Microsoft Power BI API Koşulları

Power BI uygulama programlama arabirimini (API) kullandığınız için teşekkür ederiz. Power BI API, sizin için ve sizin tarafınızdan yapılan güncelleştirmeler, revizyonlar, ikame işlemleri ve kopyalarla birlikte, bu hizmet hükümlerinde Microsoft “Power BI API” olarak anılmaktadır. Bu anlaşma, Microsoft Corporation (“Microsoft”) ile sizin aranızdadır. Bazen Microsoft “biz”, “bize”, “bizi” veya “bizim” olarak anılmaktadır. Power BI API kullanmakla Power BI ve birlikte sağlanan uygulamaların (“Power BI Hizmeti”) kullanımının tabi olduğu bu hizmet koşullarını (“API Koşulları”) ve Power BI Hizmet Anlaşması veya geçerli olabilecek diğer anlaşmaları (birlikte “Anlaşma”) kabul etmektesiniz. API Koşulları ile Anlaşma arasında tutarsızlık olması durumunda, bu API Koşulları geçerli olur.

Microsoft, zaman zaman bu API Hükümlerini veya atıf yoluyla dâhil edilen belgeleri güncelleştirme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Microsoft, yeni bir sürüm göndererek bu API Hükümlerini değiştirebilir. Söz konusu değişikliklerden sonra Power BI API kullanılması, söz konusu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Power BI API için garanti sağlamadığımıza lütfen dikkat edin. API Hükümleri de sorumluluğumuzu sınırlandırmaktadır. Bu hükümler 10 ve 11. bölümlerde yer almaktadır; bunları dikkatli bir şekilde okumanızı rica ediyoruz.

1. Power BI API Erişimi.

Power BI API hizmetini kullanmak için Power BI üyeliğinizin olması ve uygulamanızı Azure Active Directory hizmetine kaydetmeniz gerekir. Hizmetiniz, Power BI API belgelerinde açıklanan şekilde, Azure Active Directory tarafından temin edilen müşteri kimliğini sağlamalıdır. Microsoft, geçersiz müşteri kimliğine sahip istekleri engelleyecektir. Power BI verileri ve biçimi üzerinde tam ve tek kontrol sahibi Microsoft olacaktır.

Microsoft, kendi takdirine bağlı olarak, Power BI API kullanımına yönelik isteği, istediği zaman ve herhangi bir nedenle reddetme hakkına sahip olacaktır. Microsoft, bu tür bir isteği reddetme kararından kaynaklanan herhangi bir tür zarar nedeniyle size karşı sorumlu olmayacaktır.

2. Lisanslı Kullanımlar ve Kısıtlamalar.

Power BI API, Microsoft'a aittir ve burada belirtilen hüküm ve koşullar kapsamında size dünya çapında (aşağıda belirtilenler hariç), münhasır olmayan, alt lisans verilemez temelde lisanslanmaktadır. Bu API Hükümleri, Power BI API hizmetinin ve Power BI API için sizin tarafınızdan ve sizin için yapılan güncelleştirmeler, revizyonlar, ikame işlemleri ve kopyaların tamamının yasal kullanımını tanımlamaktadır. Size açıkça verilmeyen tüm haklar Microsoft tarafından saklı tutulmaktadır.

·         a. Lisans. API Hükümlerinde belirtilen hükümlere ve kısıtlamalara tabi şekilde, Microsoft size uygulamanızı geliştirmeniz, test etmeniz, dağıtmanız ve desteklemeniz amacıyla Power BI API kullanımı için münhasır olmayan, alt lisans verilemez bir hak vermektedir.

·         b. Markalama. Power BI markalama hizmetini veya logoları Microsoft'un açık yazılı onayı olmaksızın kullanamazsınız.

c. Hız Sınırları ve Veri Alanı Kısıtlamaları. Power BI API hizmetini kullanan her uygulama veya hizmet için gösterilen veri alanlarında bir hız sınırı ve kısıtlama olduğunu anlıyor ve her zaman veri alanlarına yönelik hız sınırına ve kısıtlamalara uyacağınızı kabul ediyorsunuz. Hız sınırları ve kısıtlamalar, dev.PowerBI.com adresinde yer alan Power BI API Belgelerinde açıklanmaktadır. Bu hız sınırları ve kısıtlamalar, Microsoft'un kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman değişebilir ve yayımlandığı anda geçerli olur. Microsoft kendi takdirine bağlı olarak şunları sınırlayabilir: (i) hizmetin veya hizmet alt kümesinin çağrılabileceği hız, (ii) her hizmet hesabı için kullanıma sunulan depolama miktarı ve/veya (iii) hizmete karşıya yüklenebilen veya hizmetten sunulabilen tek tek içerik segmentlerinin uzunluğu (yukarıda anılanların tümü “Azaltma” türleridir). Microsoft, bu Azaltma işlemini küresel olarak her son kullanıcı için veya başka bir temelde Power BI API hizmetinin tamamında gerçekleştirebilir. Azaltmanın yürütülmesi amacıyla uygulayabileceğimiz teknik önlemleri atlamak için girişimde bulunmayacaksınız ve hız sınırlamasını bozma amacı taşıyan programlı yöntemlerin (verilerin önbellekte tutulması dâhil) bu API Hükümlerinin ihlali olarak kabul edildiğini anlar ve kabul edersiniz.

