, että tietoturvaongelma on korjattu, ja sisältää kuvauksen tehdyistä korjaustoimenpiteistä. Microsoft antaa asiakkaalle 48 tunnin varoitusajan ennen tarkastuksen tekemistä. Tällainen tarkastus suoritetaan virka-aikana tavalla, joka ei häiritse tavallista liiketoimintaa. Jos tarkastus osoittaa näiden tietoturvaehtojen merkittävän rikkomuksen, asiakas hyvittää Microsoftille tarkastuksen kohtuulliset kustannukset.

h. Asiakkaan on myös noudatettava näiden API-ehtojen liitteen A Tietoturvavaatimukset ja dokumentaatio vaatimuksia ja dokumentaatiota.

 

7. Tuki ja saatavuus.

Microsoft voi omasta päätöksestään halutessaan antaa asiakkaalle Power BI APIn tukea tai muokkauksia (yhdessä ”Tuki”). Microsoft voi muuttaa, keskeyttää tai lopettaa Power BI APIn minkä tahansa osan koska tahansa, Power BI APIn saatavuus mukaan luettuna. Microsoft voi myös lisätä rajoituksia tiettyihin ominaisuuksiin ja palveluihin tai rajoittaa asiakkaan pääsyä Power BI APIin tai sen osiin tai Power BI -sivustoon ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta.

8. Maksut.

Microsoft pidättää oikeuden Microsoftin omasta päätöksestä veloittaa maksuja Power BI APIn tulevasta käytöstä tai käyttöoikeudesta. Jos Microsoft päättää veloittaa Power BI APIsta, muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisella ilmoituksella.

9. Takuiden poissulkeminen.

POWER BI API TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA ”SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA” ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA TAKUUTA. MICROSOFT NIMENOMAISESTI KIISTÄÄ KAIKKI TAKUUT, MUKAAN LUKIEN OLETETUT TAKUUT SOPIVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, SAATAVUUDESTA, TIETOSUOJASTA, OMISTUSOIKEUDESTA JA OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA.

MICROSOFT EI TAKAA, ETTÄ POWER BI APISSA EI OLISI EPÄTÄSMÄLLISYYKSIÄ, VIRHEITÄ, OHJELMOINTIVIRHEITÄ TAI KESKEYTYKSIÄ TAI ETTÄ SE OLISI LUOTETTAVA, TARKKA, TÄYDELLINEN TAI MUULLA TAVALLA KELVOLLINEN. MICROSOFT EI TAKAA, ETTÄ (i) POWER BI API TÄYTTÄÄ ASIAKKAAN VAATIMUKSET, (ii) POWER BI API -PALVELUN KÄYTETTÄVYYS OLISI KESKEYTYKSETÖNTÄ, (iii) POWER BI APIA KÄYTTÄMÄLLÄ SAADUT TULOKSET OLISIVAT TARKKOJA TAI LUOTETTAVIA, (iv) POWER BI APIN AVULLA HANKITTUJEN TUOTTEIDEN, PALVELUIDEN, TIETOJEN TAI MUUN AINEISTON LAATU TÄYTTÄISI ASIAKKAAN ODOTUKSET JA (v) KAIKKI POWER BI APIN VIRHEET KORJATTAISIIN.

ASIAKKAAN POWER BI APIN KÄYTTÖ TAPAHTUU ASIAKKAAN OMALLA PÄÄTÖKSELLÄ JA RISKILLÄ, JA ASIAKAS ON YKSIN VASTUUSSA KAIKISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT POWER BI APIN KÄYTÖSTÄ.

