En person som bruker en bærbar datamaskin ved et bord

Ti fordeler med datamodelleringsverktøy

Hvordan programvareverktøy for datamodellering gir bedre forretningsanalyse.


Hvorfor er datamodellering viktig?

Med rundt 2,5 kvintillioner byte med informasjon som overvelder organisasjoner hver dag, er det å tolke data en krevende oppgave. Innsikten du henter fra dataene, kan ha viktig innvirkning på hele virksomheten, fra forbedret kundeservice til en mer effektiv forsyningskjede. For å få den beste analysen fra dataene på lang sikt trenger du en plan som tåler tidens tann.

Programvareverktøy for datamodellering er programmer som hjelper deg med å opprette databasestrukturer som bruker en enkel og visuelt tiltalende datamodell – et veikart over måten virksomheten organiserer og administrerer data på for å nå forretningsmålene fremover. Datamodelleringsprosessen sammenlignes ofte med måten en arkitekt lager en plantegning på før et hus bygges. Uten en plan som tar hensyn til hjemmets infrastruktur og hvordan de som bor der, skal bruke rommene, vil det ikke fungere bra.

Datamodellering gir interessenter i hele organisasjonen en visning på høyt nivå over hvilke typer data du samler inn, hvordan de skal administreres og hva du vil oppnå med dem. Datamodelleringskonsepter gjengis som lettleste visuelle representasjoner, for eksempel enkle grafer, som etikettdatatyper og relasjonene mellom dem ved hjelp av sjargongfrie, virkelige begreper som kunder, leverandører, forhandlere og produkter. Utviklere og ikke-tekniske medarbeidere kan samarbeide i modelleringsprosessen ved hjelp av naturlig språk. Ved hjelp av modellering kan alle komme til en felles forståelse av behovene til virksomheten og hvordan sluttbrukere vil bruke informasjon til å foreta datadrevne beslutninger når det er nødvendig. Det er et viktig første trinn mot bedre forretningsanalyse.


Hvordan administrasjonsverktøy for datamodellering er til fordel for deg

Det kan være fristende å gå rett inn i et datastyringsprosjekt uten å ta det proaktive skrittet med å opprette en modell. Men hvis du bruker tid på forhånd og lager en strategi for dataene, kan du unngå problemer senere. Her er ti grunner til hvorfor det lønner seg å bruke et logisk datamodelleringsverktøy til å danne et grunnlag for hvordan virksomheten bruker data.

1. Få alle på samme side

Ved hjelp av datamodelleringsverktøy kan utviklere beskrive organisasjonens enorme informasjonslandskap med enkle begreper som både tekniske og ikke-tekniske medarbeidere kan ha verdi av å snakke om.

Utviklere starter ikke alltid med en klar forståelse av hvilke typer beslutninger interessentene i ulike avdelinger må ta, eller hvilke typer rapporter sluttbrukere skal generere med forretningsanalyseverktøy. På samme måte er det ikke sikkert at personer som har best kunnskap om forretningsprosesser, har en fullstendig forståelse av dataadministrasjon. Datamodellering er en samarbeidsprosess mellom personer fra alle disipliner som har virksomhetens behov i bakhodet, slik at modellen du oppretter, er en omfattende løsning og ikke en standardstruktur bygd på falske forutsetninger.

2. Avklar prosjektområdet

Data er vanskelige å få has på, men et logisk datamodelleringsverktøy gjør relasjonene mellom hvert dataobjekt konkrete og lette å forstå. Når datamodellen er opprettet, legger den ut de konseptuelle, logiske og fysiske konseptene som ligger under databaseutformingen, på en måte som ikke kan misforstås. Modellering gjør arbeidet til utviklere, forretningsanalytikere og dataarkitekter raskere fordi det gjør at de blir trygge på kunnskapen sin om hva de trenger for å levere.

3. Forbedre datakvaliteten

Datamodelleringsprosessen fastsetter regler for overvåking av datakvalitet og identifiserer eventuelle overflødigheter eller utelatelser. Dataobjektene representeres nå så nøyaktig som mulig med færre feil – for å sikre at personene som bruker forretningsanalyseverktøyene, vil kunne ta datadrevne beslutninger med trygghet. Enkelt sagt: Nøyaktige data gir nøyaktige rapporter, unøyaktige data kan føre til dårlig beslutningstaking.

4. Spar tid og penger

Planleggingsstadiet som produserer datamodellen, representerer en liten del av det overordnede prosjektbudsjettet, men det kan føre til store problemer som vil være mye mer kostbare å løse i utførelsesstadiet. Fremtidsrettet utvikling er alltid billigst – og mindre frustrerende – enn å foreta en omvendt utvikling av en database. Du kan se på datamodellering som en forebyggende behandling som vil hjelpe deg med å unngå kostbar problemløsning senere.

