Henkilö tekee töitä edessään useita tietokoneen näyttöjä

Mitä tietojen visualisointi on?

Aloittelijan opas

Yrityksessä muodostuu joka päivä lisää tietoja, jotka koskevat myyntituottoa, markkinoinnin tehokkuutta, asiakasvuorovaikutuksia, varastotasoja, tuotannon mittareita, henkilöstöä, kustannuksia ja muita tunnuslukuja. Mutta kun seulottavaa tietoa on näin paljon, tietotarina voi hukkua massaan.

Tietojen visualisointi auttaa muuntamaan hajanaisen tiedon helposti ymmärrettäviksi, visuaalisesti vakuuttaviksi ja hyödyllisiksi liiketoimintatiedoiksi. Ja koska nykyiset tietojen visualisointityökalut voivat käyttää ulkoisia tietolähteitä, ne eivät ainoastaan selkeytä tunnuslukujen sanomaa vaan myös yhtenäistävät tietoja sekä tuovat tunnuslukujen, markkinoiden ja ympäröivän maailman väliset suhteet esiin tekoälyyn perustuvan analytiikan avulla.


Tietojen visualisoinnin edut

Dataan kätkeytyy tärkeitä merkityksellisiä tietoja, jotka voivat edistää liiketoiminnan kasvua. Haasteena on kuitenkin se, että pelkät luvut eivät kerro koko totuutta. Kun tietoja tarkastellaan visuaalisessa muodossa, näkyviin tulee toistuvuusmalleja, yhteyksiä ja muita ahaa-elämyksiä, joita muuten ei huomattaisi.

Tietojen visualisoinnin avulla tietomassan ja lukujen takaa paljastuu merkityksellisiä tietoja. Reaaliaikaiset tietojen raporttinäkymät, vuorovaikutteiset raportit, kaaviot ja muut visuaaliset esitykset ovat osa tietojen visualisointia, ja käyttäjät saavat visualisoinnin avulla käyttöönsä vaikuttavia ja merkityksellisiä liiketoimintatietoja nopeasti ja tehokkaasti.


Tietojen visualisoinnin tehokas käyttö

Tietojen visualisointi on tehokas tietojen jakamis- ja viestintätyökalu ennen kaikkea siksi, että se auttaa näkemään, mitä luvut oikeasti tarkoittavat. Tietojen visualisoinnin avulla voidaan esimerkiksi esitellä tuloksia, osoittaa trendit, hahmottaa uusien strategioiden vaikutus ja näyttää suhteet. Nämä esitykset voivat olla tehokkaita viestintä- ja yhteistyötyökaluja, jotka antavat lisäarvoa raporteille, raportoinnille, sovelluksille ja tilanteille, joissa tietoa on jaettava.


Esimerkkejä vuorovaikutteisista tietojen visualisoinneista


Tietojen visualisointi parantaa päätöksentekoa

Vaikka hienot, monipuoliset visualisoinnit voivat olla hyviä työkaluja ideoiden välittämiseen, tietojen visualisoinnin tärkein etu on kuitenkin mahdollisuus parantaa päätöksentekoa. Tietojen visualisointi auttaa strategista päätöksentekoa esimerkiksi seuraavin tavoin:

