Power BI Desteği

Ara

Bilinen sorun - Power BI Premium uzun süre çalışan, başarısız olan veya takılmış veri akışı - Power BI

Power BI Premium uzun süre çalışan, başarısız veya takılmış bir veri akışıyla karşılaşabileceğiniz bilinen bir sorun gönderiliyor.

Power BI Desktop'ta bir Impala veritabanına bağlanma - Power BI

Temel alınan verileri diğer veri kaynaklarında olduğu gibi kullanmak için Power BI Desktop'daki bir Impala veritabanına nasıl bağlanacağınızı öğrenin.

Power BI Rapor Oluşturucusu’nda Rapor parametreleri - Power BI

Power BI Report Builder rapor parametrelerinin yaygın kullanımları, ayarlayabileceğiniz özellikler ve çok daha fazlası hakkında bilgi edinin.

Raporları PDF dosyasına dışarı aktarma - Power BI

Bir Power BI raporunu PDF’ye nasıl aktaracağınızı öğrenin.

Yenilenebilir Power BI verileriyle Excel çalışma kitapları oluşturma - Power BI

Verileri Excel'de yerel olan bir anlam modeliyle yaptığınız gibi analiz edebilmeniz için Power BI anlam modelleri ile Excel'de yenilenebilir raporlar oluşturmayı öğrenin.

Müşterileriniz için şablon uygulaması yükleme yapılandırmasını otomatikleştirme - Power BI

Şablon uygulaması yüklemesinin yapılandırmasını otomatikleştirme hakkında bilgi edinin.

Power BI'da radyal ölçer grafikleri - Power BI

Power BI Desktop'ta ve Power BI hizmeti radyal ölçer grafikleri oluşturmayı öğrenin.

Öğretici: Power BI'da Azure Machine Learning modeli kullanma - Azure Machine Learning

Power BI'da Azure Machine Learning modellerini kullanmayı öğrenin.

Veri analisti öğrenme kataloğu - Power BI

Veri analistleri için Power BI'ın en temel ve en gelişmiş eğitim seçeneklerini bulun

Veri kümesine filtre ekleme (Power BI Rapor Oluşturucusu) - Power BI

Veriler bir dış veri kaynağından alındıktan sonra rapordaki verileri sınırlamak için veri kümesine filtre eklemeyi öğrenin.

Power BI raporlarında insan çevirisi için iş akışlarını etkinleştirme - Power BI

Çeviri Oluşturucusu'nun Power BI raporlarını yerelleştirmek için kullanabilen insan çeviricilerin .csv dosyalarını dışarı ve içeri aktarmak için kullandığı çeviri sayfaları hakkında bilgi edinin.

Kullanılmayan .rdl raporlarını bulma ve devre dışı bırakma - Power BI

Kullanılmayan .rdl raporlarını Power BI Rapor Sunucusu ve SQL Server Reporting Services'ten (SSRS) Power BI hizmeti geçirmek istemezsiniz. Buluta geçiş yapmayı planlarken kullanılmayan .rdl raporlarından kurtulmak için biraz temizlik yapmanızı öneririz.

Power BI panoları için Soru-Cevap öğreticisi - Power BI

Power BI hizmeti bir örneği keşfetmeyi ve Soru-Cevap'ta doğal dil kullanarak görsel oluşturmayı öğrenin.

Power BI sayfalandırılmış raporunda metin kutusu ekleme, taşıma veya silme - Power BI

Power BI Rapor Oluşturucusu başlıklar, parametre seçenekleri, yerleşik alanlar ve tarihler gibi bilgileri görüntülemek için sayfalandırılmış rapor gövdesine bir metin kutusu ekleyin.

Power BI sayfalandırılmış raporunda grafiğe boş noktalar ekleme - Power BI

Power BI sayfalandırılmış raporundaki grafikte boş noktalar belirtme. Bu noktalar Power BI Rapor Oluşturucusu bir değer içeren önceki ve sonraki veri noktalarının ortalaması alınarak hesaplanır.

Power BI sayfalandırılmış raporunda birden çok veri bölgesini aynı veri kümesine bağlama - Power BI

Power BI sayfalandırılmış raporuna, Power BI Rapor Oluşturucusu aynı rapor veri kümesinden farklı veri görünümleri sağlamak için birden çok veri bölgesi eklemeyi öğrenin.

Power BI sayfalandırılmış raporu için ekli veri kümesi oluşturma - Power BI

Power BI hizmeti sayfalandırılmış rapor için katıştırılmış veri kaynağını temel alan ekli veri kümesi oluşturmayı öğrenin.

Power BI sayfalandırılmış rapor grafiğinde seri renklerini biçimlendirme - Power BI

Grafikler için sayfalandırılmış raporlarda birçok yerleşik paleti kullanmayı veya Power BI Rapor Oluşturucusu kendi tasarımınıza ait özel bir palet tanımlamayı öğrenin.

Power BI sayfalandırılmış raporunda grafiğe kenarlık çerçevesi ekleme - Power BI

Power BI Rapor Oluşturucusu'daki Power BI sayfalandırılmış raporlarında grafiğin dışında bir kenarlık çerçevesi kullanarak grafiğe daha fazla görsel etki sunmayı öğrenin.

Power BI Rapor Sunucusu'da rapora açıklama ekleme - Power BI

Power BI Rapor Sunucusu veya SQL Server Reporting Services rapor sunucusundaki bir Power BI'a veya sayfalandırılmış rapora açıklama eklemeyi öğrenin.

Power BI anlam modelleri için artımlı yenileme ve gerçek zamanlı verileri yapılandırma - Power BI

Power BI anlam modelleri ve gerçek zamanlı veriler için artımlı yenilemeyi yapılandırmayı öğrenin.

Rapor sayfası detaylandırmayı kullanma - Power BI

Rapor sayfası detaylandırma ile çalışma kılavuzu.

PDF İşleme Uzantısı ISO 14289-1 ile uyumlu - sayfalandırılmış raporlar - Power BI

Bu belgede Power BI hizmeti, Power BI Rapor Sunucusu ve SQL Server Reporting Services'daki sayfalandırılmış raporlar için ISO 14289-1 (PDF/UA) belirtimlerine sayfalandırılmış rapor PDF İşleme Uzantısı uyumluluğu açıklanmaktadır.

Power BI Soru-Cevap ile verileri keşfetmek için doğal dil kullanmayı öğrenin - Power BI

Doğal dil sorgularıyla Power BI Soru-Cevap kullanarak verilerinizi keşfetmek ve görselleştirmeler oluşturmak için Power BI Soru-Cevap'ı kullanmaya genel bakış.

Sayfalandırılmış rapora çok değerli parametre ekleme - Power BI

Kullanıcının Power BI Rapor Oluşturucusu parametresi için birden fazla değer seçmesine olanak tanıyan sayfalandırılmış rapora parametre eklemeyi öğrenin.