Tablet cihaza bakan bir kişi.

Veri hikayesi anlatımı nedir?

Veri hikayesi anlatımı, belirli bir hedef kitleyi etkilemek ve bilgilendirmek amacıyla hikayenizin mesajını desteklemeye yardımcı olması için karmaşık verileri ve analizleri temel alan ilgi çekici bir anlatı oluşturma kavramıdır. Veri hikayesi anlatımı, insan hikayesi anlatımına çok benzemekle birlikte grafikler ve şemalar aracılığıyla daha ayrıntılı içgörüler ve destekleyici kanıtlar sunarak ek avantajlar sağlar. Etkili veri hikayesi anlatımıyla şunlar da sağlanabilir:

 • İşletmelerin hedef kitlelerinin istek ve gereksinimleri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olun.

 • Bilinmeyen süreçlerle karşı karşıya kalma riskini ortadan kaldırın.

 • Sektör ve konu hakkında bir fikir lideri olarak güvenilirlik sağlayın.

Veri hikayesi anlatımıyla karmaşık bilgiler basitleştirilir, böylece hedef kitleniz içeriğinizle etkileşim kurarak kritik kararları daha hızlı ve daha kendinden emin bir şekilde alabilir.

Veri hikayesi anlatımının avantajları

Kişiyi harekete geçmeye teşvik eden bir veri hikayesi oluşturmak çok güçlü bir araç olabilir. Etkili veri hikayesi anlatımı, insanlar ve kuruluşunuz için olumlu bir etki yaratabilir. Başarılı veri hikayesi anlatımının bazı avantajları şunlardır:

 • Verilerinize ve içgörülerinize değer katma.

 • Karmaşık bilgileri yorumlama ve hedef kitleye yönelik önemli temel noktaları vurgulama.

 • Verilerinize insani bir dokunuş sağlama.

 • Hedef kitleniz ve sektörünüz için değer sunma ve potansiyel olarak ilgilerini çekme.

Veri hikayenizin değerli olmasını sağlama

İyi bir veri hikayesi anlatımı, bir hipotezi doğrulamak için topladığınız tüm ham verilerin analiz edilmesi anlamına gelir ve veri hikayenizi tanıtarak, görmek istediğiniz kesin değişikliği elde edebilirsiniz.

Tüm verileri inceledikten sonra hikayenize başlayın. Bazen yalnızca teorinizi destekleyen veri kümelerini seçerek uygulamak cazip gelse de resmin tamamını görün. Verilerin size ne anlattığına bakın ve takımınıza doğru araçlarla net bir veri hikayesi aktarın. Çok fazla kullanılabilir veri kümenizin olması sizi zorlayabilir ancak bu, hikayenizi anlatma şeklinizi yapılandırmanıza yardımcı olur.

 • Teoriniz hakkında düşünün. Neyi kanıtlamak ya da çürütmek istiyorsunuz? Verilerin size ne anlatacağını düşünüyorsunuz?

 • Veri toplayın. Hikayenizi geliştirmek için gereksinim duyduğunuz verileri harmanlayın.

 • Hikayenizin amacını tanımlayın. Topladığınız verileri kullanarak, hikayenizin amacını tek bir cümleyle yazabilmeniz gerekir.

 • Ne söylemek istediğinizi düşünün. Girişten sonuca kadar her şeyi ana hatlarıyla belirleyin.

 • Sorular sorun. Hipoteziniz doğru muydu yanlış mıydı? Bu yanıtlar, veri hikayenizin anlatımını nasıl şekillendiriyor?

 • Hedef kitleniz için bir amaç oluşturun. Hikayenizi okuduktan sonra hangi eylemleri gerçekleştirmelerini istersiniz?

Yalnızca teorinizi destekleyen verileri değil desteklemeyen verileri de incelediğinizden emin olun. Kullanılabilir her veri parçasını eklemeniz gerekmez. Anlatınızı tarafsız bir şekilde yönlendirmenize yardımcı olacak veri kümelerini kullanın. Veri hikayeniz, her zaman işinize yardımcı olacak bir eylemi veya değişikliği desteklemeye nasıl yardımcı olabileceğini göstermelidir.

