En person som ser på et nettbrett.

Hva er datafortelling?

Datafortelling er konseptet med å bygge en overbevisende fortelling basert på komplekse data og analyser som hjelper til med å fortelle historien og påvirke og informere en bestemt målgruppe.

Fordelene med datafortelling

Datafortellinger ligner veldig på menneskers fortellinger, men gir ekstra fordeler med dypere innsikt og støttende bevis via grafer og diagrammer. Gjennom datafortelling forenkles komplisert informasjon slik at målgruppen kan bli engasjert i innholdet og foreta viktige beslutninger raskere og med mer trygghet.

Det kan være et svært kraftig verktøy å skape en datafortelling som gjør at en person foretar seg noe. Effektiv datafortelling kan ha en positiv innvirkning på personer og organisasjonen. Noen fordeler med vellykket datafortelling omfatter:

 • legge til verdi i dataene og innsikten
 • tolke kompleks informasjon og fremheve viktige hovedpunkter for målgruppen
 • legge til en menneskelig tilnærming i dataene
 • tilby verdi for målgruppen og bransjen
 • skape troverdighet ved å være bransjeleder med fokus på emner

Sikre at datafortellingen er verdifull

God datafortelling betyr at du analyserer alle rådataene du har samlet inn, for å bekrefte en hypotese og forhåpentligvis den bestemte endringen du vil se som følge av å fortelle datahistorien.

Når du har gått gjennom alle dataene, begynner historien din. Noen ganger kan det være fristende å velge bare data som støtter teorien din, men du bør få med helheten. Se på hva dataene forteller deg, og kommuniser en klar datahistorie til medarbeiderne med de riktige verktøyene. Det kan være overveldende når du har mange datasett, men det hjelper deg med å strukturere måten du vil fortelle historien på.

 • Tenk på teorien din. Hva ønsker du å bevise eller motbevise? Hva tror du dataene vil fortelle deg?
 • Samle inn data. Samle inn dataene du trenger for å utvikle fortellingen.
 • Definer formålet med historien. Ved hjelp av dataene du har samlet inn, skal du kunne skrive hva målet med historien din er i én enkelt setning.
 • Tenk på hva du vil si. Lag en disposisjon av alt fra introduksjonen til konklusjonen.
 • Still spørsmål. Var hypotesen din riktig eller feil? Hvordan former disse svarene fortellingen i datahistorien?
 • Opprett et mål for målgruppen. Hvilke handlinger vil du at gruppen skal utføre etter å ha lest historien?

Du må passe på at du ikke bare ser på data som støtter teorien din, men også data som ikke gjør det. Du behøver ikke å legge til alle dataene du har. Bruk datasett som hjelper deg med å holde fortellingen objektiv. Datahistorien bør alltid peke på hvordan den kan hjelpe til med å støtte en handling eller endring som vil hjelpe virksomheten din.

Bruk datavisualisering til å forbedre datafortellingen

Datavisualisering spiller en viktig rolle i å fastslå hvor mottakelig målgruppen er for kompleks informasjon. Med datavisualisering kan du transformere uendelige mengder data om til noe enklere og mer fordøyelig. Her kan du bruke visualiseringene som kreves for å understøtte historien. Effektive datavisualiseringer kan bidra til:

 • Avdekk mønstre, trender og resultater fra et objektivt synspunkt.
 • Gi kontekst, tolk resultater og artikuler innsikt.
 • Effektiviser data slik at målgruppen kan behandle informasjonen.
 • Forbedre målgruppeengasjementet.

De fleste av disse resultatene og innsiktene er lettere å forstå via et datainstrumentbord bygd med datavisualiseringsverktøy.

Presentere visualiseringer via et datainstrumentbord

Et datainstrumentbord er et verktøy som brukes til informasjonsstyring og forretningsanalyse (BI). Ved å organisere og vise viktig informasjon i et format som er enkelt å forstå, på ett sted kan datainstrumentbord tolke kompliserte måledata for å hjelpe målgruppen med å forstå sammenhengen mellom datahistorien og historiens hypotese.

