Iemand die op een tablet kijkt.

Wat is data-storytelling?

Data-storytelling is het concept van het opbouwen van een overtuigend verhaal op basis van complexe data en analyses die u helpen bij het ondersteunen van de boodschap van uw verhaal om een bepaalde doelgroep te beïnvloeden en te informeren. Data-storytelling lijkt veel op het vertellen van verhalen door mensen, maar biedt de extra voordelen van diepere inzichten en ondersteunende bewijsstukken via grafieken en diagrammen. Effectieve data-storytelling kan ook:

 • Help bedrijven achter de wensen en behoeften van het publiek te komen.

 • Maak een einde aan de risico's van onbekende processen.

 • Bied geloofwaardigheid als industrieleider en voortrekker op dit vlak.

Door middel van data-storytelling wordt gecompliceerde informatie vereenvoudigd, zodat uw doelgroep met uw inhoud kan werken en sneller en met meer vertrouwen belangrijke beslissingen kan nemen.

De voordelen van data-storytelling

Het opstellen van een dataverhaal dat iemand ertoe in actie te komen, kan een zeer machtig hulpmiddel zijn. Effectieve data storytelling kan een positieve impact hebben voor mensen en uw organisatie. Enkele voordelen van succesvolle data-storytelling zijn:

 • Het toevoegen van waarde aan uw data en inzichten.

 • Het interpreteren van complexe informatie en markeren van essentiële belangrijke punten voor de doelgroep.

 • Het toevoegen van een human touch aan uw data.

 • Het bieden van waarde en potentiële invloed voor uw doelgroep en branche.

Ervoor zorgen dat uw dataverhaal waardevol is

Goede data-storytelling betekent dat u alle onbewerkte data die u hebt verzameld, analyseert om een hypothese te bevestigen en, hopelijk, bepaald welke verandering u teweeg wilt brengen via de introductie van uw dataverhaal.

Nadat u alle data hebt beoordeeld, begint u met uw verhaal. Soms kan het verleidelijk zijn selectief gegevenssets te kiezen die alleen uw theorie ondersteunen, maar kijk naar het hele plaatje. Kijk naar wat de data u zeggen en communiceer een duidelijk dataverhaal aan uw team met de juiste hulpmiddelen. Het kan overweldigend zijn als er veel gegevenssets beschikbaar zijn, maar het helpt bij het structureren van hoe u uw verhaal wilt vertellen.

 • Denk aan uw theorie. Wat wilt u bewijzen of weerleggen? Wat denkt u dat de data u zullen vertellen?

 • Verzamel data. Sorteer de data die u nodig hebt voor het ontwikkelen van uw verhaal.

 • Definieer het doel van uw verhaal. Met de data die u hebt verzameld, moet u in één zin kunnen beschrijven wat het doel van uw verhaal is.

 • Denk na over wat u wilt zeggen. Maak een overzicht van het hele verhaal, van de inleiding tot aan de conclusie.

 • Stel vragen. Was uw hypothese juist of onjuist? Hoe geven deze antwoorden uw dataverhaal vorm?

 • Stel een doelstelling voor uw doelgroep op. Welke acties wilt u dat zij uitvoeren na het lezen van uw verhaal?

U wilt niet alleen data zien die uw theorie ondersteunen, maar ook de data die dat niet doen. U hoeft niet elk beschikbaar gegevensitem toe te voegen. Gebruik gegevenssets die u helpen uw verhaal onpartijdig te houden. Uw dataverhaal moeten altijd aangeven hoe het kan helpen bij het ondersteunen van een actie of wijziging die uw bedrijf zal helpen.

Gegevensvisualisatie gebruiken om uw data-storytelling te verbeteren

Gegevensvisualisatie speelt een belangrijke rol bij het vaststellen in hoeverre uw doelgroep openstaat voor het ontvangen van complexe informatie. Met gegevensvisualisatie kunt u onbegrensde hoeveelheden data omzetten in iets dat eenvoudiger en gemakkelijker verteerbaar is. Hier kunt u de visuals leveren die nodig zijn om uw verhaal te ondersteunen. Effectieve gegevensvisualisaties kunnen helpen:

 • Onthul patronen, trends en bevindingen vanuit een onpartijdig gezichtspunt.

 • Bied context, interpreteer resultaten en genereer inzichten.

 • Stroomlijn data zodat uw doelgroep informatie kan verwerken.

 • Verbeter de betrokkenheid van de doelgroep.

De meeste bevinden en inzichten zijn beter te begrijpen via een datadashboard.

Weergave van visuals via een datadashboard

Een datadashboard is een hulpprogramma dat wordt gebruikt voor informatiebeheer en business intelligence (BI). Door belangrijke informatie in een eenvoudig te begrijpen indeling op één locatie te ordenen en weer te geven, kunnen datadashboards gecompliceerde metrische gegevens interpreteren om de doelgroep te helpen de verbinding tussen het dataverhaal en de hypothese achter het verhaal te begrijpen.

Het gebruik van een dashboard voor uw data heeft de volgende voordelen:

 • Beter zicht op eerdere en huidige trends.

 • Nauwkeurigere prognoses van toekomstige trends.

 • Identificatie van key performance indicators uit meerdere bronnen.