d. Değişiklikler. Microsoft, Power BI API hizmetinin sonraki sürümlerini piyasaya sürme ve size en güncel sürümü aldırma ve kullandırma hakkını saklı tutar. Değişiklik sizin açınızdan kabul edilebilir değilse, lütfen Power BI API kullanmaya son verin. Power BI API hizmetine erişmeye devam edersiniz, değişiklikleri kabul etmiş sayılacaksınız.

e. Hizmet Sınırlamaları ve Şartları. Power BI API hizmetini korumak, müşterilerimizi korumak veya bu API Hükümlerini ihlal etmenizi engellemek için teknolojiye veya başka yollara başvurabiliriz. Bu yöntemler, örneğin, istenmeyen e-postaları filtrelemeyi veya güvenliği artırmayı içerebilir. Bu yollar, Power BI API hizmetini kullanımınızı engelleyebilir veya kesintiye uğratabilir ve bu teknik yollardan veya başka yollardan kaçınamaz veya bunları engelleme veya devre dışı bırakma girişiminde bulunamazsınız.

3. Mülkiyet Hakları.

·         a. Microsoft Hakları. API Hükümlerinin amaçları açısından “Fikri Mülkiyet Hakları”, patent, telif hakkı, yarıiletken yonga koruma, manevi haklar, ticari sır, marka, haksız rekabet, reklam hakları, gizlilik haklarıyla ilgili yasalar ve mülkiyet haklarına ilişkin diğer tüm yasalar ile dünya çapında o anda ve sonrasında yürürlükte olan ilgili tüm uygulamalar, yenilemeler, uzatmalar ve geri yükleme işlemleri kapsamında zaman zaman uygulamada olan tüm haklar anlamına gelecektir. Microsoft ile sizin aranızda geçerli olduğu şekilde, Microsoft veya lisans verenlerinin, Fikri Mülkiyet Hakları dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Power BI API ve Power BI API çıktıları (sizin tarafınızdan geliştirilen ve kendi başlarına Power BI API hizmetine ya da Power BI API çıktılarına ya da yürütülebilir dosyalarına dâhil olmayan yazılım bileşenleri hariç) ile ilgili tüm hakların, mülkiyetin ve menfaatlerin tamamına sahip olduğunu ve API Hükümlerinde açıkça belirtilen durumlar dışında Power BI API ile ilgili hiçbir hak, mülkiyet veya menfaat elde etmeyeceğinizi kabul edersiniz.

·         b. Atıflar; Yasal Bildirimler. Power BI API aracılığıyla size sağlanan görüntüler, ticari adlar, markalar, hizmet markaları, logolar, etki alanı adları ve Microsoft ve iş ortaklarının diğer ayırt edici marka özelliklerini içerebilir. Bu ticari adları, markaları, hizmet markalarını, logoları, etki alanı adlarını ve diğer ayırt edici marka özelliklerini silemez veya başka bir şekilde değiştiremezsiniz. Hizmet aracılığıyla sağlanan herhangi bir görüntüde ortaya çıkan bağlantıları veya bildirimleri korumayı, kaldırmamayı, tadil etmemeyi, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul edersiniz. Bu Yasal Bildirimlerin Power BI API için API Hükümlerine ek niteliğinde olduğunu bilir ve kabul edersiniz.

·         c. Digital Millennium Copyright Act. Bu, Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) yasasına uyan ihlal iddiasına ilişkin bildirimlerin yanıtlanmasına yönelik Microsoft ilkesidir. Yönergeler ve daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Hükümlerinin DMCA Bildirimi bölümüne bakın.

4. Kullanım Kuralları.

·         Power BI API kullanırken kendi kullanımınız ve içeriğinizden ve bunların sonuçlarından sizin sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Power BI API hizmetini yalnızca yasal, usule uygun ve bu API Hükümleri ve ilgili ilkeler veya kılavuzlara uygun amaçlarla kullanmayı kabul edersiniz.

