Microsoft Software License Terms
Microsoft Power BI for Windows

Bu lisans koşulları, Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bir bağlı şirketi) ile sizin aranızda yapılan sözleşmeyi oluşturur. Lütfen bunları okuyun. Olması halinde yazılımı aldığınız ortamı içeren yukarıda adı geçen yazılım için geçerlidir. Bu koşullar, yazılıma ve çevrimiçi hizmete yönelik her türlü Microsoft

 • güncelleştirmeleri,
 • ekleri,
 • İnternet tabanlı hizmetleri ve
 • destek hizmetleri

için de (bu öğelere başka koşullar eşlik etmediği sürece) geçerlidir. Başka koşulların eşlik etmesi halinde ilgili koşullar geçerli olacaktır.

Yazılımı kullanmanız bu koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu koşulları kabul etmiyorsanız, yazılımı kullanmayın.

Aşağıda açıklandığı gibi bazı özelliklerin kullanılması, İnternet tabanlı hizmetler için belirli standart bilgisayar bilgilerinin iletimine onay vermeniz anlamına da gelir.


Bu lisans koşullarına uyduğunuz takdirde aşağıdaki kalıcı haklara sahip olursunuz.

1. KURULUM VE KULLANIM HAKLARI.

a. Kurulum ve Kullanım. Yazılımın istediğiniz sayıda kopyasını Windows cihazlarınıza yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.

b. Üçüncü Taraf Bildirimleri. Yazılım, bu anlaşmada ifade edilen koşullar kapsamında, üçüncü tarafça değil, Microsoft tarafından size lisanslanan üçüncü taraf kodu içermektedir. Herhangi bir üçüncü taraf koda dair bildirimler, eğer varsa, sadece bilgilendirilmeniz için dahil edilmiştir.

2. EK LİSANS GEREKSİNİMLERİ VE/VEYA KULLANIM HAKLARI.

a. Ortam Öğeleri ve Şablonlar. Yazılımla birlikte verilen ve oluşturduğunuz belgelerde ve projelerde kopyalanması ve kullanılması için belirlenmiş görüntüleri, küçük resimleri, animasyonları, sesleri, müzikleri, şekilleri, video klipleri ve şablonları kopyalayabilir ve kullanabilirsiniz. Bu belge ve projeleri ticari olmayan bir şekilde dağıtabilirsiniz. Bu ortam öğelerini veya şablonları başka bir amaçla kullanmak isterseniz, buna izin verilip verilmediğini öğrenmek için www.microsoft.com/permission adresine gidin.

3. INTERNET ERİŞİMİ GEREKEBİLİR. Yazılımı kullanmanız nedeniyle ağ operatörünüzle aranızda yer alan veri hizmet planının ve diğer tüm anlaşmaların koşulları gereğince Internet erişimiyle, veri transferiyle ve diğer hizmetlerle bağlantılı ücretlere maruz kalabilirsiniz. Tüm ağ operatörü ücretlerinden sadece siz sorumlusunuz.

4. ÜÇÜNCÜ TARAF BAĞLAYICILAR/UYGULAMALAR. Yazılım, çeşitli üçüncü taraf veri kaynaklarına bağlanmanıza olanak sağlar. Bu üçüncü taraf kaynak sağlayıcılarının herhangi biri ile yaptığınız anlaşmalar, yalnızca siz ile ilgili üçüncü taraf arasındadır ve bu gibi üçüncü taraf kaynakları için geçerli kullanım koşullarına ve anlaşmalara tabi olabilir. Bu üçüncü taraf veri kaynaklarından verileri içeri aktarmaya yetkili olduğunuzu ve tek başınıza sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Microsoft, üçüncü taraflara ait veri kaynaklarından içeri aktardığınız herhangi bir veriyi izlemez, kontrol etmez veya bunlarla ilişkili herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve bunun kalitesi, doğruluğu, niteliği ve/veya mülkiyetinden sorumlu değildir. Yazılımı kullanırken içeri aktardığınız verilere dayalı olarak oluşturduğunuz, dağıttığınız veya görüntülediğiniz herhangi bir içerik için tek başınıza sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

5. INTERNET TABANLI HİZMETLER. Microsoft yazılımla birlikte İnternet tabanlı hizmetler sunar. Microsoft bu hizmetleri istediği zaman değiştirebilir veya iptal edebilir.

a. Internet Tabanlı veya Kablosuz Hizmetler için Onay. Yazılım, Internet tabanlı kablosuz hizmetlere bağlanabilir. Yazılımı kullanmanız, Internet tabanlı veya kablosuz hizmetler için (aygıtınız, sisteminiz ve uygulama yazılımınız ve çevre birimleri hakkındaki teknik bilgileri içeren, ancak bunlarla sınırlı kalmayan) standart aygıt bilgilerinin iletilmesine verdiğiniz onay yerine geçer. Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak başka koşullar sağlanıyorsa, bu koşullar da geçerlidir.

b. Internet Tabanlı Hizmetlerin Kötüye Kullanımı. Herhangi bir Internet tabanlı hizmeti, bu hizmete zarar verecek veya başkasının bu hizmeti veya kablosuz ağı kullanımına zarar verecek şekilde kullanamazsınız. Hizmeti, herhangi bir yolla bir hizmete, veriye, hesaba veya ağa yetkisiz erişim elde etmek için kullanamazsınız.

