MICROSOFT POWER BI HİZMETİ ANLAŞMASINA EK

KULLANICI DENEMESİ HÜKÜM VE KOŞULLAR

MICROSOFT POWER BI HİZMETİNİ (“HİZMET”) KULLANMA HAKKINI DOĞRUDAN KURULUŞUNUZDAN ALDIYSANIZ BU EK SİZİN İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR. SİZİN İÇİN GEÇERLİ İLKELER VE KOŞULLARI ANLAMAK İÇİN LÜTFEN KURULUŞUNUZA/BT YÖNETİCİNİZE BAŞVURUN. HİZMETİ KENDİNİZ EDİNDİYSENİZ, BU DURUMDA BU EK SİZİN İÇİN GEÇERLİDİR; LÜTFEN AŞAĞIDAKİ KOŞULLARI DİKKATLİCE OKUYUN.

Kullanıcı Denemesini (“Kullanıcı Denemesi”) seçtiğiniz için teşekkürler. Kullanıcı Denemesini kullanımınız, aşağıda bağlantısı verilen Microsoft Power BI Hizmeti Anlaşmasının (“Anlaşma”) hüküm ve koşullarına ve bu Ekin hüküm ve koşullarına tabidir ve bunlar birlikte, sizinle Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bir bağlı kuruluşu) arasındaki bir anlaşmayı oluşturur. Bu Ekte kullanılan tüm büyük harfle başlayan, ancak burada tanımlanmamış terimler, kendilerine Anlaşmada verilen anlamları ifade edecektir. Bağlantı verilmiş terimler dahil olmak üzere bu Ekin tamamını gözden geçirmelisiniz, çünkü terimlerin hepsi önemlidir ve sizin için geçerli olan bu sözleşmeyi oluşturmaktadır. Bağlantılı koşulları, ileri yönlü bağlantıyı tarayıcı pencerenize yapıştırarak gözden geçirebilirsiniz. Anlaşma ve bu Ek arasında bir çatışma olması halinde Kullanıcı Denemesini kullanımınız konusunda bu Ek geçerli olacaktır.

BU ANLAŞMAYI KABUL ETMEKLE VEYA KULLANICI DENEMESİNİ KULLANMAKLA, BU KOŞULLARIN HEPSİNİ KABUL ETMİŞ VE KULLANICI DENEMESİNİ ETKİNLEŞTİRME SIRASINDA BELİRLİ BİLGİLERİN AKTARILMASINA VE KULLANICI DENEMESİNİN İNTERNET TABANLI ÖZELLİKLERİNİN KULLANILMASINA ONAY VERMİŞ OLURSUNUZ. BU KOŞULLARI KABUL ETMEZ YA DA BUNLARA UYMAZSANIZ, KULLANICI DENEMESİNİ KULLANAMAZSINIZ.

 

1.       Yönetilmeyen Hizmet olarak Kullanıcı Denemesi.

1.1   Yöneticisi olmayan bir Hizmete kaydolduğunuzda, yönetilmeyen bir hizmeti (“Yönetilmeyen Hizmet”) kullanıyor olursunuz. Kullanıcı Denemesi, bir Yönetilmeyen Hizmet kullanıcısı olarak size, kendiniz için ek hizmet abonelikleri (“Abonelik”) satın alma becerisi sağlar. Bu gibi ek Abonelikleri satın aldığınızda, Kuruluşunuzun bir vekili olarak hareket ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

1.2   Bir Yönetici, Hizmetin denetimini üstlenirse, yönetilen bir hizmetin (“Yönetilen Hizmet”) kullanıcısı haline geleceğinizi ve Kullanıcı Denemesine olan erişiminizin (Yönetilmeyen Hizmet kullanıcısı olarak) Yöneticiniz tarafından sonlandırılabileceğini anlarsınız.

 

2.       Kullanıcı Denemesinin Süresi. “Süre”, Kullanıcı Denemenizin zamanı anlamındadır ve 30 gündür. Microsoft kendi takdirine bağlı olarak süreyi yenileyebilir veya uzatabilir.

 

3.       Askıya alma/sonlandırma. Bir Kullanıcı Denemesini kendi Süresi içinde istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Kullanıcı Denemesini şu durumlarda askıya alabiliriz: (1) Müşteri Verilerine yetkisiz erişimi önlemek için makul olarak gerekli olması; (2) Anlaşma kapsamında belirtildiği şekilde makul bir süre içinde iddia edilen ihlal iddiasına yanıt vermemeniz veya (3) Anlaşmanın herhangi bir koşuluna uymamanız veya koşulları ihlal etmeniz. Bu şartlardan biri veya daha fazlası meydana gelirse, şart veya ihtiyaç var olduğu müddetçe bir askıya alma uygulanır. Makul bir şekilde derhal askıya almamız gerektiğini düşündüğümüz durumlar dışında, askıya almadan önce size bildirimde bulunuruz. 90 gün içinde askıya alma nedenlerini tamamen ortadan kaldırmazsanız, Kullanıcı Denemenizi sonlandırabilir ve herhangi bir tutma süresi olmadan Müşteri Verileriniz silebiliriz. Ayrıca, Hizmeti kullanımınız 12 aylık süre içinde iki defadan çok askıya alınırsa Kullanıcı Denemenizi sonlandırabiliriz.

 

4.       Anlaşmanın Tamamı. Bu Ek ve Anlaşmanın koşulları, Kullanıcı Denemesi ile ilgili anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. Koşulları, bu anlaşmadaki bağlantılardan herhangi birinden, tarayıcınızın adres çubuğuna URL'leri girmek suretiyle gözden geçirebilirsiniz ve bunu yapmayı kabul etmektesiniz. Kullanıcı Denemesini kullanarak, bu Eki ve bağlantılı koşullarını onayladığınızı kabul edersiniz. Sizi ve bizi bağlayan koşulları içeren bağlantılar şunlardır:

·         Gizlilik Bildirimi: go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132

·         Microsoft Power BI Hizmeti Anlaşması: https://powerbi.microsoft.com/terms-of-service