·         a. Uygun kullanım. Power BI API kullanırken ve uygulama geliştirirken, şunları gerçekleştirmelisiniz:

·         Yasalara uymalısınız;

·         Sağladığımız kullanım kurallarına ve diğer bildirimlere uymalısınız;

·         Hizmet hesabı parolasının gizliliğini sağlamalısınız;

·         Power BI Hizmetine ve Power BI API hizmetine ilişkin bir güvenlik ihlali hakkında bilgiye sahip olduğunuzda derhal bizi bilgilendirmelisiniz.

·         b. Yasaklanan kullanımlar. Power BI API kullanırken ve uygulama geliştirirken, şunları yapmamalısınız:

·         Başkalarını kötüleyemez, suistimal edemez, başkalarına saldırıda bulunamaz, başkalarını izleyemez, tehdit edemez veya başkalarının yasal haklarını (örneğin, gizlilik veya reklam hakları) başka şekillerde ihlal edemezsiniz;

·         Uygunsuz, iftira niteliğinde, ihlal edici nitelikte, müstehcen veya yasaya aykırı içeriği karşıya yükleyemez, yayımlayamaz, e-postayla gönderemez veya iletemez veya başka bir şekilde kullanıma sunamazsınız;

·         Hakların sahibi olmadığınız veya söz konusu içeriği yayımlamak için sahibinden izin almadığınız sürece, herhangi bir tarafın patentini, ticari markasını, telif hakkını, ticari sırrını veya başka mülkiyet haklarını ihlal eden içeriği karşıya yükleyemez, yayımlayamaz, e-postayla gönderemez veya iletemez veya başka bir şekilde kullanıma sunamazsınız;

·         Saadet zincirleri, mektup zincirleri veya rahatsız edici ticari mesajlar veya reklamlar ya da yasalar, API Hükümleri veya ilgili ilke veya kılavuzlarca yasaklanan başka şeyleri karşıya yükleyemez, yayımlayamaz, e-postayla gönderemez veya iletemez veya başka bir şekilde kullanıma sunamazsınız;

·         Power BI API hizmetini, birincil olarak aşağıdakilerle ilgili amaçlarla oluşturulan, tanıtımı yapılan veya kullanılan ürünlerin, hizmetlerin veya malzemelerin tanıtılmasıyla bağlantılı olarak veya tanıtılması için kullanamazsınız: casus yazılım, reklam yazılımı veya diğer kötü niyetli programlar veya kodlar;

·         Başka bir kullanıcı tarafından yayımlanan ve yasal olarak dağıtılamayacağını bildiğiniz ya da makul olarak bilmenizin gerektiği herhangi bir dosyayı indiremezsiniz;

·         Başka bir kişinin veya tüzel kişinin kimliğine bürünemez veya yazar atıfları, yasal ya da diğer uygun bildirimler ya da yazılımın ve başka bir malzemenin kaynağı veya menşei ile ilgili etiketler ve mülkiyet bilgileri üzerinde sahtecilik yapamaz veya bunları silemezsiniz;

·         Başka bir kullanıcının Power BI API hizmetini kullanmasını veya buna erişmesini kısıtlayamaz veya engelleyemezsiniz;

·         Power BI API hizmetini yasaya aykırı veya yetkisiz amaçlarla kullanamazsınız;

·         Power BI API'da yer alan telif hakkı, marka veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini kaldıramazsınız;

·         Power BI API veya Power BI hizmetlerine bağlı sunucular veya ağlara müdahale edemez veya bunları kesintiye uğratamaz ya da Power BI API'ye bağlı ağlara ilişkin gereksinimlere, prosedürlere, ilkelere veya düzenlemelere uymamazlık yapamazsınız;

·         Power BI API ile ilgili robot, veri toplayıcı, sitede arama/geri alma uygulamasını kullanamaz veya yetkisiz amaçlarla kullanıcılar hakkında bilgi toplayamazsınız;

·         İçeriğin Microsoft sponsorluğu veya desteğiyle sağlandığına ilişkin yanlış bilgi ifade eden veya ima eden içeriği gönderemezsiniz;

·         Otomatik yollarla veya yanlış veya yanıltıcı iddialarla kullanıcı hesapları oluşturamaz veya Power BI API için birden çok anahtar elde edemez veya bunları elde etme girişiminde bulunamazsınız;

·         Yasaya aykırı etkinlikler hakkında yönerge niteliğindeki bilgileri destekleyemez veya sağlayamaz ya da herhangi bir gruba veya kişiye yönelik fiziksel zarar veya yaralanmayı destekleyemezsiniz; veya

·         Virüsleri, solucanları, ayıpları, Truva atlarını veya bozucu nitelikte başka öğeleri iletemezsiniz.