Veri hikayesi anlatımınızı geliştirmek için veri görselleştirmeyi kullanma

Veri görselleştirme, hedef kitlenizin karmaşık bilgileri almaya ne kadar açık olduğunu belirlemede önemli bir rol oynar. Veri görselleştirme, sınırsız miktarda veriyi daha basit ve daha kullanılabilir hale dönüştürmeye yardımcı olur. Burada hikayenizi desteklemek için gereken görselleri sağlayabilirsiniz. Etkili veri görselleştirmeleri şu konularda yardımcı olabilir:

 • Modelleri, eğilimleri ve bulguları tarafsız bir bakış açısıyla gösterin.

 • Bağlam sağlayın, sonuçları yorumlayın ve içgörüleri açıkça ifade edin.

 • Hedef kitlenizin bilgileri işleyebilmesi için verileri basitleştirin.

 • Hedef kitle etkileşimini iyileştirin.

Bu bulguların ve içgörülerin çoğu, bir veri panosu aracılığıyla daha kolay anlaşılır.

Görselleri bir veri panosu aracılığıyla sunma

veri panosu, bilgi yönetimi ve iş zekası (BI) için kullanılan bir araçtır. Veri panoları, önemli bilgileri tek bir konumda anlaşılması kolay bir biçimde düzenleyip görüntüleyerek, karmaşık ölçümleri yorumlayabilir ve hedef kitlenin veri hikayesi ile hikayenin hipotezi arasındaki bağlantıyı anlamasına yardımcı olabilir.

Verileriniz için bir panodan yararlanmanın avantajları şunlardır:

 • Geçmiş ve geçerli eğilimlerle ilgili daha iyi görünürlük.

 • Gelecekteki eğilimleri daha doğru bir şekilde tahmin etme.

 • Ana performans göstergelerini birden çok kaynaktan belirleme.

 • Gerçek zamanlı müşteri analizleri.

Veri hikayesi anlatımının üç temel öğesi

Yapılandırılmış bir yaklaşımla, veri hikayesi anlatımı ve veri görselleştirme birlikte çalışarak içgörülerinizi anlatı, görseller ve veriler olmak üzere üç temel öğe aracılığıyla aktarır. Veri hikayenizi oluştururken, teorinizin çok yönlü kısa bir hikayesini ve destekleyici verilerle kullanıcıların gerçekleştirmesini istediğiniz eylemleri yazmak için aşağıdaki üç öğeyi birleştirmek önemlidir.

 1. Anlatınızı oluşturun

  Hikayenizi anlatırken verilerinizi içgörülerinizin destekleyici yapı taşları olarak kullanmanız gerekir. Karmaşık bilgileri bilgilendirici içgörülere dönüştürerek hedef kitlenizin bakış açınızı anlamasına yardımcı olun. Anlatınız ve bağlamınız, veri hikayesi anlatımınızın doğrusal niteliğini yönlendirir.

 2. Açıklama için görselleri kullanın

  Görseller, hedef kitleyi teoriniz konusunda eğitmenize yardımcı olabilir. Görsel varlıkları (şemalar, grafikler vb.) anlatınıza bağladığınızda teorinizi desteklemek için hedef kitlenin temel verilere sahip gizli içgörülerle etkileşim kurmasını sağlayabilirsiniz. Teorinizi desteklemek için tek bir veri içgörüsü sunmak yerine, ayrıntılı ve yüksek düzeyde birden çok veri parçası gösterilmesine yardımcı olarak hedef kitlenin bakış açınızı gerçek anlamda takdir etmesini sağlar.

