Web サイト

追加情報
0031641372083
richard.verburg@inergy.nl

Inergy Analytical Solutions

Inergy biedt full service, non-stop data analytics. Onze oplossingen zijn in lijn met de meest effectieve technologieën van het moment. We zetten alleen methodieken in die hun waarde ondubbelzinnig hebben bewezen. We leveren alle relevante diensten die horen bij data analytics trajecten. We hanteren een partnership visie gericht op uw wensen op de lange termijn. Daarmee kan u beter presteren door slim met data om te gaan. Kijk daarom op de website en ontdek wat we met uw data kunnen doen.

English:
Our solutions are in line with the most effective technologies of the moment. We only use methodologies that have proven their value. We provide all relevant services associated with data analytics initiatives. Working via a partnership with our clients ensures that we create business impact based on your vision, now and on the long run.  This allows you to perform better by using data on the right moment and giving you insights that you've haven't seen before. More information can be found on www.inergy.nl.

御社に合わせてカスタマイズされた世界水準のソリューションをご覧ください

Power BI パートナーになりませんか?

認定パートナーはチームにとって重要な存在です。新しいビジネス チャンスを見出し、つながりを持ち、会社の持つ能力や経験を世界中の Power BI ユーザーと共有しましょう。

詳細情報