İş zekası paylaşan bir kişi

İş zekası nedir?

İş zekası (BI), stratejik kararlar almak için içgörüleri ortaya çıkarır. İş zekası araçları, geçmiş ve geçerli verileri analiz eder ve bulguları sezgisel görsel biçimlerde sunar.

İş zekası nasıl çalışır?

İş zekasının, ham verileri kurumdaki herkesin kullanması için kolay anlaşılabilen içgörülere dönüştürmek amacıyla izlediği dört temel adım vardır. İlk üçü olan veri toplama, analiz ve görselleştirme, nihai karar verme adımı için hazırlık yapar. BI kullanmadan önce, işletmeler analizlerinin çoğunu el ile yapmak zorundaydı ancak artık BI araçları birçok süreci otomatikleştirip kurumlara zaman ve çabadan tasarruf sağlıyor.

Adım 1: Birden çok kaynaktan veri toplama ve dönüştürme

İş zekası araçları, birden çok kaynaktan yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri toplamak için genellikle ayıklama, dönüştürme ve yükleme (ETL) yöntemini kullanır. Bu veriler merkezi bir konumda depolanmadan önce dönüştürülüp yeniden biçimlendirilir. Böylece uygulamalar bu verileri kolayca analiz edebilir ve kapsamlı bir veri kümesi olarak ele alarak sorgu yürütebilir.

Adım 2: Eğilimleri ve tutarsızlıkları ortaya çıkarma

Veri madenciliği veya veri bulma, işin mevcut durumu hakkında içgörüler sağlayan modelleri ve tutarsızlıkları bulmak için verileri genellikle otomasyon kullanarak hızlı bir şekilde analiz eder. BI araçları genellikle verileri daha fazla araştıran, eğilimleri tahmin eden ve önerilerde bulunan araştırmacı, açıklayıcı, istatistiksel ve tahmine dayalı çeşitli veri modelleme ve analiz türlerine sahiptir.

Adım 3: Bulguları sunmak için veri görselleştirmeyi kullanma

İş zekası raporlaması, bulguların anlaşılmasını ve paylaşılmasını kolaylaştırmak için veri görselleştirmeleri kullanır. Raporlama yöntemleri, kullanıcıların şu anda işletmede neler olup bittiğini görmelerine yardımcı olan etkileşimli veri panoları, şemalar, grafikler ve haritaları içerir.

Adım 4: İçgörülerle ilgili gerçek zamanlı olarak harekete geçme

Mevcut ve geçmiş verilerin iş faaliyetleri bağlamında görüntülenmesi, kurumlara içgörülerden eyleme hızla geçme olanağı sağlar. İş zekası, verimsizlikleri ortadan kaldıran, pazar değişimlerine uyum sağlayan, tedarik sorunlarını gideren ve müşteri sorunlarını çözen gerçek zamanlı ayarlamalar ve uzun vadeli stratejik değişiklikleri mümkün kılar.

Kurumlar iş zekası araçları kullanarak neden avantaj elde eder?

Günümüzde iş zekası araçları sayesinde bilgi analizi ve performans değerlendirmesi hızlandığından, kurumların verimsizlikleri azaltmalarına, potansiyel sorunları tespit etmelerine, yeni gelir akışları bulmalarına ve geleceğe yönelik büyüme alanlarını belirlemelerine yardımcı olması açısından değerlidir.

İşletmelerin BI kullanırken elde ettiği avantajlardan bazıları şunlardır:

  • Operasyonel süreçlerde daha yüksek verimlilik.
  • Müşteri davranışı ve alışveriş alışkanlıkları hakkında içgörü.
  • Satış, pazarlama ve finansal performansın doğru takibi.
  • Geçmiş ve mevcut verileri temel alan net karşılaştırmalar.
  • Veri anormallikleri ve müşteri sorunları hakkında anında uyarılar.
  • Departmanlar arasında gerçek zamanlı olarak paylaşılabilen analizler.

Geçmişte, iş zekası araçları öncelikle veri analistleri ve BT kullanıcıları tarafından kullanılıyordu. Artık, self servis BI platformları iş zekasını, iş zekası yöneticilerinden operasyon takımlarına kadar herkes için kullanılabilir hale getiriyor.

İş zekasının altı temel alanda iş yapma biçimini nasıl geliştirdiği aşağıda açıklanmıştır:

Müşteri deneyimi

Tüm müşteri bilgilerinize tek bir yerden erişerek kaynakları müşteri etkileşimini ve desteğini olumlu yönde etkileyecek önemli alanlara yönlendirin.

