Power BI Desteği

Arama

Kamu bulutu ve bağımsız bulut için uygulamanızda Power BI içeriğini tümleştirmeye yönelik tümleşik analiz - Power BI

Müşterileriniz için tümleşik analize yönelik Power BI API’lerini kullanarak bir raporu, panoyu veya kutucuğu bir uygulamayla tümleştirmeyi veya uygulamaya eklemeyi öğrenin. Tümleşik analiz yazılımını, tümleşik analiz araçlarını veya tümleşik iş zekası araçlarını kullanarak Power BI’ı uygulamanızla tümleştirmeyi öğrenin.

Power BI ile Microsoft Dynamics'e bağlanma - Power BI

Power BI için Microsoft Dynamics CRM

Power BI ile hizmet sorumlusu - Power BI

Power BI içeriği eklemek üzere hizmet sorumlusunu kullanarak bir uygulamayı Azure Active Directory&#x27ye kaydetmeyi öğrenin.

Power BI’da R destekli Power BI görsellerini kullanma - Power BI

Power BI’da R destekli Power BI görsellerini kullanma

Power BI Rapor Sunucusu’na yönelik değişiklik günlüğü - Power BI

Power BI Rapor Sunucusu&#x27na yönelik bu değişiklik günlüğünde yeni öğelerin yanı sıra yayımlanan her bir derlemeye ilişkin hata düzeltmeleri yer alır.

Keşfetmek ve görsel oluşturmak için Power BI soru- cevap'ı kullanın - Power BI

Panolarda ve raporlarda yeni görselleştirmeler oluşturmak için Power BI soru- cevap&#x27ı kullanma

Microsoft Intune ile mobil uygulamaları yapılandırma - Power BI

Power BI Mobil uygulamalarını Microsoft Intune ile yapılandırma. Bu makalede, uygulamayı ekleme ve dağıtma işlemleri açıklanır. Ayrıca güvenliği denetlemeye yönelik mobil uygulama ilkesinin nasıl oluşturulacağı da ele alınır.

Power BI Rapor Sunucusu'nu yüklemeye ilişkin donanım ve yazılım gereksinimleri - Power BI

Bu makalede, Power BI Rapor Sunucusu&#x27nu yüklemeye ve çalıştırmaya ilişkin minimum donanım ve yazılım gereksinimleri açıklanmaktadır.

Power BI Rapor Sunucusu nedir? - Power BI

SQL Server Reporting Services (SSRS) ve Power BI hizmetinin geri kalanı ile uyumunu anlamak için Power BI Rapor Sunucusu’na genel bir bakış elde edin.

Yönetim ve dağıtım yaklaşımları - Power BI

Power BI ekosisteminde yönetimle ilgili kavramlar, seçenekler ve öneriler hakkında bilgi edinmeye yönelik teknik inceleme.

Bir tablo veya matristeki görüntüleri raporda görüntüleme - Power BI

Power BI Desktop’ta görüntülerin köprü bağlantılarını içeren bir sütun oluşturun. Ardından Power BI Desktop veya Power BI hizmetinde, bu köprüleri bir rapor tablosu, matris, dilimleyici veya çok satırlı karta ekleyerek görüntüyü gösterin.

Kuruluşunuz için uygulamanıza Power BI içeriği eklemek için tümleşik analiz - Power BI

Kuruluşunuz için tümleşik analize yönelik Power BI API’lerini kullanarak bir raporu (Power BI veya Sayfalandırılmış), panoyu veya kutucuğu bir uygulamayla tümleştirmeyi veya uygulamaya eklemeyi öğrenin. Tümleşik analiz yazılımını, tümleşik analiz araçlarını veya tümleşik iş zekası araçlarını kullanarak Power BI’ı uygulamanızla tümleştirmeyi öğrenin.

Öğretici: Sayfalandırılmış rapor oluşturma ve bu raporu Power BI hizmetine yükleme - Power BI

Bu öğreticide, örnek bir Azure SQL veritabanına bağlanırsınız. Ardından Rapor Oluşturucusu&#x27ndaki sihirbazı kullanarak sayfalandırılmış bir rapor oluşturursunuz. Sayfalandırılmış raporu Power BI hizmetinde Premium kapasitedeki bir çalışma alanına yüklersiniz.

Power BI görsellerinde veri görünümü eşlemesini anlama - Power BI

Bu makalede Power BI’ın verileri görsellere geçirmeden önce nasıl dönüştürdüğü açıklanır.

Rapor tasarımcıları için Power BI - Power BI

Power BI&#x27da verilere ve tasarım sorgularına bağlanıp raporlar ve panolar oluşturuyor musunuz? Power BI yöneticisi misiniz?

Power BI’daki görseller - Power BI

Power BI&#x27daki özel görselleştirmeler

DAX: Hata işlevlerinin uygun kullanımı - Power BI

DAX hata işlevlerinin ne zaman kullanılacağına yönelik rehber.

DAX: DIVIDE işleviyle bölme işlecini (/) karşılaştırma - Power BI

DAX DIVIDE işlevinin ne zaman kullanılacağı konusunda rehberlik.

The importance of query folding - Power BI

Understand the importance of Power Query query folding, and how to achieve it.

Local Storage API in Power BI Visuals - Power BI

The article describes how to use Power BI Visuals API to get access to browser local storage

Power BI hizmetinden yazdırma - Power BI

Power BI hizmetinden bir panoyu, kutucuğu veya rapor sayfasını yazdırma.

iOS için Power BI mobil uygulaması ile çalışmaya başlama - Power BI

iOS uygulaması için Microsoft Power BI mobil uygulamasının, şirket içindeki ve buluttaki iş bilgilerine mobil erişim sağlayarak Power BI&#x27ı nasıl cebinize sığdırdığını öğrenin.

Keyboard shortcuts in Power BI Desktop - Power BI

How Power BI Desktop is accessible using keyboard shortcuts

Power BI Premium kapasitesini yeniden başlatma - Power BI

Performans sorunlarını gidermek için Power BI Premium kapasitesinin nasıl yeniden başlatılacağını öğrenin.