  • Hahmota kokonaisuudet. Järjestelmiin tallennettuihin tapahtuma-, vuorovaikutus-, prosessi- ja toimintatietoihin kätkeytyy selkeä kokonaiskuva yrityksen tilanteesta. Tietojen visualisointi auttaa hahmottamaan laajan kokonaisuuden sekä sen sisäisen ylätason skenaarion. Niinpä voitkin havaita trendejä ja toistuvuusmalleja, joita ei havaittaisi pelkkiä lukuja tarkasteltaessa.
  • Tunnista tärkeät tiedot. Tietotarinan visuaalinen selkeyttäminen auttaa tunnistamaan päätöksentekoa, suunnittelua, strategioita ja toimintaa parantavat merkitykselliset tiedot. Mikä on yrityksen taloudellinen tilanne, mitä on muokattava, ja mihin resursseja kannattaa keskittää? Koska tietojen merkitys on hahmotettavissa, toiminnot ja päätöksenteko tehostuvat.
  • Tee tietoon perustuvia päätöksiä. Kun käytössä on konkreettisia lukuja ja selkeitä merkityksellisiä tietoja, voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä luottavaisin mielin. Koska hahmotat selkeästi, mitä tunnusluvut tarkoittavat, voit hyödyntää tietämystäsi ja käyttää työkaluja, jotka auttavat tekemään oikeita päätöksiä oikea-aikaisesti.
  • Seuraa trendejä. Kun perustaso on määritetty, trendejä alkaa nousta näkyviin. Seuraa edistymistä, havaitse trendit ja aloita merkityksellisten tietojen käyttö tietopohjaisessa, strategisessa päätöksenteossa. Kun luot trendejä, toistuvuuskaavioissa tapahtuvat muutokset ilmaisevat, jos kehitys lähtee väärään suuntaan. Tällä tavoin voit reagoida heti heikentyneiden tulosten merkkeihin.

Tietojen visualisointityökalujen arviointi

Tällä hetkellä käytettävissä on monenlaisia tietojen visualisointityökaluja maksuttomista, selaimessa käytettävissä vaihtoehdoista ominaisuuksiltaan monipuolisiin ympäristöihin, jotka integroituvat moniin yleisesti käytettyihin yrityssovelluksiin.

Kun tietojen visualisointityökaluissa on näin paljon, miten omia tarpeita vastaava ratkaisu voidaan valita? Viime kädessähän haluat työkalun, jonka avulla saatavat merkitykselliset tiedot auttavat keskittymään olennaiseen.

Pohdi ainakin seuraavia keskeisiä kysymyksiä, kun etsit tietojen visualisointiratkaisua, jossa tehon, joustavuuden ja helppokäyttöisyyden yhdistelmä vastaa tarpeitasi:

Mitkä ovat tavoitteesi, ja mitä tarvitset?

Varaa aikaa siihen, että teet luettelon käytössä olevista tietotyypeistä sekä siitä, minkälaista tietoa ja minkälaisia merkityksellisiä tietoja haluat kerätä.

Mitä ominaisuuksia tarvitset?

Parhaissa tietojen visualisointiratkaisuissa on ominaisuuksia, kuten liiketoimintatiedot, analytiikka ja yritystason raportointiominaisuudet, joiden avulla pystyt vastaamaan joustavasti sekä nykyisiin että tuleviin tarpeisiin.

Mistä tiedot ovat peräisin?

Pohdi, miten tiedot yhdistetään tai tuodaan, ja selvitä, voiko työkalua käyttää sujuvasti järjestelmissäsi.

Missä tietoja on voitava tarkastella?

Etsi työkalu, jolla tietoja ja raporttinäkymiä voi käyttää kaikenlaisissa laitteissa – näin merkitykselliset tiedot ovat heti käytettävissä ja yhteistyö on mahdollista paikasta riippumatta.

Mihin haluat julkaista visualisoinnin?

Mieti, missä lopullinen esitys julkaistaan. Julkaistaanko se sivustossa, blogikirjoituksena vai verkossa uutisartikkelina? Etsi työkalu, jolla voit julkaista ja jakaa tietojen visualisoinnin joustavasti siellä, missä haluat tarinan kertoa. Työnkalulla pitäisi siis voida luoda hienoja vuorovaikutteisia visualisointeja käyttäviä tietotarinoita sekä julkaista ne vaivattomasti blogissa tai sivustossa.

Lue lisää tietojen visualisoinnin eduista

Tutustu Microsoft Power BI:hin sekä kaikenlaisiin tapoihin, joilla tietojen visualisointi voi auttaa yritystä – ja aloita käyttö maksutta.