·         Microsoft'un açık ön izni olmaksızın, doğrudan ticari amaçla veya para kazanılması amacıyla veya başka bir amaçla, Power BI API hizmetini veya ilgili erişim kodlarını satamaz, finansal kiralama yoluyla satamaz, devredemez veya alt lisanslayamazsınız; veya

·         Power BI API hizmetini, Microsoft'un kendi takdirinde olmak üzere belirlenen şekilde, makul istek hacmini aşan, aşırı veya suistimal niteliğinde kullanım oluşturan ya da başka bir şekilde dev.PowerBI.com bağlantısında yer alan Power BI API belgelerinin herhangi bir bölümüne uymayan veya herhangi bir bölümüyle tutarlı olmayan şekilde kullanamazsınız;

·         Verinin başka kullanıcılara gösterilmesi, iletilmesi veya sağlanması amacıyla tek bir kullanıcı adına veri isteyemezsiniz.

·         Hemen yukarıda yasaklanan kullanımlar örnek niteliğindedir ve bunlarla sınırlı değildir. Microsoft, Power BI API kullanımınızın API Hükümlerine uygun olup olmadığını kendi takdirine bağlı olarak belirleme hakkını saklı tutar.

5. Gizlilik.

Power BI API hizmetine erişim ve bu hizmeti kullanım burada bulunan (ve zaman zaman güncelleştirilebilen) Power BI Gizlilik Bildirimine tabidir. Bu API Hükümlerindeki hiçbir ifade, internet kullanıcılarının kişisel bilgilerinin toplanması veya taraflar arasında aktarılması anlamına gelmez. Power BI API hizmetine erişen web siteleriniz ve uygulamalarınız için açık bir çevrimiçi gizlilik ilkesi sağlamalısınız. Bu gizlilik ilkesi, asgari olarak, tanımlama bilgileri ve ilgili teknolojilerin yerleştirilmesi, kullanılması ve okunmasıyla ve web sitelerinizin ve uygulamalarınızın kullanıcıları tarafından etkinlikle ilgili verilerin toplanması ve kullanılmasıyla ilgili tam, doğru ve açık bir açıklama içermelidir.

6. Kullanıcı Kimlik Doğrulaması ve Güvenlik.

Microsoft, son kullanıcı güvenliğini ve gizliliğini oldukça ciddiye alır ve Uygulamanızın bu API Hükümleri ve ilgili yasalara uygun olarak çalıştırılması için gerekli tüm yardımı bize vermeyi kabul edersiniz.

a. Kullanıcı Onayının Alınması. Kullanıcıdan açık ve net bir onay alınmasından, size söz konusu kullanıcının Power BI hesabına erişim izni verilmesinden ve geçerliyse, kullanıcıya özgü bilgilerin alınmasından veya söz konusu kullanıcının hesabına bilgi yazılmasından yalnızca siz sorumlu olursunuz. Söz konusu kullanıcının Power BI hesabına erişirken size verdikleri açık onayın kapsamına tam anlamıyla uyacaksınız.

b. İletişim ve İşbirliği. Siz (veya uygulamanızla Azure Active Directory'ye kaydını yaptığınız ilgili kişiler) güvenlik soruları veya endişeleriyle ilgili olarak her zaman ulaşılabilir olmalıdır. Azure Active Directory'deki kiracı bilgilerinizi güncelleştirerek bu adı veya ilgili kişiyi değiştirebilirsiniz.

c. Virüs Önlemleri. Microsoft'a sağladığınız, yazılımlar ve belgeler dâhil olmak üzere tüm malzemeler, İnternet sektör standardı olan virüsten koruma ve solucandan korumaya ilişkin güncel yazılımlarla kontrol edilmeli ve bunların virüs veya solucan taşımadıkları belirlenmelidir. Microsoft'a sağlanan verilerin hiçbiri zararlı komut dosyası ve kod içermemelidir.

d. Sektör Standartları. Ağlarınız, web sunucusuna/sunucularına ilişkin işletim sisteminiz ve yazılımlarınız, yönlendiricileriniz, veritabanlarınız ve bilgisayar sistemleriniz (“Sistemler”), Uygulamanızı güvenli bir şekilde çalıştırmanız için gereken şekilde, İnternet sektör standartlarına göre doğru şekilde yapılandırılmalıdır. Sistemin herhangi bir özelliğini tam olarak kontrol etmezseniz, söz konusu Sistemler ve/veya Sistemler topluluğu üzerinde sahip olduğunuz tüm kontrolü veya etkiyi kaybedecek ve yukarıda geçen yükümlülükten kaçınacak şekilde Sistemler tasarlayamayacak veya seçemeyeceksiniz. Kabul edilemez sunucuya bir örnek, açık ara sunucu olarak çalışan sunucudur. Kabul edilemez bir şekilde tasarım yapılmasına ilişkin bir örnek de, kabul edilebilir bir sunucu seçmek zorunda kalmaktan kaçınmak amacıyla söz konusu sunucuyu kontrol etmediğinizi ileri sürebilmek için standardın altında güvenlik uygulamalarına sahip bir satıcı firma tarafından işletilen bir sunucunun seçilmesi olacaktır.

