MICROSOFT POWER BI -PALVELUSOPIMUKSEN TÄYDENNYSOSA

KÄYTTÄJÄN KOKEILUVERSION EHDOT

JOS ASIAKAS ON SAANUT OIKEUDEN KÄYTTÄÄ MICROSOFT POWER BI -PALVELUA (”PALVELU”) SUORAAN ORGANISAATIOLTAAN, TÄMÄ TÄYDENNYSOSA EI KOSKE ASIAKASTA. ASIAKAS VOI SELVITTÄÄ HÄNTÄ KOSKEVIA KÄYTÄNTÖJÄ JA EHTOJA OTTAMALLA YHTEYTTÄ ORGANISAATIOONSA TAI TIETOTEKNIIKKAPÄÄLLIKKÖÖNSÄ. JOS ASIAKAS ON HANKKINUT PALVELUN ITSE, TÄMÄ TÄYDENNYSOSA KOSKEE ASIAKASTA JA HÄNEN TULEE LUKEA ALLA OLEVAT EHDOT HUOLELLISESTI.

Kiitoksia Käyttäjän kokeiluversion (”Käyttäjän kokeiluversio”) hankkimisesta. Asiakkaan Käyttäjän kokeiluversion käyttöä koskevat alla linkitetyn Microsoft Power BI -palvelusopimuksen (”Sopimus”) ehdot sekä tämän Täydennysosan ehdot, jotka yhdessä muodostavat sopimuksen asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määrittyvän konserniyhtiön) välillä. Kaikilla tässä Täydennysosassa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä, joita ei siinä ole määritetty, on samat merkitykset, jotka niille on Sopimuksessa annettu. Asiakkaan tulisi käydä läpi tämä Täydennysosa kokonaisuudessaan, mukaan lukien linkitetyt ehdot, sillä kaikki ehdot ovat tärkeitä ja muodostavat yhdessä tämän asiakasta koskevan sopimuksen. Linkitettyjä ehtoja voi tarkastella liittämällä linkin selainikkunaan. Jos Sopimuksen ja tämän Täydennysosan välillä esiintyy jokin ristiriita, tämän Täydennysosan ehtoja sovelletaan Käyttäjän kokeiluversion käyttöön.

HYVÄKSYMÄLLÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ KÄYTTÄJÄN KOKEILUVERSIOTA ASIAKAS SITOUTUU KAIKKIIN NÄIHIN EHTOIHIN JA ANTAA SUOSTUMUKSENSA TIETTYJEN TIETOJEN SIIRROLLE KÄYTTÄJÄN KOKEILUVERSION AKTIVOINNIN AIKANA JA KÄYTTÄJÄN KOKEILUVERSION INTERNET-POHJAISIA PALVELUITA VARTEN. JOS ASIAKAS EI HYVÄKSY JA NOUDATA NÄITÄ EHTOJA, ASIAKAS EI SAA KÄYTTÄÄ KÄYTTÄJÄN KOKEILUVERSIOTA.

 

1.       Käyttäjän kokeiluversio hallinnoimattomana palveluna

1.1   Kun asiakas tilaa Palvelun ilman Hallinnoijaa, asiakas käyttää hallinnoimatonta palvelua (”Hallinnoimaton palvelu”). Käyttäjän kokeiluversio antaa asiakkaalle Hallinnoimattoman palvelun käyttäjänä mahdollisuuden ostaa lisää palvelutilauksia itselleen (”Tilaus”). Kun asiakas hankkii lisää tällaisia Tilauksia, asiakas vakuuttaa toimivansa Organisaationsa edustajana.

1.2   Asiakas hyväksyy sen, että jos Hallinnoija ottaa Palvelun hallintaansa, asiakkaasta tulee hallitun palvelun (”Hallittu palvelu”) käyttäjä ja Hallinnoija voi lopettaa asiakkaan Käyttäjän kokeiluversion käyttöoikeuden (Hallinnoimattoman palvelun käyttäjänä).

 

2.       Käyttäjän kokeiluversion jakso. ”Jakso” tarkoittaa Käyttäjän kokeiluversion kestoa, joka on 30 päivää. Microsoft voi uusia jakson tai jatkaa sitä omasta päätöksestään.

 

3.       Keskeyttäminen/irtisanominen. Asiakas voi irtisanoa Käyttäjän kokeiluversion koska tahansa Jakson aikana. Microsoft voi keskeyttää asiakkaan Käyttäjän kokeiluversion, jos: (1) se on kohtuullisesti tarpeen Asiakkaan tietojen luvattoman käytön estämiseksi, (2) asiakas ei kohtuullisessa ajassa vastaa väitettyyn rikkomukseen Sopimuksessa määritetyllä tavalla tai (3) asiakas ei noudata tai asiakas rikkoo Sopimuksen ehtoja. Jos ainakin yksi näistä ehdoista täyttyy, keskeytyminen on voimassa niin kauan kuin ehto tai tarve on voimassa. Microsoft antaa varoituksen ennen keskeytymistä, ellei Microsoft kohtuudella usko, että välitön keskeyttäminen on tarpeen. Jos asiakas ei korjaa keskeytyksen syitä kunnolla 90 päivän kuluessa, Microsoft voi irtisanoa asiakkaan Käyttäjän kokeiluversion ja poistaa Asiakkaan tiedot ilman säilytysaikaa. Microsoft voi myös irtisanoa asiakkaan Käyttäjän kokeiluversion, jos asiakkaan Palvelun käyttö keskeytetään useammin kuin kahdesti minkä tahansa 12 kuukauden jakson aikana.

 

4.       Koko sopimus. Tämä Täydennysosa ja Sopimuksen ehdot muodostavat Käyttäjän kokeiluversion sopimuksen kokonaisuudessaan. Asiakas voi tarkastella ehtoja tämän sopimuksen linkkien kautta kirjoittamalla ehtojen URL-osoitteet selaimen osoiteriville ja asiakas suostuu myös toimimaan näin. Asiakas ymmärtää, että käyttämällä Käyttäjän kokeiluversiota hän hyväksyy tämän Täydennysosan ja siihen linkitetyt ehdot. Asiakasta ja Microsoftia sitovia ehtoja sisältävät linkit ovat:

·         Tietosuojalauseke: go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132

·         Microsoft Power BI -palvelusopimus: https://powerbi.microsoft.com/terms-of-service