 • Realtime klantanalyses.

De drie belangrijkste elementen van data-storytelling

Door middel van een gestructureerde benadering, werken data-storytelling en gegevensvisualisatie samen om uw inzichten over te brengen via drie essentiële elementen: verhaal, visuals en data. Bij het maken van uw dataverhaal is het belangrijk dat u de volgende drie elementen combineert om een goed afgeronde anekdote van uw theorie en de resulterende acties te schrijven die u van gebruikers wilt zien met de ondersteunende data.

 1. Ontwikkel uw verhaal

  Bij het vertellen van uw verhaal moet u uw data gebruiken als steunpilaren voor uw inzichten. Zorg ervoor dat uw doelgroep uw gezichtspunt begrijpt door complexe informatie om te zetten in informatieve inzichten. Uw verhaal en context vormen de drijvende factoren die bepalend zijn voor de lineaire aard van uw data-storytelling.

 2. Visuals gebruiken ter verduidelijking

  Met visuals kunt u de doelgroep op de hoogte brengen van uw theorie. Wanneer u de visuele activa (diagrammen, grafieken enzovoort) aan uw verhaal koppelt, biedt u de doelgroep verborgen inzichten op basis van de basisdata ter ondersteuning van uw theorie. In plaats van één gegevensinzicht te bieden ter ondersteuning van uw theorie, helpt het om meerdere gegevensitems weer te geven, zowel gedetailleerd als op hoofdlijnen, zodat de doelgroep echt inzicht krijgt in uw gezichtspunten.

 3. Data weergeven ter ondersteuning

  Mensen zijn niet van nature geneigd tot analyse. Via de inzichten die uw verhaal heeft geleverd, bieden uw data tastbare ondersteuning. Context en kritiek vormen een integraal onderdeel bij de volledige interpretatie van uw verhaal. Het gebruik van tools voor business analytics om voor cruciaal inzicht in en begrip van uw verhaal te zorgen kan helpen om de zo broodnodige context in uw hele dataverhaal te bieden.

Als u de bovenstaande drie elementen weet te combineren, zal uw dataverhaal beslist voor een emotionele respons bij uw doelgroep zorgen. Emotie speelt een belangrijke rol bij de besluitvorming. En door de emotionele context aan harde data te koppelen bij uw data-storytelling, kunt u anderen beïnvloeden. Wanneer deze drie belangrijke elementen met succes worden geïntegreerd, hebt u een dataverhaal gemaakt dat mensen kan beïnvloeden en verandering kan bevorderen.

Voorbeelden van data-storytelling

Data storytelling is de kunst van het presenteren van data aan de hand van een contextueel verhaal. U kunt uw dataverhaal op een aantal verschillende manieren presenteren. Een datadashboard bevat alle beschikbare data, zodat u uw verhaal kunt maken. Hierna vindt u enkele voorbeelden van data storytelling die de aandacht trekt.

Een dashboard geeft al uw informatie weer. Hoewel uw dashboard mogelijk context biedt, moet u uw verhaal opbouwen en de punten met elkaar verbinden. Eenvoud werkt het beste. Het simpelweg opnemen van een introductiezin in een datagestuurde afbeelding vormt de snelste manier om een kort dataverhaal te vertellen.

Een ander voorbeeld van data-storytelling waarbij twee of meer gegevensvisualisaties met elkaar worden verbonden: het aantal lezers in Seattle, de demografische structuur van deze lezers, de genres en het aantal boeken dat is toegevoegd aan het bibliotheeksysteem van Seattle vormen allemaal kleinere verhalen die samen een groter verhaal vertellen.

Infographics zijn een vorm van data-storytelling en gelden bovendien als een snelle manier om een visueel aantrekkelijk dataverhaal te vertellen. Een infographic kan bestaan uit afzonderlijke gegevensvisualisaties die u helpen bij het vertellen van uw verhaal, maar kan niet veel verhaalinformatie verschaffen (zoals in het bovenstaande voorbeeld).

Data-storytelling verandert de manier waarop we informatie verbruiken

De mogelijkheid bestaat dat data-storytelling tot een enorme verschuiving kan leiden in de manier waarop wij data en analyses gebruiken. Met data-storytelling wordt een menselijke toets toegevoegd aan de soms onleesbare getallen en cijfers die in onbewerkte data aan ons worden gepresenteerd. Het opbouwen van een verhaal vormt een belangrijk onderdeel van het proces, maar het opbouwen van een sterk verhaal is afhankelijk van uw vermogen die informatie vanuit een onbevooroordeeld gezichtspunt te begrijpen en vertalen. Microsoft Power BI kan u helpen bij het vertellen van dat verhaal.

Uw dataverhaal starten met Microsoft Power BI

Microsoft Power BI kan u helpen het verhaal samen te stellen dat u wilt vertellen. Met een intuïtief dashboard dat data ontcijfert en inzichten deelt, kunt u datagestuurde visualisaties presenteren die uw verhaal ondersteunen en uw doelgroep beïnvloeden bij het nemen van beslissingen. Vertel uw dataverhaal op uw eigen manier om uw organisatiedoelstellingen te behalen, bevestig de naam van uw bedrijf als industrieleider en beïnvloed uw doelgroep om een verandering tot stand te brengen.