e. Raporlama. Sistemlerinizde keşfettiğiniz güvenlik açıklarını veya izinsiz girişleri devpbi@microsoft.com adresine e-posta göndererek derhal yazılı olarak Microsoft'a bildirmelisiniz. Güvenlik açıklarını hemen düzeltmek için Microsoft ile çalışacak ve izinsiz girişlerin veya izinsiz giriş yapanların derhal bağlantısını keseceksiniz. Bu tür bir güvenlik açığı veya izinsiz giriş halinde, her bir durum için Microsoft'un yazılı ve açık ön izni olmaksızın herkese açık hiçbir açıklama (örn. basın, web günlüğü, ilan panosu, vb.) yapmayacaksınız.

f. Sistemlere Erişim Kontrolü. Sistemler üzerinde kontrolünüz veya etkiniz olduğu derecede, Sistemlere yapılan erişimlere ilişkin her örneği (zaman ve tarih damgalı olarak) günlüğe alacaksınız. Microsoft tarafından erişiminize izin verilen Power BI kullanıcı verilerini depolayan veya işleyen Sistemlere ilişkin parola ve kullanıcı dosyalarını şifreleyeceksiniz. Parolalar benzersiz olmalı, kolay bulunmamalı ve sık sık değiştirilmelidir. Parolalara erişimi ve parolaların kullanımını en aza indireceksiniz. Mümkün olan her yerde, ek ayrıcalıklar gerektiren komutlar, etkinlikler için tam hesap denetimi sağlanması amacıyla (zaman ve tarihle birlikte) güvenli bir şekilde günlüğe alınmalıdır. Sizinle çalışmaya son veren bir kişinin parolaları ve erişim parolası olanakları derhal sonlandırılmalıdır.

g. Güvenlik İncelemeleri. Microsoft, masrafı kendisine ait olmak üzere, bağımsız bir üçüncü kişi tutma ve bu güvenlik koşullarına uyup uymadığınızı denetletip inceletme hakkına sahip olacaktır ancak böyle bir zorunluluğu yoktur. (Masrafı size ait olmak üzere) bu tür bir incelemede saptanan tüm güvenlik kusurlarını mümkün olduğunca kısa bir sürede düzelteceksiniz. Ardından, derhal Microsoft'a yazılı olarak, alınan düzeltici işlem(ler)e ilişkin bir açıklamayla birlikte güvenlik kusurunun düzeltildiğini onaylayacaksınız. Microsoft, bu tür bir inceleme yapmadan 48 saat önce size bildirimde bulunacaktır. Bu tür bir inceleme, normal iş etkinliklerini engellemeyecek bir şekilde düzenli iş saatleri dâhilinde yapılacaktır. İncelemede bu güvenlik koşullarından herhangi birinin esasa ilişkin olarak ihlal edildiği ortaya çıkarsa, incelemenin makul maliyetleri için Microsoft'u tazmin edeceksiniz.

h. Ayrıca, bu API Hükümlerine Ek A olarak eklenen Güvenlik Gereksinimleri ve Belgelerinde açıklanan gereksinimlere ve belgelere uymanız gerekir.

 

7. Destek ve Kullanılabilirlik.

Microsoft, kendi takdirine bağlı olarak, size Power BI API için destek veya değişiklik (toplu olarak “Destek”) sağlamayı seçebilir. Microsoft, Power BI API hizmetinin kullanılabilirliği dâhil olmak üzere, istediği zaman herhangi bir Power BI API özelliğini değiştirebilir, askıya alabilir veya bu özelliğe son verebilir. Ayrıca, Microsoft, belirli özelliklere ve hizmetlere sınırlama getirebilir veya bildirimde bulunmadan veya sorumluluk almadan Power BI API hizmetine veya Power BI Web sitesine kısmen veya tamamen erişimi kısıtlayabilir.

8. Ücretler ve Ödemeler.

Microsoft, kendi takdirinde olmak üzere, Power BI API hizmetine yönelik olarak kullanım veya erişim için gelecekte ücret alma hakkını saklı tutar. Microsoft, Power BI API hizmeti için ücret almaya karar verirse, söz konusu ücretler ön yazılı bildirimle size açıklanacaktır.

