Power BI Gateway ile şirket içi veri kaynaklarına bağlanma

Verileri taşımanıza gerek kalmadan şirket içi veri kaynaklarınızı bağlayarak pano ve raporlarınızı güncel tutun. Büyük veri kümelerini sorgulayın ve mevcut yatırımlarınızdan yararlanın. Bireysel ihtiyaçları ve kurumunuzun ihtiyaçlarını karşılamanız için gereken esnekliği elde edin.

Tüm bulut hizmetleriniz için tek ağ geçidi

Bir kez yükleyin ve aynı ağ geçidini kullanarak Power BI, Power Apps, Power Automate ve Azure Logic Apps genelinde birden çok şirket içi veri bağlantısının dağıtımını yapın.

Kolay kurulum

En az etkileşimle ağ geçidini indirin ve yükleyin. Ardından, bulut hizmetleri tarafından kullanılacak ağ geçidini kaydetmek için kurum hesabınızla oturum açın.

Verilere güvenli erişim

Power BI ile şirket içi veri ağ geçidi arasındaki veri aktarımının güvenliği Azure Service Bus tarafından sağlanır. Ağ geçidi yöneticileri tarafından sağlanan kimlik bilgileri, bulutta bilgilerinizi korumaya yardımcı olmak için şifrelenir ve bunların şifreleri yalnızca ağ geçidi makinesinde çözülür.

Şirket içi veri ağ geçidi (standart mod) Şirket içi veri ağ geçidi (kişisel mod)
Birlikte çalıştığı bulut hizmetleri

Power BI, Power Apps, Azure Logic Apps, Power Automate, Azure Analysis Services, Veri akışları

Power BI
Veri kaynağı başına erişim denetimiyle birden çok kullanıcıya hizmet verir

Eklendi

Yönetici olmayan kullanıcılar için uygulama olarak çalışır

Eklendi

Kimlik bilgilerinizle tek kullanıcı olarak çalıştırılır

Eklendi

Verileri içeri aktarma ve zamanlanmış yenileme ayarlama

Eklendi

Eklendi

DirectQuery desteği

Eklendi

Analysis Services'e canlı bağlantı desteği

Eklendi

Şirket içi veri ağ geçidi (standart mod) Şirket içi veri ağ geçidi (kişisel mod)
Birlikte çalıştığı bulut hizmetleri

Power BI, Power Apps, Azure Logic Apps, Power Automate, Azure Analysis Services, Veri akışları

Power BI
Şirket içi veri ağ geçidi (standart mod) Şirket içi veri ağ geçidi (kişisel mod)
Veri kaynağı başına erişim denetimiyle birden çok kullanıcıya hizmet verir

Eklendi

Şirket içi veri ağ geçidi (standart mod) Şirket içi veri ağ geçidi (kişisel mod)
Yönetici olmayan kullanıcılar için uygulama olarak çalışır

Eklendi

Şirket içi veri ağ geçidi (standart mod) Şirket içi veri ağ geçidi (kişisel mod)
Kimlik bilgilerinizle tek kullanıcı olarak çalıştırılır

Eklendi

Şirket içi veri ağ geçidi (standart mod) Şirket içi veri ağ geçidi (kişisel mod)
Verileri içeri aktarma ve zamanlanmış yenileme ayarlama

Eklendi

Eklendi

Şirket içi veri ağ geçidi (standart mod) Şirket içi veri ağ geçidi (kişisel mod)
DirectQuery desteği

Eklendi

Şirket içi veri ağ geçidi (standart mod) Şirket içi veri ağ geçidi (kişisel mod)
Analysis Services'e canlı bağlantı desteği

Eklendi

Şirket içi veri ağ geçidi (standart mod) Şirket içi veri ağ geçidi (kişisel mod)