 3. Desteklenecek verileri gösterin

  İnsanlar doğal olarak analizlere ilgi duymazlar. Anlatınızın sağladığı açıklamalar sayesinde verileriniz için somut destek sağlanabilir. Bağlam ve eleştiri, anlatınızın tam yorumunun ayrılmaz bir parçasıdır. Anlatınıza önemli içgörüler ve anlayış katmak için iş analizi araçları kullanılması, veri hikayeniz boyunca çokça gereksinim duyulan bağlamın sağlanmasına yardımcı olabilir.

Yukarıdaki üç öğeyi birleştirdiğinizde veri hikayenizin hedef kitlenizde duygusal bir tepki oluşturacağından emin olabilirsiniz. Duygular, karar vermede önemli bir rol oynar. Veri hikayesi anlatımınızda duygusal bağlamı ve somut verileri birbirine bağlayarak başkalarını etkileyebilirsiniz. Bu üç temel öğe başarıyla tümleştirildiğinde insanların ilgisini çekebilecek ve değişimi yönlendirebilecek bir veri hikayesi oluşturmuş olursunuz.

Veri hikayesi anlatımı örnekleri

Veri hikayesi anlatımı, verileri bağlamsal bir anlatı ile sunma sanatıdır. Veri hikayenizi sunmanın birkaç farklı yolu vardır. Veri panosu, anlatınızı oluşturabilmeniz için kullanabileceğiniz tüm verileri sunar. Aşağıda dikkat çekici veri hikayesi anlatımlarına birkaç örnek verilmiştir.

Pano, tüm bilgilerinizi ön planda ve merkezde olacak şekilde sunar. Panonuz bazı bağlamları sağlayabilir ancak anlatınızı oluşturup noktaları birleştirmeniz gerekecektir. En iyi yöntem basitliktir. Kısa bir veri hikayesi anlatımının en hızlı yolu, yalnızca veri temelli bir grafikle bir giriş cümlesi sunmaktır.

Kaynaklar: Microsoft Power BI

İki veya daha fazla veri görselleştirmesini birbirine bağlamayla ilgili başka bir veri hikayesi anlatımı örneği de Seattle okuyucu sayısı, okuyucu demografisi, türler ve Seattle kütüphane sistemine eklenen kitapların sayısı gibi daha büyük bir hikaye anlatan daha küçük hikayelerdir.

Kaynaklar: Microsoft Power BI

Bilgi görselleri, görsel olarak çekici bir veri hikayesi anlatımının hızlı bir yolu olmasının yanı sıra bir veri hikayesi anlatımı biçimidir. Bilgi görseli, hikayenizi anlatmanıza yardımcı olan ayrı ayrı veri görselleştirmelerinden oluşabilir ancak çok fazla anlatı sağlamayabilir (yukarıdaki örnekte olduğu gibi).

Veri hikayesi anlatımı, bilgiyi tüketme şeklimizi değiştiriyor

Veri hikayesi anlatımının, verileri ve analizleri kullanma şeklimizi değiştirmede büyük bir dönüştürme potansiyeli olabilir. Veri hikayesi anlatımı, bazen karmaşık sayılara ve ham verilerin bize sunduğu rakamlara insani bir dokunuş katar. Anlatı oluşturmak, sürecin önemli bir bileşenidir ancak güçlü bir hikaye oluşturmak bu bilgiyi tarafsız bir bakış açısıyla anlayıp dönüştürebilmenize bağlıdır. Microsoft Power BI, bu hikayeleri anlatmanıza yardımcı olabilir.

Microsoft Power BI ile veri hikayenize başlama

Microsoft Power BI, anlatmak istediğiniz hikayeyi oluşturmanıza yardımcı olabilir. Verilerin şifresini çözen ve içgörüler paylaşan sezgisel bir panoyla, anlatınızı desteklemenize yardımcı olan ve hedef kitlenizi daha akıllı kararlar alması için etkileyen veri temelli görselleştirmeler sunabilirsiniz. Veri hikayenizde kurumsal hedeflerinize nasıl ulaşacağınızı anlatın, bir sektör fikir lideri olarak işinizi sağlamlaştırın ve hedef kitlenizi değişiklik yapma konusunda etkileyin.