9. Garantinin Reddi.

POWER BI API, AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİ VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” VE “HAZIR OLDUĞU GİBİ” SAĞLANIR. MICROSOFT, TİCARİ AMACA UYGUNLUĞA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA, KULLANABİLİRLİĞE, GÜVENLİĞE, MÜLKİYETE VEYA İHLAL ETMEMEYE İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR GARANTİYİ VE KOŞULU AÇIK BİR ŞEKİLDE REDDEDER.

MICROSOFT, POWER BI API HİZMETİNİN YANLIŞLAR, HATALAR VEYA KESİNTİLER BARINDIRMADIĞINI VEYA GÜVENİLİR, DOĞRU, TAM VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE GEÇERLİ OLDUĞUNU BEYAN VEYA GARANTİ ETMEZ. MICROSOFT, (i) POWER BI API HİZMETİNİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI, (ii) POWER BI API HİZMETİNE ERİŞİMİN KESİNTİSİZ OLACAĞI, (iii) POWER BI API KULLANIMINDAN ELDE EDİLEN SONUÇLARIN DOĞRU VEYA GÜVENİLİR OLACAĞI (iv) POWER BI API ARACILIĞIYLA SİZİN TARAFINIZDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN, HİZMETLERİN, BİLGİLERİN VEYA BAŞKA MALZEMELERİN KALİTESİNİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI VE (v) POWER BI API HİZMETİNDEKİ HATALARIN DÜZELTİLECEĞİ KONUSUNDA GARANTİ VERMEZ.

POWER BI API HİZMETİNİ KULLANIMINIZ KENDİ TAKDİRİNİZDEDİR VE BU KULLANIMIN RİSKİ SİZE AİTTİR; POWER BI API KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN TÜM HASARDAN YALNIZCA SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ.

10. Sorumluluğun Sınırlandırılması.

BU API HÜKÜMLERİNDE YER ALAN DİĞER KOŞULLARA BAKILMAKSIZIN, MICROSOFT’UN BU API HÜKÜMLERİNDEN, FESHİNDEN VEYA SONA ERMESİNDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN TÜM İDDİALAR İÇİN SİZE KARŞI AZAMİ TOPLAM SORUMLULUĞU, SÖZ KONUSU SORUMLULUK SÖZLEŞME, GARANTİ, HAKSIZ FİİL, ASIL AMACA HİZMET ETMEME, TİCARİ KULLANIM VEYA BAŞKA BİR NEDENE BAĞLI İDDİALARDAN KAYNAKLANSA DA, HİÇBİR DURUMDA 10,00 ABD DOLARINI GEÇMEYECEKTİR. NETİCEDE OLUŞAN ZARARLAR, KÂR KAYBI, ÖZEL, DOLAYLI, MÜSBET ZARARLARLA BAĞLANTILI ZARARLAR VEYA CEZAİ ZARARLAR DA DÂHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN DİĞER ZARARLARI VEYA KAYIPLARI TAZMİN EDEMEZSİNİZ. BU HUKUKİ BAŞVURU YOLUNUN, KAYIPLARINIZI TAM OLARAK KARŞILAMAMASI VEYA ASIL AMACINA HİZMET ETMEMESİ DURUMUNDA YA DA ZARARIN OLUŞMA OLASILIĞINI BİLMEMİZ VEYA BİLMEMİZİN GEREKMESİ DURUMUNDA BU SINIRLAMALAR VE İSTİSNALAR GEÇERLİDİR. YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, İÇERİK KAYBI, POWER BI API HİZMETİNİ KULLANIMINIZI ETKİLEYEN HERHANGİ BİR VİRÜSÜN BULAŞMASI, İLETİMLERİ VEYA İŞLEMLERİ BAŞLATMADA VEYA TAMAMLAMADA GECİKMELER YA DA BUNLARIN BAŞLATILAMAMASI VEYA TAMAMLANAMAMASI, SÖZLEŞME, GARANTİ, TAAHHÜT VEYA ŞARTLARIN İHLALİNE YÖNELİK HAK TALEBİ, KUSURSUZ SORUMLULUK, İHMAL, YANLIŞ BİLGİLENDİRME VEYA EKSİKLİK VEYA BAŞKA HAKSIZ FİİL, MEVZUAT VEYA YÖNERGE İHLALİ YA DA HAKSIZ KAZANÇ GİBİ BU API HÜKÜMLERİYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR DURUM İÇİN BU SINIRLANDIRMA VE HARİÇ TUTMA İŞLEMLERİ GEÇERLİDİR. EYALETİNİZİN, BÖLGENİZİN VEYA ÜLKENİZİN MÜSBET ZARARLARLA BAĞLANTILI ZARARLAR, NETİCEDE OLUŞAN ZARARLAR VEYA DİĞER ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMESİ DURUMUNDA, BU SINIRLANDIRMA VEYA HARİÇ TUTMA İŞLEMLERİNİN BAZILARI VEYA TAMAMI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