10. Vastuunrajoitus.

POIS LUKIEN MUUT EHDOT, JOTKA OVAT NÄISSÄ API-EHDOISSA, MICROSOFTIN SUURIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS ASIAKKAALLE MISTÄÄN JA KAIKISTA KORVAUSVAATIMUKSISTA, JOTKA LIITTYVÄT NÄIHIN API-EHTOIHIN, SEN IRTISANOMISEEN TAI VANHENTUMISEEN, AIHEUTUIPA KORVAUSVELVOLLISUUS JOSTAIN KORVAUSVAATIMUKSESTA, JOKA PERUSTUU SOPIMUKSEEN, TAKUUSEEN, RIKKOMUKSEEN, TUOTTEEN MERKITTÄVÄÄN TOIMIMATTOMUUTEEN, KAUPANKÄYNTIKÄYTTÖÖN TAI MUUTEN, EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE SUUREMPI KUIN 10 YHDYSVALTAIN DOLLARIA. ASIAKAS EI VOI HAKEA MUITA VAHINGONKORVAUKSIA TAI TAPPIOITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VÄLILLISET, LIIKEVOITON MENETTÄMISEEN LIITTYVÄT, ERITYISET, EPÄSUORAT, SATUNNAISET TAI RANGAISTUKSENALAISET VAHINGOT. NÄMÄ RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA MYÖS TILANTEISSA, JOISSA KORVAUS EI TÄYSIN KORVAA ASIAKASTA KAIKKIA MENETYKSIÄ, EI TÄYTÄ OLENNAISTA TARKOITUSTAAN TAI VAIKKA MICROSOFT TIETÄISI TAI SEN OLISI TULLUT TIETÄÄ VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. ELLEI SOVELLETTAVAN LAIN PAKOLLISISTA SÄÄDÖKSISTÄ MUUTA JOHDU, NÄMÄ RAJOITUKSET KOSKEVAT KAIKKEA TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄÄ, KUTEN SISÄLLÖN MENETYSTÄ, VIRUSTA, JOKA VAIKUTTAA ASIAKKAAN PALVELUIDEN KÄYTTÖÖN, VIIVEET LÄHETYSTEN TAI TAPAHTUMIEN ALOITTAMISESSA TAI VIIMEISTELEMISESSÄ, SOPIMUKSEN, TAKUUN TAI EHDON RIKKOMISEN KORVAUSVAATIMUKSIA, SUORAA KORVAUSVELVOLLISUUTTA, HUOLIMATTOMUUTTA, HARHAANJOHTAMISTA, PUUTETTA, OIKEUKSIEN RIKKOMISTA, SÄÄDÖKSEN RIKKOMUSTA TAI EPÄREILUA VARAINHANKINTAA. JOTKIN TAI MITKÄÄN NÄISTÄ RAJOITUKSISTA TAI POISSULKEMISISTA EIVÄT EHKÄ KOSKE ASIAKASTA, JOS HÄNEN ASUINMAANSA TAI -PAIKKAKUNTANSA EI SALLI SATUNNAISTEN, VÄLILLISTEN TAI MUIDEN VAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA.

11. Vastuusta vapauttaminen.

Asiakas suojaa ja puolustaa Microsoftia (ja sen johtajia, päälliköitä, konserniyhtiöitä ja edustajia) tappioilta, korvausvelvollisuuksilta ja kuluilta (kohtuulliset asianajopalkkiot mukaan lukien), jotka aiheutuvat korvausvaatimuksista, oikeustoimista tai haasteista liittyen asiakkaan suorittamaan tämän sopimuksen tai sen osan rikkomiseen (tai väitettyyn rikkomiseen) ja joka muulla tavalla liittyy asiakkaan sivustoihin, asiakkaan sovelluksiin tai asiakkaan suorittamaan Power BI APIn käyttöön. Asiakas on yksin vastuussa tällaisen korvausvaatimuksen puolustamisesta käyttämällä yhdessä sovittua neuvojaa, ja Microsoftilla on oikeus osallistua valitsemallaan edustajalla, eikä asiakas julkaise mitään korvausvaatimusta tai sovi mitään sovittelua, joka osoittaisi mitään Microsoftin (tai sen johtajien, päälliköiden, konserniyhtiöiden tai edustajien) velvollisuutta tai korvausvelvollisuutta ilman Microsoftin omasta päätöksestään antamaa lupaa.

