En person som jobber på en bærbar datamaskin og kanskje ser på et datainstrumentbord

Hva er et datainstrumentbord?

Et datainstrumentbord er et verktøy mange virksomheter bruker til å spore, analysere og vise data – vanligvis til å få innsikt i den generelle tilstanden til en organisasjon, avdeling eller bestemt prosess.

Hvorfor datainstrumentbord er viktige

Instrumentbord kobler sammen alle typer måledata, datakilder, API-er og tjenester for å hjelpe virksomheter med å trekke ut relevant informasjon fra disse kildene og vise den på brukervennlige måter. På samme måte som instrumentbordet i en bil organiserer og viser datainstrumentbord viktig informasjon for å hjelpe deg med å forstå virksomhetens viktigste data og finne svar på viktige spørsmål.

Ved å koble instrumentbord til bestemte måledata eller ytelsesindikatorer får du viktig forretningsanalyse og muligheten til å se nærmere på bestemt informasjon slik at du kontinuerlig kan overvåke suksessen. Akkurat som i en bil angir instrumentbord hvor langt du har kommet på reisen og hvor lang tid det kan ta å komme deg dit du ønsker.

Hva kan jeg gjøre med et datainstrumentbord?

En del av instrumentbordets kraft ligger i muligheten til å gi oppdatert informasjon og kontekst som hjelp til med å ta informative forretningsbeslutninger og styrke ansatte. IT-medarbeidere kan for eksempel bruke et instrumentbord til å finne tegn på sikkerhetsbrudd. En virksomhet kan også bygge inn instrumentbordet i en app eller mobilenhet for arbeidere med kundekontakt, som er ute i felten, for å sikre at de alltid har dataene de trenger når de trenger dem.

Instrumentbord hjelper deg også å få svar på viktige forretningsspørsmål som:

 • Hvor mange leveringer gjorde vi denne uken sammenlignet med forrige uke?
 • Hvilke av de tre produktene våre driver mest inntekt? Hvilke varer skal vi promotere?
 • Hvor kommer mesteparten av nettstedstrafikken fra?
 • Hvordan finner kjøperne oss?
 • Fungerer markedsføringstrakten? Er den på målet?

Fordelene med datainstrumentbord

Instrumentbord er ment å gi rask og enkel dataoversikt som du trenger for å forbedre virksomheten med en gang. Følgende eksempler illustrerer noen av hovedfordelene med å opprette og bruke instrumentbord:

Ytelsesmåling

Med tilpassede instrumentbord kan virksomheten definere bestemte nøkkelindikatorer som hjelper deg med å spore informasjonen du trenger for å se hvordan du gjør det på flere områder og på flere avdelinger. Du vil kanskje forstå om grupper når målene sine, om markedsføringsdeler fungerer som forventet, eller hva den mest populære restaurantretten er.

Datagjennomsiktighet og -tilgjengelighet

Instrumentbord samler sammen ulike typer data for å vise viktige måledata og viktig innsikt på en måte som er lett å forstå – uansett om de har tilgang til data på serverdelen eller ikke. Ved å fjerne potensielle datasiloer har alle innenfor en organisasjon oversikt over hvordan ulike områder gjør det – og alle får muligheten til å hjelpe virksomheten med å forbedre seg.

Fleksibilitet

Instrumentbord er utformet for å bidra til å oppdage endringer i en virksomhet, både positive og negative, ofte i sanntid. Når du ser noe nytt når det skjer, får du muligheten til å bytte kurs raskt om nødvendig – eller kanskje komme i forveien av nye trender.

Prognoser

Hvis du bygger inn prediktiv analyse som drives av kunstig intelligens (AI), på instrumentbordet, oppretter du et kraftig verktøy for å forme virksomhetens fremtid. Instrumentbord, spesielt de som drives av kunstig intelligens, hjelper deg med å sammenligne historiske data for å forstå banen, opprette mer nøyaktige salgsprognoser, planlegge områder mer strategisk og hjelpe avdelinger med å fastslå den riktige banen fremover for å nå målene sine.

Viktigheten av nøkkelindikatorer

Nøkkelindikatorer er en viktig del av instrumentbordarkitekturen. Du må vite hvor du er nå for å finne det beste steget videre. Når du velger ytelsesindikatorer for instrumentbordet, velger du bare dem som hjelper deg med å svare på hovedspørsmålet – ikke så mange at det tynner ut dataene, men ikke så få at du ikke får et nøyaktig bilde.

Eksempler på instrumentbord

Med datainstrumentbord kan du forstå de fleste komponenter i virksomheten, om prissettingen er riktig i forhold til hvor mye inntekt selgerne bringer inn. Nedenfor er det oppført flere eksempler på instrumentbord og typene informasjon de tilbyr for sporing av relevante nøkkelindikatorer.

Bygg inn standardskjermen av Ansattes instrumentbord

Ansattes instrumentbord

 • Kundestøtte eller IT-billetter som lukkes per time

 • Fakturerbare prosjekttimer per medarbeider

 • Timer en avdeling brukte på å fullføre et gitt prosjekt

Bygg inn standardskjermen av Instrumentbord for salg

Instrumentbord for salg

 • Salgstrakt sammenlignet med forrige år

 • Totalt salgsforløp i dollar

 • Gjennomsnittstiden det tar å foreta et salg

Bygg inn standardskjermen for Økonomiske instrumentbord

Økonomiske instrumentbord

 • Inntekter før rente, skatt, avskrivning eller nedbetaling

 • Driftskontantstrøm

 • Netto fortjenestemargin

Mange eksempler på instrumentbord bidrar til informative forretningsbeslutninger hver dag. Ansattes instrumentbord kan for eksempel angi at du trenger tilleggsressurser i et gitt prosjekt for å redusere overtid, eller at du må endre tilnærmingen for å selge et bestemt produkt hvis du vil oppnå de økonomiske målene.