Ved å bruke datamodelleringsverktøy til å skape datastrategien vil det også gi virksomheten muligheten til å oppnå raskere lanseringstider ved å oppdage feil tidlig. Uansett hvor komplekst datalageret er eller hvor mye det vokser, kan du gå tilbake til datamodellen ofte og gå tilbake til de grunnleggende reglene du har satt til å styre den.

For tidlig koding fører til at mange programvareutviklingstiltak mislykkes. Riktig datamodellering kan imidlertid forhindre unødvendige forsinkelser og hindringer i produktiviteten.

5. Forbedre databaseytelsen

Velorganiserte databaser som er bygd på en sterkt grunnlag, kjøres raskere, er enklere å justere og krever mindre omvendt utvikling av en database på lang sikt. Med en plan på plass over hvordan du bruker informasjon i virksomheten, er ineffektivitet enklere å diagnostisere. På samme måte gjør en plan det enklere å finne nye muligheter for optimalisering etter hvert som virksomhetens behov endres.

6. Få bedre dokumentasjon

I det lange løp vil du få mer fornøyde ansatte. Når du planlegger informasjonslandskapet ved å bruke administrasjonsverktøy for datamodellering, gir det konsekvent dokumentasjon som nyansatte kan forstå. Konsekvent dokumentasjon forenkler pågående databasevedlikehold og bevarer driftseffektivitet for hele organisasjonen.

7. Forbedre programkvaliteten

Datamodelleringsprosessen gir organisasjonen en klar visjon for hvordan data kan oppfylle forretningsbehovene. Utviklere og beslutningstakere bruker modeller til å løse misforståelser tidlig slik at eventuelle problemer som oppstår senere, sannsynligvis er små og enkle å løse – i stedet for store fallgruver.

8. Bedre samsvar med forskrifter

Datastyringsreglene du etablerer i modelleringsfasen, definerer fasen for enklere samsvar med bestemmelser fra myndighetene og bransjestandarder. Det er ikke uvanlig at en virksomhet er underlagt standarder for dataregulering fra flere enheter, og kompleksiteten i disse kravene stiger globalt. Et logisk datamodelleringsverktøy kan hjelpe organisasjonen med å heve standarden for datastyring, samtidig som det gjør det enkelt å bruke data.

9. Definer fasen for datautvinning

Datamodelleringsverktøy bidrar til å automatisere og skalere analysen slik at du kan gjøre mer med data etter hvert som virksomheten endres. Datautvinning innebærer registrering og behandling av informasjon i egne datalagre for å oppdage skjulte relasjoner som mennesker kanskje ikke oppdager. Datautvinning kan hjelpe organisasjoner med å komme i forveien av trender og identifisere nye muligheter for forretningsvekst.

10. Klargjør virksomheten for det som kommer

Det eneste som er sikkert om teknologi, er at den vil fortsette å ta store sprang fremover. Hvis du organiserer og administrerer dataene i henhold til et klart sett med regler, gjør det den neste store endringen i IT-infrastrukturen mye mindre utfordrende. Uansett om det neste trinnet er finjustering, litt proaktivt vedlikehold eller en oppgradering, vil en fornuftig datamodell hjelpe deg med å komme gjennom den med færre kostnader og mindre nedetid.

Begynn å bruke programvareverktøy for datamodellering

Hvis virksomheten er klar til å få en mer organisert oversikt over datalandskapet, bør du utforske og evaluere tilgjengelige administrasjonsverktøy for datamodellering, for eksempel Microsoft Power BI. Microsoft Power BI forenkler datamodelleringsprosessen ved hjelp av enkle visuelle representasjoner av dataene for å forme og transformere dem til en datamodell. Derfra kan du bruke modellen i Power BI til å sortere, ordne og presentere data, generere visuelle representasjoner og interaktive rapporter som sluttbrukerne kan bruke til å ta riktige, datadrevne beslutninger hver dag.


Vanlige spørsmål

Hvorfor er datamodellering viktig?

Datamodelleringskonsepter oppretter en plan for hvordan data organiseres og administreres i organisasjonen. Datamodeller gir utviklere og ikke-tekniske interessenter en forenklet måte å ha meningsfulle samtaler om behovene til virksomheten, og hvordan datainnsikt kan gi bedre beslutningstaking.

Hva er fordelene med datamodelleringsverktøy?

Datamodelleringsverktøy bruker naturlig språk og lettleste visualiseringer som nøyaktig representerer dataobjektene og relasjonene mellom dem. Disse verktøyene gjør det enkelt å samarbeide og forbedrer datakvaliteten og dokumentasjonen slik at du kan spare tid og penger i fremtiden.