6. LİSANS KAPSAMI. Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. İlgili yasalar size daha fazla hak vermiyorsa, Microsoft; zımnen, önceden yapılan bir beyana dayanarak itiraz hakkı bulunmayan veya diğer bir biçimde işbu anlaşma kapsamında açıkça verilmemiş diğer tüm hakları saklı tutmaktadır. Yazılımdaki, onu yalnızca belirli şekilde kullanmanıza izin veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. Şunları yapamazsınız:

 • yazılımın teknik sınırlamalarını aşacak çözümler üretmek,
 • bu sınırlamaya rağmen ilgili yasa hükümlerince açıkça izin verilen durumlar dışında, yazılım üzerinde tersine mühendislik işlemi yapmak, yazılımı kaynak koda dönüştürmek ve assembler diline çevirmek,
 • yazılımın bu sözleşmede belirtilenden veya ilgili yasaların bu sözleşmede öngörülenden fazla kopyaya emredici hükümle izin vermesi halinde yasalarla izin verilenden fazla kopyasını oluşturmak,
 • yazılımı başkalarının kopyalaması için yayımlamak,
 • yazılımı kiralamak, finansal kiralama yoluyla satmak veya ödünç vermek,
 • yazılımı veya bu anlaşmayı bir üçüncü tarafa devretmek veya
 • yazılımı ticari yazılım barındırma hizmetleri için kullanmak.

7. BELGELER. Bilgisayarınıza veya iç ağınıza geçerli erişimi olan herhangi bir kişi, belgeleri kuruluşunuz içinde yararlanmak amacıyla kopyalayabilir ve kullanabilir.

8. İHRACAT SINIRLAMALARI. Yazılım, ABD ihracat yasaları ve yönetmeliklerine tabidir. Yazılım konusunda geçerli olan tüm yurtiçi ve uluslararası ihracat yasalarına ve düzenlemelerine uygun şekilde davranmanız gerekir. Bu yasalar, ürünün gönderileceği yeri, son kullanıcılar ve son kullanıma ilişkin sınırlamaları içerir. Daha fazla bilgi için bkz. www.microsoft.com/exporting.

9. DESTEK HİZMETLERİ. Bu yazılım “olduğu gibi” sağlandığından, yazılım için destek hizmeti veremeyebiliriz.

10. ANLAŞMANIN TAMAMI. Bu anlaşma eklerin, güncelleştirmelerin, İnternet tabanlı hizmetlerin ve kullandığınız destek hizmetlerinin koşulları, yazılım ve destek hizmetlerine yönelik anlaşmanın tamamını oluşturur.

11. UYGULANACAK HUKUK.

a. Amerika Birleşik Devletleri. Yazılımı Amerika Birleşik Devletleri'nde aldıysanız, bu anlaşmanın yorumlanması ve ihlali iddiaları, milletlerarası bağlama kuralları hesaba katılmadan, Washington eyaleti kanunlarına tabi olacaktır. Tüketici koruma kanunları, haksız rekabet ve haksız fiil kapsamındakiler de dahil diğer tüm talepler bakımından yaşadığınız eyaletin kanunları geçerli olacaktır.

b. Amerika Birleşik Devletleri dışında. Bu yazılımı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olacaktır.

12. YASAL ETKİSİ. Bu anlaşma belirli yasal hakları açıklamaktadır. Yaşadığınız ülkenin yasalarına göre başka haklara sahip olabilirsiniz. Ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. Bu anlaşma, ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, ülkenizin yasaları uyarınca sahip olduğunuz hakları değiştirmez.

13. GARANTİ REDDİ BEYANI. Yazılımın lisansı “olduğu gibi” verilmektedir. Yazılımın kullanımına ilişkin riskler tarafınızdan üstlenilir. Microsoft tarafından hiçbir açık garanti verilmemekte veya koşul ileri sürülmemektedir. Yerel yasalara göre bu anlaşmanın değiştiremeyeceği ek tüketici haklarına veya kanuni garantilere sahip olabilirsiniz. Microsoft, bölgenizdeki yasalar çerçevesinde izin verilen ölçüde, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal bulunmaması ile ilgili zımni garantileri kapsam dışında bırakır.

AVUSTRALYA İÇİN – Avustralya Tüketici Yasası kapsamında kanuni garantileriniz bulunmaktadır ve bu koşullardaki hiç bir şey bu hakları etkilemeyi amaçlamaz.

14. TELAFİLER VE ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI. Microsoft ve tedarikçilerinden, 5,00 ABD Doları’na kadar doğrudan zararları geri alabilirsiniz. Neticede oluşan, kar kaybı, özel, dolaylı veya müsbet zararlarla bağlantılı zararlar dahil diğer zararları telafi edemezsiniz.

Bu sınırlama aşağıdaki haller için geçerlidir:

 • Üçüncü tarafların Internet sitelerindeki yazılım, hizmetler, (kod dahil) içerik veya üçüncü tarafların programları ile ilgili konular ve
 • ilgili yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde anlaşmanın ihlalinden, bir garantinin, taahhüdün veya koşulun ihlalinden, kusursuz sorumluluktan, ihmal veya diğer haksız fiillerden kaynaklanan talepler.

Bu sınırlama, Microsoft'un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.


Copyright © Microsoft. Tüm Hakları Saklıdır.

Third Party Notices

This file is based on or incorporates material from the projects listed below (collectively, "Third Party Code"). Microsoft is not the original author of the Third Party Code. The original copyright notice and the license, under which Microsoft received such Third Party Code, are set forth below. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft, not the third party, licenses the Third Party Code to you under the terms set forth in the EULA for the Microsoft Product. Microsoft reserves all rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.

Third Party Notices

This file is based on or incorporates material from the projects listed below (collectively, "Third Party Code"). Microsoft is not the original author of the Third Party Code. The original copyright notice and the license, under which Microsoft received such Third Party Code, are set forth below. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft, not the third party, licenses the Third Party Code to you under the terms set forth in the EULA for the Microsoft Product. Microsoft reserves all rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.