12. Voimassaolo ja irtisanominen.

Nämä API-ehdot astuvat voimaan, kun asiakas käyttää Power BI APIa ensimmäisen kerran, ja ovat voimassa, kunnes jompikumpi osapuoli irtisanoo ne. Asiakas voi irtisanoa nämä API-ehdot lopettamalla Power BI APIn käytön. Microsoft voi irtisanoa nämä API-ehdot milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Nämä API-ehdot irtisanotaan automaattisesti, jos (i) asiakas rikkoo mitä tahansa näiden API-ehtojen tai Käyttöehtojen ehtoa, (ii) Microsoft julkaisee kirjallisen irtisanomisilmoituksen Power BI:n sivustossa, (iii) Microsoft lähettää asiakkaalle kirjallisen irtisanomisilmoituksen tai (iv) Microsoft lopettaa Power BI APIn käyttöoikeuden toimittamisen asiakkaalle. Kohtien 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 ja 19 mukaiset osapuolten velvollisuudet jäävät voimaan näiden API-ehtojen irtisanomisen syystä riippumatta.

13. Sopimuksen siirto.

Microsoftilla on oikeus milloin tahansa siirtää tämä sopimus kokonaisuudessaan tai osittain ilmoittamatta siitä erikseen asiakkaalle. Asiakas ei saa siirtää tätä sopimusta tai sen mitään osaa millekään toiselle henkilölle tai osapuolelle ilman kirjallista lupaa, jota ei kohtuuttomasti evätä. Asiakkaan yritys siirtää sopimus on mitätön. Asiakas ei saa tilapäisesti eikä pysyvästi siirtää Power BI APIn tai minkään Power BI APIn osan käyttöoikeutta kenellekään muulle.

14. Ei kolmannen osapuolen edunsaajia.

Tämä sopimus on tarkoitettu ainoastaan asiakkaan ja Microsoftin hyödyksi. Tällä sopimuksella ei ole muita edunsaajia lukuun ottamatta tässä sopimuksessa mainittuja seuraajia ja tahoja, joille sopimus on siirretty.

15. Sopimusehtojen erillisyys.

Jos jokin toimivaltainen tuomioistuin pitää jotakin näiden API-ehtojen määräystä laittomana, pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, kaikkia muita API-ehtojen määräyksiä sovelletaan edelleen.

16. Ilmoitukset.

Asiakas hyväksyy sen, että Microsoft toimittaa hänelle ilmoituksia Power BI APIsta tai tietoja, jotka laki velvoittaa lähettämään, sähköpostitse Power BI APIa tilattaessa annettuun osoitteeseen. Käyttäjälle sähköpostitse lähetetyt ilmoitukset katsotaan lähetetyiksi ja vastaanotetuiksi sähköpostin lähetyspäivänä. Jos asiakas ei hyväksy ilmoitusten toimittamista sähköisessä muodossa, hänen on lopetettava Power BI APIn käyttö.

17. Microsoft ei luovu oikeuksistaan.

Mikäli Microsoft ei kykene panemaan täytäntöön jotain näiden API-ehtojen oikeutta tai ehtoa, tämän ei tule missään tapauksessa tulkita tarkoittavan luopumista kyseisestä oikeudesta tai ehdosta.

18. Sovellettava laki; toimivalta.

Näiden API-ehtojen tulkintaan sovelletaan Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion lakeja. Jos liittovaltiolla on asiassa toimivaltaa, kumpikin Sopimuksen osapuoli suostuu siihen, että kaikki tähän Sopimukseen liittyvä tuomiovalta on Washingtonin King Countyssa sijaitsevalla liittovaltion tuomioistuimella. Jos liittovaltiolla ei ole asiassa toimivaltaa, kaikki tuomiovalta on Washingtonin King Countyn ylioikeudella. Jos joko Microsoft tai asiakas palkkaa asianajajia oikeuksien täytäntöönpanemiseksi näihin API-ehtoihin liittyen tai sen vuoksi, voittaneella osapuolella on oikeus saada kohtuullisia korvauksia asianajopalkkioista, kustannuksista ja muista kuluista, mukaan lukien valituksista korkeampaan oikeuteen, konkurssista tai vastaavasta toimesta.