11. Tazminat.

Başka bir şekilde web site(leri)nizle, uygulama(ları)nızla veya Power BI API hizmetini kullanımınızla ilgili olan, bu sözleşmenin veya bu sözleşmenin herhangi bir kısmının tarafınızdan ihlal edilmesinden (veya ihlal edildiği iddiasından) kaynaklanan veya bunu temel alan iddialar, yargı işlemleri veya davalar nedeniyle maruz kalınan tüm kayıplara, sorumluluklara ve giderlere (makul avukatlık ücretleri ve maliyetleri dâhil) karşı Microsoft'u (ve yöneticilerini, çalışanlarını, bağlı kuruluşlarını ve temsilcilerini) tazmin edecek ve Microsoft'a (ve yöneticilerine, çalışanlarına, bağlı kuruluşlarına ve temsilcilerine) zarar gelmemesini sağlayacaksınız. Microsoft’un kendi seçtiği avukatla katılma hakkı geçerli olmak üzere, birlikte kararlaştırılan bir avukat kullanarak bu tür bir iddiaya karşı savunma yapmaktan yalnızca siz sorumlu olacaksınız ve Microsoft'un ön yazılı onayı olmaksızın (bu tür bir onay Microsoft'un kendi takdirine bağlı olarak sağlanacaktır) Microsoft'a (veya yöneticilerine, çalışanlarına, bağlı kuruluşlarına ve temsilcilerine) herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük getiren herhangi bir sulhu kabul etmeyecek veya herhangi bir iddiayı halka duyurmayacaksınız.

12. Süre/Fesih.

Bu API Hükümleri, Power BI API hizmetini ilk kullanımınızdan itibaren yürürlüğe girecek ve taraflardan biri feshedene kadar yürürlükte kalacaktır. Power BI API hizmetini kullanıma son vererek bu API Hükümlerini sonlandırabilirsiniz. Microsoft, bu API Hükümlerini istediği zaman herhangi bir nedenle sonlandırabilir. Bu API Hükümleri, (i) bu API Hükümlerinin veya Kullanım Hükümlerinin herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz, (ii) Microsoft'un Power BI web sitesinde feshe ilişkin yazılı bir bildirim yayımlaması, (iii) Microsoft'un size feshe ilişkin yazılı bir bildirim göndermesi veya (iv) Microsoft'un size Power BI API için erişim sağlamayı durdurması durumunda otomatik olarak sona erer. Tarafların 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 ve 19. Bölümleri kapsamındaki yükümlülükleri, herhangi bir nedenle bu API Hükümlerinin feshedilmesi veya sona ermesinden sonra da yürürlükte kalmaya devam edecektir.

13. Devir.

İşbu sözleşmeyi size bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın istediğimiz zaman tamamen ya da kısmen devredebiliriz. Bu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin herhangi bir kısmını, ancak makul bir sebep olduğu sürece verilmesinde bir sorun olmayan ön yazılı onayımız olmadan başka bir kişiye veya tarafa devredemezsiniz. Tarafınızca gerçekleştirilecek olan bu tür bir girişim hükümsüzdür. Power BI API hizmetini veya Power BI API hizmetinin herhangi bir bölümünü kullanma hakkını da geçici veya kalıcı olarak başka birine devredemezsiniz.

14. Üçüncü Kişi Lehdarların Olmaması.

Bu anlaşma yalnızca Microsoft ile sizin yararlanmanıza yöneliktir. Bu sözleşme kapsamında izin verilen halefler ve devralanlar hariç olmak kaydıyla, başka bir tarafın yararına değildir.

15. Bölünebilirlik.

Yetkili bir mahkemenin bu API Hükümlerinin herhangi bir koşulunun yasaya aykırı, geçersiz veya icra edilemez olduğuna karar vermesi durumunda, diğer koşulların tamamı yürürlükte kalacak ve geçerliliklerini koruyacaktır.

 

16. Bildirimler.

Microsoft'un, Power BI API hizmetine kaydolurken sağladığınız adrese e-posta aracılığıyla Power BI API veya yasaların şart koştuğu bilgiler hakkında bildirim sağlamasını kabul ediyorsunuz. Size e-postayla gönderilen bildirimler, e-posta gönderildiğinde verilmiş ve alınmış kabul edilir. Bildirimleri elektronik olarak almayı kabul etmiyorsanız, Power BI API hizmetine erişmeye son vermelisiniz.

17. Microsoft'un Haklardan Feragat Etmemesi.

Microsoft'un herhangi bir hakkı ya da API Hükümlerinin herhangi bir koşulunu kullanmaması veya uygulamaması, bu haktan ya da koşuldan feragat etmesiyle sonuçlanmayacaktır.

