Power BI ve Microsoft Azure neden birlikte daha iyi?

Power BI ile Azure’u birlikte kullanıp tüm veri varlığınıza bağlanarak, bu verileri birleştirip analiz ederek verilerinizi rekabet avantajına dönüştürün.

Verilerinizden en yüksek değeri elde edin

Kurumunuz genelinde içgörüler sunan tek ve doğru veri sürümünü sağlayarak iş analistlerinin, BT uzmanlarının ve veri bilimcilerinin rahatça işbirliği yapabilmesine olanak tanıyın.

Power BI görselleştirmelerini Azure uygulamalarına getirin

Power BI görselleştirme ve raporlama özelliklerini Azure uygulamalarınıza getirerek ihtiyacı olan herkese içgörüler sağlayın.

Power BI’da petabaytlarca Azure verisini analiz edin

Büyük düşünün ve Power BI’yı kullanarak verilerin boyutu veya türü ne olursa olsun Azure veri varlığınızın tamamını analiz etme olanağından yararlanın.

Gelişmiş yapay zekadan her yerde yararlanın

Power BI içinden gelişmiş makine öğrenimi ve yapay zeka özelliklerini kullanın ve gerektiğinde Azure’da daha fazla özelliğe bağlanın.

Power BI ile Azure’un birlikte nasıl çalıştığını keşfedin

Azure Synapse Analytics

Power BI ile bağlayarak analiz altyapınızın tamamını tek arabirim içinden geliştirin ve yönetin.

 • Modern veri ambarınızda analizler çalıştırmak için isteğe bağlı veya sağlanmış kaynakları kullanarak verileri kendi koşullarınızda sorgulayın.
 • Verileri almak, hazırlamak, yönetmek ve makine öğrenimi, yapay zeka ve Power BI’da hemen kullanıma sunmak için oluşturulmuş sınırsız analiz hizmetinden yararlanın.
 • Power BI Desktop ile tümleştirerek Azure Synapse çalışma alanından kurumsal sınıf anlamsal modeller oluşturun. Bu, KPI’ları ve iş mantığını tanımlamanıza, ayrıca rol tabanlı güvenlik uygulamanıza yardımcı olur.
 • Doğrudan Azure Synapse çalışma alanının içinden Power BI raporları oluşturun ve bu raporları iş kullanıcılarınızın kullanımına sunun.

Power BI Embedded

Kendi kurumsal uygulamalarınızda veya müşterileriniz tarafından geliştirilen uygulamalarda birinci sınıf Power BI analizi sunun.

 • Power BI işlevselliğini kendi markanız altında kullanarak kendi uygulamalarınızda müşteriye dönük raporları, panoları ve analizleri hızla ve kolayca sağlayın.
 • Analizin izlenmesini, yönetimini ve dağıtımını otomatikleştirerek geliştirici iş yüklerini azaltırken Power BI özellikleri ve akıllı analiz üzerinde tam denetim sahibi olun.
 • Kullanıma hazır, onaylı ve özel olarak oluşturulmuş görsellerle verilerinizi görselleştirmenin en iyi yolunu seçin.

Azure Analysis Services

Power BI’yı gerçek zamanlı operasyonel verilere bağlayarak karmaşık veri kümelerinde içgörü elde etme süresini kısaltın.

 • Kurumsal verilere (şirket içinde duruyor olsalar bile) bağlanarak iş kullanıcılarınızın ihtiyaçlarını karşılayın, işlerinizin hızına ayak uydurun ve işlerinizdeki eğilimleri izleyin.
 • Birden çok kaynaktan gelen verileri kolay anlaşılan ve herkese aynı sürümü sunulan tek, güvenilir bir BI anlamsal modelinde bir araya getirin.
 • Verilerin görünümünü ve temel alınan yapısını basitleştirerek self servis çalışma ve veri bulma olanağı sağlamak için bu modeli Power BI’ya bağlayın.

Azure Databricks

Power BIy’ı Azure Databricks’in açık kaynak teknolojisiyle birlikte kullanarak büyük hacimlerdeki verileri hızla analiz edin.

