Power BI Desteği

Ara

Geliştirilmiş işlem altyapısını veri akışları ile kullanma - Power BI

Power BI Premium'daki geliştirilmiş işlem altyapısını veri akışları ile birlikte kullanmayı öğrenin

Hata: Excel çalışma kitabınızda herhangi bir veri bulamadık - Power BI

Hata: Excel çalışma kitabınızda herhangi bir veri bulamadık

Bir tablo veya matristeki görüntüleri raporda görüntüleme - Power BI

Power BI Desktop’ta görüntülerin köprü bağlantılarını içeren bir sütun oluşturun. Ardından Power BI Desktop veya Power BI hizmetinde, bu köprüleri bir rapor tablosu, matris, dilimleyici veya çok satırlı karta ekleyerek görüntüyü gösterin.

Power BI Desktop'ta LinkedIn Satış Gezgini’ne bağlanma - Power BI

Power BI Desktop'ta LinkedIn'e kolayca bağlanın ve bu dosyaları kullanın

Power BI Desktop'ta CSV dosyalarına bağlanma - Power BI

Power BI Desktop'ta CSV dosyası verilerine kolayca bağlanma ve bunları kullanma

Power BI Desktop videoları - Power BI

Power BI Desktop videoları

Harika bir Power BI panosu tasarlamaya ilişkin ipuçları - Power BI

Harika bir Power BI panosu tasarlamaya ilişkin ipuçları

Power BI’a veri akışı olarak bir CDM klasörü ekleme - Power BI

Bir çalışma alanını, veri akışı tanımını ve veri dosyalarını Azure Data Lake Storage 2. Nesil içinde depolayacak şekilde yapılandırın

Power BI Desktop'taki hesaplanmış sütunları kullanma - Power BI

Power BI Desktop'taki hesaplanmış sütunlar

Power BI Premium kapasitesini yeniden başlatma - Power BI

Performans sorunlarını gidermek için Power BI Premium kapasitesinin nasıl yeniden başlatılacağını öğrenin.

Ağ geçidiyle ilgili sorunları giderme - Power BI - Power BI

Bu makalede, şirket içi veri ağ geçidi ve Power BI ile ilgili sorunları gidermeye yönelik yöntemler açıklanır. Bilinen sorunlara ilişkin olası geçici çözümlerin yanı sıra bu işlemlerde size yardımcı olabilecek araçlara da yer verilmiştir.

Kurumsal içerik paketleri: Yönetme ve güncelleştirme - Power BI

Power BI'da kurumsal içerik paketlerinin kopyalarını oluşturma ve erişim sorunlarını gidermeyle ilgili bilgi edinin

Microsoft Intune ile mobil uygulamaları yapılandırma - Power BI

Power BI Mobil uygulamalarını Microsoft Intune ile yapılandırma. Bu makalede, uygulamayı ekleme ve dağıtma işlemleri açıklanır. Ayrıca güvenliği denetlemeye yönelik mobil uygulama ilkesinin nasıl oluşturulacağı da ele alınır.

Power BI Desktop’ta formül düzenleyicisi - Power BI

Power BI Desktop'ta DAX formülü oluşturma ve düzenleme

Power BI Desktop raporlarında kılavuz çizgilerini ve kılavuza yaslama işlevini kullanma - Power BI

Power BI Desktop raporlarında kılavuz çizgilerini, kılavuza yaslama işlevini, z düzenini, hizalamayı ve dağıtımı kullanma

Yönetim ve dağıtım yaklaşımları - Power BI

Power BI ekosisteminde yönetimle ilgili kavramlar, seçenekler ve öneriler hakkında bilgi edinmeye yönelik teknik inceleme.

Power BI Desktop'taki ölçüler - Power BI

Hızlı ölçüler ve DAX söz dizimi dahil olmak üzere Power BI Desktop'ta ölçü oluşturma ve kullanma

Power BI Desktop’taki güncelleştirilmiş şeridi kullanma (önizleme) - Power BI

Power BI Desktop'ta yeni şeritle menüler ve komutlarda kolayca gezinin

Power BI Desktop'ta sorgulara genel bakış - Power BI

Power BI Desktop'ta sorgulara genel bakış

Power BI Desktop'tan yayımlama - Power BI

Power BI Desktop'tan yayımlama

Power BI hizmetinde tasarımcılara yönelik temel kavramlar - Power BI

Power BI hizmeti kapasiteleri, çalışma alanları, panoları, raporları, çalışma kitapları, veri kümeleri ve veri akışları.

Power BI Desktop’ta DirectQuery modeli sorunlarını giderme - Power BI

DirectQuery modeli ile ilgili sorunları giderin.

Öğretici: Web sayfasından verileri içeri aktarma ve analiz etme - Power BI

Öğretici: Power BI Desktop kullanarak bir web sayfasından verileri içeri aktarma ve çözümleme

Power BI Soru-Cevap ile görselleri keşfetme ve oluşturma - Power BI

Pano ve raporlarda yeni görselleştirmeler oluşturmak için Power BI Soru-Cevap özelliğinin nasıl kullanılacağını öğrenin.