Satış ve pazarlama

Satış ve pazarlama performansı, tüketici davranışı ve satın alma eğilimleri hakkında görünürlük elde edin. Bu görünürlük, gelecekteki pazarlama girişimlerinin etkili olmasını ve geliri artırmasını sağlar.

Operasyon

Rutin analiz görevlerini otomatikleştirerek, süreçleri iyileştirerek, verimsizlikleri azaltarak ve üretkenliği artırarak operasyonu geliştirin.

Finans

Kurumun finansal durumuyla ilgili bütüncül bir görünüm elde etmek, geçmiş verileri incelemek, riski hesaplamak ve eğilimleri tahmin etmek için özel dashboard'ları kullanın.

Stok denetimi

Stok yönetimini iyileştirmek, karşılamayı hızlandırmak ve satın alma eğilimlerini tahmin etmeye yardımcı olmak için veri analizini ve raporlamayı otomatikleştirin.

Güvenlik ve uyumluluk

Doğruluğu ve şeffaflığı artırmak için verileri merkezileştirerek hataları, güvenlik sorunlarını kolayca ortaya çıkarın ve uyumluluk risklerini azaltın.

Size en uygun iş zekası araçları için araştırma yaparken güvenli, uyumlu, genel olarak kullanılabilir ve güvenilir bir ürün arayın. Ayrıca kurumunuz genelinde BT içgörülerine erişilebilmesini sağlayan veri görselleştirme, paylaşılan panolar, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi özelliklere de sahip olması gerekir.

"Önemli karar yetkililerimize işlerini yapmaları için gereken ölçümleri sağlayarak karmaşayı engelliyor. Ayrıca, sorulara yanıt bulmaları için verilerle uğraşmalarına gerek kalmıyor. Esneklik, etkileşim gibi özellikler için hemen kullanmaya başlayın."

Daksha R

Manager, Clinical Research Analytics

Gerçek hayatta iş zekası örnekleri

İş zekası; finans, perakende ve tüketim malları, enerji, teknoloji, resmi kurumlar, eğitim, sağlık, üretim ve profesyonel hizmetler gibi çeşitli sektörlerde kurumdan kuruma farklı şekilde uygulanır. Farklı endüstrilerde başarıya ulaşmak için iş zekasının nasıl kullanıldığını buradan öğrenebilirsiniz.

Finansal hizmetler konusunda sunum yapan bir kişi

Finansal hizmetler

Birleşik Krallık'taki büyük bir finans kurumu, tüm veri kaynaklarını birbirine bağlamak ve iş kullanıcılarının yanı sıra BT personelinin de raporlar ve BI çözümleri geliştirmesini sağlamak için iş zekası kullandı ve işletmeyi daha çevik ve duyarlı hale getirdi. Müşteri hizmetleri, çevrimiçi bankacılık ve şube ekibi, verimliliği artırmak için artık BI araçlarını kullanan ekiplerden sadece birkaçı.

Hastasına bir tabletten bazı veriler gösteren bir doktor

Sağlık

Global bir sağlık hizmeti çözümleri sağlayıcısı, kurumun BT iş operasyonu takımlarına varlık ve yapılandırma yönetimi stoğu için tek bir doğru kaynak sağlamak amacıyla bulutta bir yapılandırma yönetim sistemi geliştirdi. Ayrıca sistemi, gelişmiş görselleştirme yeteneklerine sahip bir iş zekası aracıyla tümleştirerek teknik konularda daha az bilgili olan çalışanların ve müşterilerin sorularına daha hızlı yanıt almalarını sağladı.

Ambarda stok sayımı yapan bir kişi

Üretim

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan büyük bir üretim kurumu, rapor oluşturmada idare ve otonomiyi dengelemenin yanı sıra ileri düzey analizler sunan bulut tabanlı bir iş zekası çözümü dağıttı. Bu uygun maliyetli çözüm, self-servis yaklaşımını sürdürürken BT'ye verilerin nerede ve nasıl depolanacağı, korunacağı ve verilere nasıl erişileceği üzerinde daha fazla denetim olanağı sunuyor.

İş zekasını kullanmaya başlama

Kurumunuzun Microsoft Power BI gibi iş zekası araçlarını nasıl kullanabileceğini keşfedin ve kurumunuzdaki herkesin veri temelli kararlar alabilmesi için çalışın.