Power BI Desteği

Arama

Kurumsal içerik paketleri: Erişim ve kopyalama - Power BI

Power BI&#x27da kurumsal içerik paketlerinin kopyalarını oluşturma ve erişim sorunlarını gidermeyle ilgili bilgi edinin

Power BI için veri kaynakları - Power BI

Power BI için veri kaynakları

Rapordaki görsellerin etkileşim kurma biçimini anlama - Power BI

Power BI son kullanıcılarına rapora sayfasındaki görseller arasındaki etkileşimi açıklayan belge.

Power BI hizmetinde en son ziyaret edilen içeriği görüntüleme - Power BI

Power BI&#x27da son görüntülenenler ile ilgili belge

Öğretici: Power BI (Önizleme) bir Machine Learning modeli derlemeyi - Power BI

Bu öğreticide Machine Learning modeli Power bı&#x27da oluşturun.

Öğretici: Bir web sayfasından verileri içeri aktarma ve analiz etme - Power BI

Öğretici: Power BI Desktop kullanarak bir web sayfasından verileri içeri aktarma ve çözümleme

Kamu bulutu ve ulusal bulut için uygulamanızda Power BI içeriğini tümleştirmeye yönelik tümleşik analiz - Power BI

Müşterileriniz için tümleşik analize yönelik Power BI API’lerini kullanarak bir raporu, panoyu veya kutucuğu bir uygulamayla tümleştirmeyi veya uygulamaya eklemeyi öğrenin. Kamu ve ulusal bulutlar için tümleşik analiz yazılımını, tümleşik analiz araçlarını veya tümleşik iş zekası araçlarını kullanarak Power BI’ı uygulamanızla tümleştirmeyi öğrenin.

Power BI Rapor Sunucusu nedir? - Power BI

SQL Server Reporting Services (SSRS) ve Power BI hizmetinin geri kalanı ile uyumunu anlamak için Power BI Rapor Sunucusu’na genel bir bakış elde edin.

Hata: Excel çalışma kitabınızda herhangi bir veri bulamadık - Power BI

Hata: Excel çalışma kitabınızda herhangi bir veri bulamadık

Office 365 Dedicated müşterileri - bilinen sorunlar - Power BI

Office 365 Dedicated müşterileri için destek - bilinen sorunlar. Bu konu başlığında Office 365 Dedicated müşterilerine özgü sorunlar açıklanmaktadır. Bunlara grup özelliğiyle ilgili sınırlamaların yanı sıra iPhone uygulamasının özel etki alanlarıyla kullanılması dahildir.

Rapor tasarımcıları için Power BI - Power BI

Power BI&#x27da verilere ve tasarım sorgularına bağlanıp raporlar ve panolar oluşturuyor musunuz? Kendi uygulamalarını oluşturan bir geliştirici veya bir Power BI yöneticisi misiniz?

Kuruluşunuz için uygulamanıza Power BI içeriği eklemek için tümleşik analiz - Power BI

Kuruluşunuz için tümleşik analize yönelik Power BI API’lerini kullanarak bir raporu (Power BI veya Sayfalandırılmış), panoyu veya kutucuğu bir uygulamayla tümleştirmeyi veya uygulamaya eklemeyi öğrenin. Tümleşik analiz yazılımını, tümleşik analiz araçlarını veya tümleşik iş zekası araçlarını kullanarak Power BI’ı uygulamanızla tümleştirmeyi öğrenin.

Power BI ve Excel - Power BI

Power BI&#x27ı Excel ile birlikte kullanarak güçlü, bağlı raporlar ve görseller oluşturun.

Power BI’a veri akışı olarak bir CDM klasörü ekleme - Power BI

Bir uygulama çalışma alanını, veri akışı tanımını ve veri dosyalarını Azure Data Lake Storage 2. Nesil içinde depolayacak şekilde yapılandırın

Power BI Rapor Sunucusu'nu yüklemeye ilişkin donanım ve yazılım gereksinimleri - Power BI

Bu makalede, Power BI Rapor Sunucusu&#x27nu yüklemeye ve çalıştırmaya ilişkin minimum donanım ve yazılım gereksinimleri açıklanmaktadır.

Power BI Desktop'taki hesaplanmış sütunları kullanma - Power BI

Power BI Desktop&#x27taki hesaplanmış sütunlar

Power BI görseli geliştirme - Power BI

Power BI özel görseli geliştirme öğreticisi

DAX: DIVIDE işleviyle bölme işlecini (/) karşılaştırma - Power BI

DAX DIVIDE işlevinin ne zaman kullanılacağı konusunda rehberlik.

Ağ geçidiyle ilgili sorunları giderme - Power BI - Power BI

Bu makalede, şirket içi veri ağ geçidi ve Power BI ile ilgili sorunları gidermeye yönelik yöntemler açıklanır. Bilinen sorunlara ilişkin olası geçici çözümlerin yanı sıra bu işlemlerde size yardımcı olabilecek araçlara da yer verilmiştir.

Power BI görsellerinde veri görünümü eşlemesini anlama - Power BI

Bu makalede Power BI’ın verileri görsellere geçirmeden önce nasıl dönüştürdüğü açıklanır.

Power BI Desktop videoları - Power BI

Power BI Desktop videoları

Power BI Desktop'taki ölçüleri kullanma - Power BI

Power BI Desktop&#x27taki ölçüler

Display images in a table or matrix in a report - Power BI

In Power BI Desktop, you create a column with hyperlinks to images. Then in either Power BI Desktop or the Power BI service, add those hyperlinks to a report table, matrix, slicer, or multi-row card to display the image.

Power BI ile hizmet sorumlusu - Power BI

Power BI içeriği eklemek üzere hizmet sorumlusunu kullanarak bir uygulamayı Azure Active Directory&#x27ye kaydetmeyi öğrenin.