En person som antakelig deler forretningsanalyse

Hva er forretningsanalyse?

Forretningsanalyse (BI) dekker innsikt for å ta strategiske beslutninger. Forretningsanalyseverktøy analyserer historiske og aktuelle data og presenterer resultatene i intuitive visuelle formater.

Slik fungerer forretningsanalyse

Det er fire viktige trinn som forretningsanalyse følger for å transformere rådata til innsikt som er enkel å bruke, for alle i organisasjonen. De første tre, datainnsamling, analyse og visualisering, legger opp til det endelige beslutningstakingstrinnet. Før virksomheter brukte forretningsanalyse, måtte de gjøre mye av analysen manuelt, men analyseverktøy automatiserer mange av prosessene og sparer firmaer tid og arbeid.

Trinn 1: Samle inn og transformer data fra flere kilder

Forretningsanalyseverktøy bruker vanligvis metoden for å hente, transformere og laste (ETL) til å samle strukturerte og ustrukturerte data fra flere kilder. Disse dataene transformeres og ommodelleres før de lagres på et sentralt sted, slik at programmer enkelt kan analysere og hente dem som ett omfattende datasett.

Trinn 2: Finn trender og inkonsekvenser

Datautvinning eller dataoppdagelse bruker vanligvis automatisering til å analysere data raskt for å finne mønstre og uteliggere som gir innsikt i den gjeldende tilstanden til virksomheten. BI-verktøy inneholder ofte flere typer datamodellering og analyse, deriblant forklarende, beskrivende, statistiske og forutsigende, som utforsker data ytterligere, forutser trender og gir anbefalinger.

Trinn 3: Bruk datavisualisering til å presentere resultatene

Forretningsanalyserapportering bruker datavisualiseringer til å gjøre det lettere å forstå og dele resultatene. Rapporteringsmetoder omfatter interaktive datainstrumentbord, diagrammer, grafer og kart som gjør det mulig for brukere å se hva som foregår i virksomheten akkurat nå.

Trinn 4: Utfør handling på innsikt i sanntid

Når du viser aktuelle og historiske data i sammenheng med forretningsaktiviteter, kan firmaer raskt gå fra innsikt til handling. Forretningsanalyse gjør det mulig å justere i sanntid og endre langsiktig strategi som eliminerer ineffektivitet, tilpasser seg markedsendringer, korrigerer forsyningsproblemer og løser kundeproblemer.

Hvorfor firmaer drar nytte av å bruke verktøy for forretningsanalyse

Siden forretningsanalyseverktøy gir raskere informasjonsanalyse og resultatevaluering, er de verdifulle i å hjelpe firmaer med å redusere ineffektivitet, rapportere potensielle problemer, finne nye omsetningsstrømmer og identifisere områder for fremtidig vekst.

Noen av de spesifikke fordelene som virksomhetene får når de bruker BI, er blant andre:

  • Økt effektivitet i driftsprosesser.
  • Innsikt i kundeatferd og handlemønstre.
  • Nøyaktig sporing av salg, markedsføring og økonomiske resultater.
  • Klare ytelsestester basert på historiske og aktuelle data.
  • Øyeblikkelige varsler om dataavvik og kundeproblemer.
  • Analyser som kan deles i sanntid på ulike avdelinger.

Tidligere ble forretningsanalyseverktøy primært brukt av dataanalytikere og IT-brukere. Nå gjør selvbetjente BI-plattformer forretningsanalyse tilgjengelig for alle, fra ledere til driftsansatte.

Slik forbedrer forretningsanalyse måten arbeidet utføres på, på seks viktige områder:

Kundeopplevelse

Få tilgang til all kundeinformasjon på ett sted, slik at du kan rette ressurser til nøkkelområder som vil ha en positiv innvirkning på kundeengasjement og kundestøtte.

Salg og markedsføring

Få oversikt over salgs- og markedsføringsresultater, kundeatferd og kjøpstrender som sikrer at fremtidige markedsføringsinitiativer er effektive og øker omsetningen.

Drift

Forbedre driften ved å automatisere rutineoppgaver, definere prosesser, redusere ineffektivitet og øke produktiviteten.

Finans

Bruk tilpassede instrumentbord for å få en helhetlig oversikt over firmaets økonomiske tilstand, studere historiske data, beregne risiko og forutse trender.

Lagerstyring

Automatiser dataanalyse og -rapportering for å forbedre lagerstyring, få raskere oppfyllelse og bidra til å forutse kjøpstrender.

Sikkerhet og samsvar

Sentraliser data for å oppnå større nøyaktighet og gjennomsiktighet, noe som gjør det enklere å oppdage feil, sikkerhetsproblemer og redusere samsvarsrisikoer.

Når du evaluerer forretningsanalyseverktøy, må du se etter et produkt som er sikkert, samsvarende, globalt tilgjengelig og pålitelig. Det bør også ha funksjoner som gjør BI-innsikt tilgjengelig for hele organisasjonen, for eksempel datavisualisering, delte instrumentbord, kunstig intelligens og maskinlæring.

«Det har fått våre viktigste beslutningstakere ut av tenkeboksen ved å gi dem måledata de trenger for å gjøre jobben sin, og de trenger ikke å lete i dataene for å finne svar. Fleksibilitet, interaktivitet ... bare hopp i det.»

Daksha R

Manager, Clinical Research Analytics

Virkelige eksempler på forretningsanalyse

Forretningsanalyse brukes ulikt fra virksomhet til virksomhet og i ulike sektorer – finans, detaljhandel og forbruksvarer, energi, teknologi, offentlig sektor, utdanning, helsetjenester, produksjon og profesjonelle tjenester. Slik brukes forretningsanalyse av ulike bransjer for å oppnå suksess.

En person som antakelig holder en presentasjon om finanstjenester

Finanstjenester

En stor finansinstitusjon i Storbritannia brukte forretningsanalyse til å koble sammen alle datakildene og gjøre det mulig for forretningsbrukere og IT-ansatte å utvikle rapporter og BI-løsninger, noe som gjør virksomheten mer fleksibel og responsiv. Kundeservice, nettbanktjenester og avdelingsansatte er bare noen av dem som bruker BI-verktøy til å forbedre effektiviteten.

En lege som antakelig viser en pasient data på et nettbrett

Helse

En global leverandør av helsetjenester utviklet et konfigurasjonsstyringssystem i skyen for å gi firmaets IT-forretningsdriftsansatte én kilde for ressurs- og konfigurasjonsstyringslageret. Leverandøren integrerte også systemet med et forretningsanalyseverktøy med avanserte visualiseringsfunksjoner, noe som gjorde at ansatte og forbrukere med mindre teknisk erfaring raskt får svar på spørsmål.

En person på et lager som antakelig teller beholdningen

Produksjon

Et stort produksjonsselskap i USA distribuerte en skybasert forretningsanalyseløsning som balanserte styring og autonomi i rapportoppretting mens det leverte avansert analyse. Den kostnadseffektive løsningen leverer selvbetjening samtidig som IT får mer kontroll over hvordan og hvor data lagres, åpnes og vedlikeholdes.

Kom i gang med forretningsanalyse

Utforsk hvordan organisasjonen kan bruke forretningsanalyseverktøy, som Microsoft Power BI, til å arbeide mer effektivt og gjøre det mulig for alle i hele firmaet å ta datadrevne beslutninger.