Slik oppretter du et effektivt datainstrumentbord

Effektive datainstrumentbord krever strategi og må være gjennomtenkt. Et instrumentbord har et svært bestemt formål, og både utformingen og ytelsesindikatorene du velger, har stor betydning. Vurder disse anbefalte fremgangsmåtene for å forbedre instrumentbordets effektivitet:

Bruk sanntidsdata

Mange instrumentbordverktøy tilbyr automatiske utvidelser som henter data i sanntid, som kan deles i hele organisasjonen eller i bestemte arbeidsgrupper – eller til og med bygges inn mobilapper for å sikre at dataene er der de ansatte trenger dem når de trenger dem.

Kjenn målgruppen

Instrumentbord må være forståelige for alle som bruker dem. Noen avdelinger trenger for eksempel nøyaktige tall, mens andre trenger å se trender. Bruk det som fungerer for deg.

Vær konsekvent

Du kan gjøre instrumentbordene enkle å navigere ved å sørge for konsekvens i funksjoner, filtre, farger og stiler. Oppretting av konsekvent utseende og oversikt over instrumentbord gjør det enklere for brukere å finne informasjon raskere.

Grupper data logisk

Ved å holde dataene sammen blir det enklere for brukere å navigere i informasjonen, spesielt når forskjellige brukere i forskjellige avdelinger bruker det samme instrumentbordet.

Feil du må unngå i instrumentbord

Hvis du vil sikre at datainstrumentbordene når målene dine, bør du unngå disse vanlige feilene i instrumentbord:

 • Å ikke opprette et tydelig mål for instrumentbordet
 • Implementering av for mange nøkkelindikatorer per instrumentbord
 • Bruk av data i dårlig kvalitet
 • Representering av data i feil type graf eller diagram
 • Presentering av for mye informasjon på ett instrumentbord
 • Bruk av en rotete, forvirrende eller utilgjengelig utforming

Hva du bør se etter i instrumentbordprogramvare

Det å velge riktige instrumentbordverktøy for virksomheten betyr å vite hva slags innsikt du trenger. Bruk spørsmålene nedenfor når du skal vurdere instrumentbordalternativer:

 • Kreves det noen nødvendige ferdigheter (f.eks. koding) for å bruke dette verktøyet?
 • Hvor vanskelig er det å analysere data i dette verktøyet?
 • Hvordan beskytter denne løsningen dataene?
 • Hvordan vil det hjelpe meg med å visualisere dataene?
 • Vil denne programvaren fungere med de eksisterende verktøyene og prosessene jeg bruker?

Når du har fått bedre forståelse av hva instrumentbordløsningen trenger, kan du vurdere hvilke løsninger som gir best mulig funksjoner. Mange gode instrumentbordverktøy tilbyr ulike alternativer for datavisualisering, tilpasning og samarbeid – samtidig som det fungerer i en rekke operativsystemer slik at du får mest mulig ut av dataene dine.

Hvis virksomheten skal holde seg i front, kan du vurdere instrumentbordverktøy som bruker kunstig intelligens i hver del av prosessen. Med intelligent eller såkalt smart instrumentbordprogramvare kan du opprette funksjoner som prediktiv analyse, sanntidsdata, dataforskningsprosesser, analysekapasitet og til og med risikovarsler. Disse avanserte tilbudene hjelper deg med å forstå dataene dine bedre og raskere – og hjelpe deg med å bli en datadrevet organisasjon.

Scenarioer for intelligente datainstrumentbord

Med smarte instrumentbord kan organisasjoner visualisere og implementere data, ikke bare i ettertid, men i sanntid – etter hvert som dataene endres. Med avanserte AI- og maskinlæringsfunksjoner kan du bruke intelligente instrumentbord til å forstå informasjon på en mer meningsfull måte. Ta en nærmere titt på noen mulige scenarioer der kunstig intelligens utvider hvordan data blir brukt:

Oppretting av nøyaktige prediksjoner

Selv om du ikke kan se inn i fremtiden med prediktiv analyse, vil det hjelpe deg med å forutse potensielle endringer i markedet, brukeratferd eller identifiserbare forretningsrisikoer. Denne typen innsikt hjelper virksomheten med å ta informative beslutninger, forberede seg på det som kommer, og investere tid, innsats og penger i henhold til dette.

Automatisering av prosesser

Når du håndterer stordata, trenger du all den hjelpen du kan få. Intelligente instrumentbord automatiserer prosesser knyttet til dataoppdagelse, forberedelser, replikering, innsamling, rapportering eller til og med datalagervedlikehold. Dette gjør at brukerne unngår å dele opp data manuelt, noe som fører til mer nøyaktig informasjon og betydelige tidsbesparelser.

Utvikle dypere, nyttigere innsikt med Microsoft Power BI

Få dataklarheten virksomheten trenger for å holde oversikt og nå målene, ved hjelp av et instrumentbord som gjør dataene om til et konkurransefortrinn.