Henkilö, joka oletettavasti jakaa liiketoimintatietoja

Mitä ovat liiketoimintatiedot?

Liiketoimintatiedot (BI) antavat merkityksellisiä tietoja strategisten päätösten tekemistä varten. Liiketoimintatietotyökalut analysoivat historiallisia ja nykyisiä tietoja sekä esittävät tulokset intuitiivisissa visuaalisissa muodoissa.

Liiketoimintatietojen käyttäminen

Liiketoimintatiedot muuntavat raakatiedot helposti hahmotettaviksi merkityksellisiksi tiedoiksi, joita kuka tahansa voi käyttää organisaatiossa. Tässä prosessissa on neljä tärkeää vaihetta. Kolme ensimmäistä vaihetta, tietojen kerääminen, analysointi ja visualisointi, ovat valmistautumista viimeiseen päätöksentekovaiheeseen. Ennen liiketoimintatietojen käyttöönottoa yritysten oli tehtävä paljon manuaalisia analyyseja, mutta nyt BI-työkalut automatisoivat monet prosessit, joten yrityksiltä säästyy paljon aikaa ja vaivaa.

Vaihe 1: Kerää tietoja useista lähteistä ja muunna nämä tiedot

Liiketoimintatietotyökalut kokoavat yleensä jäsenneltyjä ja jäsentämättömiä tietoja useista lähteistä ETL (nouto, muunto ja lataus) -menetelmän avulla. Nämä tiedot muunnetaan ja uudelleenmallinnetaan sitten ennen tallentamista keskitettyyn sijaintiin, minkä jälkeen sovellusten on helppo tehdä analyyseja ja kyselyitä nyt yhtenäisessä tietojoukossa.

Vaihe 2: Tuo trendit ja epäjohdonmukaisuudet näkyviin

Tietojen louhinnassa tai tietojen etsinnässä käytetään yleensä automaatiota analysoimaan tietoja nopeasti. Tällä tavoin etsitään toistuvuuskaavioita ja poikkeamia, joista saadaan merkityksellisiä tietoja yrityksen nykyisestä tilasta. BI-työkaluissa käytetään usein monenlaista tietojen mallinnusta ja analytiikkaa – mukaan lukien tutkivaa, kuvailevaa, tilastotieteellistä ja ennakoivaa – joiden avulla tietojen tutkimusta syvennetään, ennustetaan trendejä ja tehdään suosituksia.

Vaihe 3: Esitä tulokset tietojen visualisoinnin avulla

BI-raportointi käyttää tietojen visualisointia helpottamaan tulosten hahmottamista ja jakamista. Raportointimenetelmät sisältävät vuorovaikutteiset tietojen raporttinäkymät, kaavio ja kartat, joiden avulla käyttäjät näkevät, mitä yrityksessä tapahtuu juuri nyt.

Vaihe 4: Toimi merkityksellisten tietojen perusteella reaaliaikaisesti

Kun nykyisiä ja historiallisia tietoja tarkastellaan liiketoimintatoimintojen yhteydessä, yritykset saavat mahdollisuuden siirtyä nopeasti merkityksellisistä tiedoista toimintaan. Liiketoimintatietojen avulla voidaan tehdä reaaliaikaisia oikaisuja ja pitkän aikavälin strategisia muutoksia, jotka poistavat tehottomuuksia, sopeuttavat markkinoiden muutoksiin, korjaavat toimitusongelmia ja ratkaisevat asiakkaan ongelmia.

BI-työkalujen käytöstä yrityksille tulevat edut

Koska liiketoimintatietotyökalut nopeuttavat tietojen analyysia ja suorituskyvyn arviointia, ne auttavat yrityksiä vähentämään tehottomuuksia, ilmaisevat potentiaaliset ongelmat, etsivät uusia tulovirtoja ja tunnistavat tulevia kasvualueita.

Yritykset voivat odottaa esimerkiksi seuraavia hyötyjä BI:n käytöstä:

  • toimintoprosessien tehostuminen
  • merkityksellisiä tietoja asiakkaan toiminnasta ja ostostavoista
  • myynnin, markkinoinnin ja taloudellisen tuloksen tarkka seuranta
  • historiallisiin ja nykyisiin tietoihin perustuvat selkeät vertailutiedot
  • poikkeavia tietoja ja asiakkaan ongelmia koskevat pikailmoitukset
  • reaaliaikaisesti osastojen välillä jaettavat analyysit.

Aiemmin BI-työkaluja käyttivät lähinnä tietoanalyytikot ja IT-käyttäjät. Omatoimisten BI-ympäristöjen ansiosta liiketoimintatiedot ovat nyt kaikkien käytettävissä johtoportaasta tai operatiivisiin tiimeihin.

Liiketoimintatiedot parantavat työskentelytapoja kuudella avainalueella:

Asiakaskokemus

Koska voit käyttää kaikkia asiakastietoja käytetään samassa paikassa, voit ohjata resursseja sellaisille tärkeille alueille, jotka vaikuttavat positiivisesti asiakasvuorovaikutukseen ja tukeen.