 • Yerleşik Apache SparkTM bağlayıcısını kullanarak Power BI Desktop uygulamasını kolayca Azure Databricks kümelerine bağlayın.
 • Performansı iyileştirmek ve gerçek zamanlıya yakın bir analiz elde etmek için işlem yükünü Azure Databricks’e boşaltın.
 • Tüm verilerinizden içgörüler elde edin, gelişmiş otomatik makine öğrenimi özelliklerine erişin ve yapay zeka çözümleri oluşturun.

Apache SparkTM, Apache Software Foundation’ın ticari markasıdır.

Azure Cognitive Services

Power BI’da yerleşik olarak sağlanan AI ile güçlendirilmiş özellikleri kullanarak yapılandırılmış veya yapılandırılmamış verileri analiz edin ve Azure'da daha da fazlasına bağlanın.

 • AI yaklaşım analizi, anahtar ifade ayıklama, dil algılama ve resim etiketleme hizmetlerini yürütün. Bunların tümü Power BI’da yerleşik olarak sağlanır.
 • Azure Cognitive Services araçlarından birini kullanarak kendi özel algoritmalarınızı uygulayarak verilerinizi zenginleştirin.
 • Kapsamlı müşteri içgörüleri elde etmek için çevrimiçi incelemeler gibi büyük hacimli yapılandırılmamış verileri analiz edin.

Azure Data Lake Storage

Power BI kullanılarak analiz edilecek tüm veri türleri için muazzam ölçekte ve esnek depolama alanı elde edin.

 • Hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış veriler için Azure Data Lake Storage ile Power BI’yı kullanarak muazzam ölçekteki verileri alın, işleyin ve sonra da analiz edin.
 • Nerede bulunduklarına bakılmaksızın en büyük veri kümelerinize bağlanmak için Common Data Service uygulamasının avantajlarından yararlanın.
 • Kurumunuzdaki geliştiricilerin dağıtımlar ve iş kolu uygulamaları arasında anlamsal tutarlılığı korumasına olanak tanıyan ortak veri modeli biçimlerinden yararlanın.

Azure Machine Learning Services

Power BI’daki yerleşik makine öğrenimi özelliklerini kullanarak gelişmiş içgörüleri görselleştirin.

 • İş analistlerinin, veri bilimcileri tarafından doğrudan Power BI’da oluşturulan makine öğrenimi modellerini kullanmasına olanak tanıyın.
 • Raporlarınızda, panolarınızda ve diğer analizlerinizde bu modelleri görselleştirerek ve bunlardan içgörüler elde ederek iş kullanıcılarını güvenle karar alma yönünde güçlendirin.
 • Azure Machine Learning Services’te barındırılan modellerdeki içgörüleri üzerine gelip tıklama yoluyla Power BI’ya ekleyin.

Müşterilerin Power BI ile Azure’u birlikte nasıl kullandıklarına bakın

"Artık herkesin kullandığı, birleştirilmiş tek ve doğru bir kaynağımız var; verilerin çapraşıklığını daha derinden incelemek için analizlerimizi büyük ölçüde otomatikleştirebiliyoruz."

John Steele

Genel Müdür, İş Teknolojisi ve Sistemleri, Komatsu Australia

"Farklı Azure ve Microsoft hizmetlerini Akıllı Veri Merkezinde tümleştirerek müşterilerin tercih ettikleri araçları kullanarak doğrudan platform üzerinde büyük ölçekli veri işleme işlemleri yapmalarını sağlıyoruz."

Robert Neumann

İcra Kurulu Başkanı, Ultra Tendency

"Microsoft Azure platformu, bizim ve taraftarlarımızın daha önce imkansız olduğu düşünülen şeyleri yapmamızı mümkün kılacak bir şekilde işlerimizi yeniden oluşturmanıza ve yeniden yorumlamamıza yardımcı oluyor."

José Ángel Sánchez

CEO, Real Madrid C.F.

Power BI ile büyük veri hazırlığını ve analizini basitleştirin

İhtiyacı olan kişilere görüş sağlamak için Power BI ile Azure'u bir araya getirerek en büyük veri kümelerinizin hazırlanmasını ve analizini nasıl otomatikleştireceğinizi öğrenin.

Power BI'yı keşfedin