 

19. Koko Sopimus.

Nämä API-ehdot sisältää kaiken sen, mitä asiakkaan ja Microsoftin välillä on sovittu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite A

Tietoturvavaatimukset ja dokumentaatio

 

Tietoturvavaatimukset:

1.      Kumppani toimittaa Microsoftille kaiken asianmukaisen tietoturvadokumentaation (mukaan lukien rajoituksetta tietosuojakäytännön, tapauksiin vastaamiskäytännön, riskiarvioinnin, tietojen luokituksen, koodin ja binaarikoodin staattisen ja dynaamisen analyysiresurssin, kynätestitulokset, käytetyt kolmannen osapuolen komponentit ja niin edelleen).

2.      Asiakas toimittaa yksityiskohtaisen dokumentaation siitä, kuinka Kumppani käyttää Power BI -asiakastietoja (käyttötarkoitus, mitkä Power BI -tiedot käytetään, siirto, säilytys ja niin edelleen), ja asettaa sen käyttäjien saataville.

3.      Asiakas vakuuttaa, että tunnistetut Power BI -asiakkaisiin mahdollisesti vaikuttavat viat korjataan nopeasti.

4.      Asiakas vakuuttaa, että Microsoftilla on lupa testata kolmannen osapuolen tarjousten tietoturva Microsoftin ja asiakkaan koordinoimin keinoin.

5.      Asiakas säilyttää vain tiedot, joita tarvitaan ilmoitetun tarkoituksen suorittamiseen, ja poistaa tarpeettomat ja ylimääräiset tiedot.

6.      Kaikki Microsoftin tiedot poistetaan asiakkaan järjestelmistä, kun asiakkaan suhde Microsoftin kanssa päättyy.

 

Tietoturvadokumentaatio

Jos Microsoftin asiakastietojen säilytystä pidetään vaadittavana integraatiota varten, seuraava tietoturvadokumentaatio on toimitettava pyydettäessä:

1.      Järjestelmäarkkitehtuurin kuvaus (mukaan lukien sijainti, kriittisten järjestelmäkomponenttien käyttötarkoitus, korostaen järjestelmät, jotka käyttävät Power BI -asiakastietoja, miten Microsoft-tiedot tallennetaan, lähetetään ja niin edelleen).

2.      Tietoturvasertifikaatit tai -raportit (SSAE16, SOC2, ISO27001 ja niin edelleen).

3.      Asianmukaisten järjestelmien fyysiset suojatoimet.

4.      Järjestelmässä osallisena olevat kolmannet osapuolet. Asiakkaan on toimitettava asianmukaiset sopimukset ja tietoturvatiedot.

5.      Asiakkaan käyttöoikeuksien hallintamalli.

6.      Käytössä olevat tietoturvajärjestelmät (IDS, HIDS, tietoturvaongelmien tarkastus).

7.      Tietoturvasta vastuussa olevat roolit (työryhmä ja hallinta).

8.      Kuinka suuremman käyttöoikeuden järjestelmätilin käyttäjätunnuksia suojataan.

9.      Kuinka järjestelmien käyttöoikeus varataan, varaus poistetaan, valvotaan.

10.  Mille työntekijärooleille myönnetään asiaankuuluvien järjestelmien käyttöoikeus.

11.  Käytössä oleva auditointi, valvonta ja kirjaaminen.

12.  Sovelluksen tietosuojaprosessi (suojatun kehityksen parhaat käytännöt, tietoturvatestaus ja niin edelleen).

13.  Tapahtumiin vastaamisen ja vikatilanteesta palautumisen menetelmät.

14.  Tietoturvapäivitysten vastaamisprosessi.

15.  Prosessi, miten kolmannen osapuolen tietoturvapäivitykset otetaan käyttöön käytössä olevissa kolmannen osapuolen komponenteissa.

16.  Miten Power BI -asiakastietoja suojataan sovelluksen käytön aikana tallennustilassa ja siirrettäessä.