Myynti ja markkinointi

Saat näkyvyyttä myynnin ja markkinoinnin tuloksiin, asiakkaan toimintaan sekä ostotrendeihin. Näin voit varmistaa, että tulevat markkinointialoitteet ovat tehokkaita ja tuottoisia.

Toiminnot

Paranna toimintoja automatisoimalla rutiininomaisia analyysitehtäviä, tarkentamalla prosesseja, vähentämällä tehottomuuksia ja parantamalla tuottavuutta.

Talous

Saat mukautettujen raporttinäkymien avulla kokonaisvaltaisen näkymän yrityksen taloudellisesta tilanteesta, minkä lisäksi voit tarkastella historiallisia tietoja, laskea riskin ja ennustaa trendejä.

Varaston hallinta

Voit parantaa varastonhallintaa, nopeuttaa täyttämistä ja auttaa ennakoimaan ostotrendejä automatisoimalla tietojen analysoinnin ja raportoinnin.

Tietoturva ja vaatimustenmukaisuus

Voit parantaa tarkkuutta ja läpinäkyvyyttä keskittämällä tietoja, mikä helpottaa virheiden ja tietoturvaongelmien paljastumista sekä vähentää vaatimustenmukaisuuteen liittyviä riskejä.

Kun arvioit liiketoimintatietotyökalut, etsi tuote, joka on turvallinen, vaatimustenmukainen, maailmanlaajuisesti saatavana ja luotettava. Siinä on myös oltava ominaisuuksia, joiden ansiosta merkityksellisiä BI-tietoja voidaan käyttää koko organisaatiossa. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi tietojen visualisointi, jaetut raporttinäkymät, tekoäly ja koneoppiminen.

”Keskeisten päätöksentekijöiden kokonaiskuva on selkeytynyt, sillä he saavat käyttöönsä tarvittavat tunnusluvut eikä heidän tarvitse kaivaa vastauksia tietomassasta. Joustava, vuorovaikutteinen… käytön voi aloittaa heti.”

Daksha R

Manager, Clinical Research Analytics

Reaaliaikaisia liiketoimintatietoesimerkkejä

Liiketoimintatietoja käytetään eri tavalla eri yrityksissä ja eri toimialoilla – rahoitusalalla, vähittäismyynnissä ja kuluttajatuotteissa, energiateollisuudessa, teknologia-alalla, julkishallinnossa, koulutusalalla, terveydenhuollossa, valmistuksessa ja asiantuntijapalveluissa. Liiketoimintatietoja käytetään menestyksekkäästi seuraavasti eri aloilla.

Henkilö, joka oletettavasti pitää esitystä rahoituspalveluista

Taloushallinto

Isossa-Britanniassa toimiva suuri rahoituslaitos käytti liiketoimintatietoja yhdistääkseen kaikki tietolähteet sekä antaakseen IT-henkilöstön ohella yrityskäyttäjille mahdollisuuden kehittää raportteja ja BI-ratkaisuja, mikä paransi yrityksen ketteryyttä ja reagointia. Asiakaspalvelu, verkkopankki ja haarakonttorien henkilökunta ovat joitakin tiimejä, jotka parantavat nyt tehokkuutta BI-työkalujen avulla.

Lääkäri, joka oletettavasti näyttää potilaalle tietoja taulutietokoneella

Terveydenhuolto

Kansainvälinen terveydenhuoltopalvelujen toimittaja kehitti pilvessä käytettävän määritysten hallintajärjestelmän, jolla yrityksen IT-liiketoimintotiimit saavat yhden lähteen resurssien ja määritysten hallintaa varten. Se integroi järjestelmään myös edistyksellisiä visualisointitoimintoja sisältävän liiketoimintatietotyökalun, jonka avulla teknisesti vähemmän harjaantuneet työntekijät ja kuluttajat saavat nopeasti vastauksia kysymyksiin.

Henkilö, joka oletettavasti tekee varastolla inventaariota

Teollisuus

Yhdysvalloissa toimiva suuri teollisuusyritys otti käyttöön pilvipohjaisen liiketoimintatietoratkaisun, joka tasapainotti raporttien luonnissa hallinnon ja itsenäisyyden sekä sisälsi kehittyneen analytiikan. Kustannustehokas ratkaisu ylläpitää omatoimisuutta samalla, kun IT pystyy hallitsemaan, miten ja missä tietoja tallennetaan sekä miten niitä käytetään ja ylläpidetään.

Liiketoimintatietojen käytön aloittaminen

Perehdy, miten organisaatio käyttää BI-työkaluja, kuten Microsoft Power BI:tä, työskentelyn tehostamiseen ja antamaan kaikille organisaatiossa mahdollisuus tehdä tietopohjaisia päätöksiä.