18. Tabi Olunan Yasa; Yetkili Mahkeme.

Bu API Hükümleri, Washington Eyaleti yasalarına tabidir. Federal yetkili mahkeme varsa, taraflar, King County, Washington'daki federal mahkemelerdeki münhasır yargı yetkisini ve yargı yerini kabul etmektedir. Federal yetkili mahkeme yoksa, taraflar, Washington eyaletindeki King County Yüksek Mahkemesindeki münhasır yargı yetkisini ve yargı yerini kabul etmektedir. Microsoft veya siz, bu API Hükümlerinden kaynaklanan veya bu API Hükümleriyle ilgili olan herhangi bir hakkı uygulamak için avukatlar istihdam ederse/niz, kazanan taraf, temyizde veya bir iflasta ya da benzer eylemde ortaya çıkan maliyetler ve ücretler dâhil olmak üzere, makul avukatlık ücretlerini, maliyetlerini ve diğer harcamaları tahsil etme hakkına sahip olacaktır.

 

19. Anlaşmanın Tamamı.

Bu API Hükümleri, bu belgenin konusuyla ilgili olarak Microsoft ile sizin aranızdaki anlaşmanın tamamını oluşturur.

 

 

 

Ek A

Güvenlik Gereksinimleri ve Belgeler

 

Güvenlik Gereksinimleri:

1.      İş Ortağı, Microsoft'a tüm ilgili güvenlik belgelerini (güvenlik ilkesi, olay müdahale ilkesi, risk değerlendirme, veri sınıflandırma, kod ve ikili statik ve dinamik analiz yapıları, sızma testi sonuçları, kullanılan üçüncü kişi bileşenleri, vb. dâhil olmak ancak tamamı bunlarla sınırlı olmamak üzere) sağlayacaktır;

2.      Power BI müşteri verilerinin İş Ortağı tarafından kullanılmasına ilişkin açık belgeler sağlanması (kullanım amacı, kullanılan belirli Power BI verileri, iletim, depolama, vb.) ve bunların kullanıcılara sunulması;

3.      Power BI müşterilerini etkileyebilecek, tespit edilmiş güvenlik açıklarının zamanında ele alınacağının belirtilmesi;

4.      Microsoft'un, Microsoft ile sizin aranızda koordine edilen şekilde, üçüncü kişi olanaklarının güvenliğini test etmeye yetkili olduğunun belirtilmesi;

5.      Yalnızca belirttikleri amacın yerine getirilmesi için gerekli olan verileri tutacak ve gereksiz ve fazladan bilgileri uygun şekilde sileceksiniz;

6.      Microsoft verilerinin tamamı, Microsoft ile ilişkinizin sonlandırılması üzerine sistemlerinizden silinecek/imha edilecektir.

 

Güvenlik Belgeleri.

Microsoft müşteri verilerinin saklanması tümleştirme için gerekli görülüyorsa, aşağıdaki güvenlik belgeleri istek üzerine sağlanacaktır:

1.      Sistem mimarisinin tanımı (konum, kritik sistem bileşenlerinin amacı, Power BI müşteri verilerine erişim sağlayacak sistemlerin vurgulanması, Microsoft verilerinin nasıl depolanacağı, iletileceği, vb. dâhil)

2.      Güvenlik sertifikaları veya raporları (SSAE16, SOC2, ISO27001, vb.)

3.      İlgili sistemler için fiziksel güvenlik önlemleri

4.      Sisteme dâhil edilen üçüncü kişilerle ilgili olarak oluşturulan ilgili sözleşmeler ve güvenlik bilgileri

5.      Erişim kontrolleri modeliniz

6.      Kullanılmakta olan güvenliğe özgü sistemler (IDS, HIDS, güvenlik açığı taraması)

7.      Güvenlikten sorumlu roller (ekip ve yönetim)

8.      Ayrıcalıklı sistem hesabına ait kişisel bilgilerin korunma şekli

9.      Sistemlere erişim sağlama, erişim yetkisini kaldırma, erişimi izleme şekli

10.  İlgili sistemlere erişim hakkı verilen çalışan rolleri

11.  Kullanılmakta olan denetim, izleme ve günlüğe alma işlemleri

12.  Uygulama güvenliği süreci (güvenli geliştirme için en iyi uygulamalar, güvenlik testleri, vb.)

13.  Olay müdahale ve olağanüstü durum kurtarma prosedürleri

14.  Güvenlik yamalarını ele alma süreci

15.  Kullanımda olan üçüncü kişi bileşenleri için üçüncü kişi güvenlik yamalarını sisteme uygulama süreci

16.  Power BI müşteri verilerinin, uygulama tarafından kullanılırken depolamada ve ulaşım halinde korunma şekli