Fordelene med å bruke et instrumentbord for dataene dine er:

 • gi bedre oversikt over tidligere og nåværende trender
 • forutse fremtidige trender mer nøyaktig
 • identifisere ytelsesindikatorer fra flere kilder
 • muliggjøre kundeanalyse i sanntid

De tre hovedelementene i datafortelling

Ved hjelp av en strukturert tilnærming fungerer datafortellingen og datavisualiseringen sammen for å kommunisere innsikten gjennom tre hovedelementer: fortelling, visualiseringer og data. Når du skaper datahistorien, er det viktig å kombinere følgende tre elementer for å skrive en god anekdote for teorien og de resulterende handlingene du vil se fra brukere.

 1. Bygg fortellingen
  Når du forteller historien din, må du bruke dataene som støttesøyler for innsikten. Hjelp målgruppen med å forstå synspunktet ditt ved å gjøre kompleks informasjon om til informativ innsikt. Fortellingen og konteksten er det som fremmer den lineære sammenhengen i datafortellingen.
 2. Bruk visualiseringer til å opplyse
  Visualiseringer kan bidra til å lære målgruppen teorien din. Når du kobler de visuelle ressursene (diagrammer, grafer osv.) til fortellingen, viser du målgruppen ellers skjult innsikt som viser de grunnleggende dataene for å understøtte teorien din. I stedet for å presentere én enkelt datainnsikt for å støtte teorien, hjelper det å vise flere data, både på detaljnivå og høyt nivå, slik at målgruppen kan forstå synspunktet ditt.
 3. Vis data som støtte
  Mennesker er ikke naturlig tiltrukket analyse, særlig analyse som mangler sammenheng ved hjelp av utvidet analyse. Fortellingen tilbyr opplysning som støttes av håndfaste data. Kontekst og kriterium er integrert i den fullstendige tolkningen av fortellingen. Bruk av forretningsanalyseverktøy til å gi viktig innsikt og forståelse i fortellingen kan hjelpe til med å gi sammenheng i hele datahistorien.

Ved å kombinere de tre elementene ovenfor vil datahistorien skape et følelsesmessig svar i målgruppen. Følelser spiller en viktig rolle i beslutningstaking. Ved å bruke følelsesmessig kontekst og harde data i datafortellingen kan du påvirke andre. Når disse tre hovedelementene er integrert, har du skapt en datahistorie som kan påvirke personer og fremme endring.

Eksempler på datafortelling

Datafortelling er kunsten å presentere data med en kontekstuell historie. Det er flere måter å presentere datahistorien på. Et datainstrumentbord presenterer alle tilgjengelige data, slik at du kan skape fortellingen. Nedenfor finner du noen eksempler på overbevisende datafortelling.

Et instrumentbord presenterer all informasjonen. Selv om instrumentbordet kan gi noe kontekst, må du bygge opp fortellingen og finne sammenhengen. Det enkle er det beste. Det å gi en introduksjonssetning med en datadrevet grafikk er ofte den raskeste måten å fortelle en kort datahistorie på.

Et annet eksempel på datafortelling for å koble sammen to eller flere datavisualisering – en kundesenteranalyse som viser kundetilfredshet basert på emne, prosent av fornøyde og misfornøyde kunder, totalt antall fornøyde og misfornøyde kunder og andre små historier som til sammen forteller et større historie.

Infografikk er en form for datafortelling og er en rask måte å fortelle en visuelt tiltrekkende datahistorie på. Infografikk kan bestå av individuelle datavisualiseringer som bidrar til å fortelle historien, men gir kanskje ikke noen fortelling (som eksempelet ovenfor).

Datafortelling endrer hvordan vi forbruker informasjon

Det er mulig at datafortelling har potensialet til å gi et stort skifte i forbindelse med hvordan vi forbruker data og analyse. Datafortelling legger til en menneskelig tilnærming på tall som er vanskelige å forstå, som blir presentert gjennom rådata. Det å bygge opp en fortelling er en viktig komponent i prosessen, men det å opprette en sterk historie avhenger av at du kan forstå og oversette den informasjonen fra et objektivt synspunkt. Microsoft Power BI kan hjelpe deg med fortelle historien.

Start datahistorien med Microsoft Power BI

Microsoft Power BI kan hjelpe deg med å skape historien du vil fortelle. Med et intuitivt instrumentbord som tolker data og deler innsikt, kan du presentere datadrevne visualiseringer som bidrar til å støtte fortellingen og påvirke målgruppen til å ta smartere beslutninger. Fortell datahistorien på din måte for å oppnå organisasjonsmessige mål, bekrefte virksomheten som en bransjeleder og påvirke målgruppen til å gjøre en endring.