Power BI Desteği

Arama

Power BI’daki görseller - Power BI

Power BI&#x27daki özel görselleştirmeler

Power BI ile Microsoft Dynamics'e bağlanma - Power BI

Power BI için Microsoft Dynamics CRM

Power BI görseli geliştirme - Power BI

Power BI özel görseli geliştirme öğreticisi

Kullanıcıların kimliğini doğrulama ve uygulamanız için Azure AD erişim belirteci alma - Power BI

Power BI içeriği eklemek üzere bir uygulamayı Azure Active Directory'ye kaydetmeyi öğrenin.

Capacity and SKUs in Power BI embedded analytics - Power BI

Understand capacity and SKUs in Power BI embedded analytics.

Power BI kılavuz belgeleri - Power BI

Power BI kılavuz belgeleri, Power BI’ı oluşturan ekip ve kurumsal müşterilerimizle ilgilenen çalışanlarımız tarafından önerilen en iyi yöntemler yer alır. Burada Power BI ile performansı ve başarıyı nasıl geliştireceğinize yönelik bilgiler edinebilirsiniz. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça bunları ekleyerek kılavuzu güncelleştireceğiz.

Yönetim ve dağıtım yaklaşımları - Power BI

Power BI ekosisteminde yönetimle ilgili kavramlar, seçenekler ve öneriler hakkında bilgi edinmeye yönelik teknik inceleme.

PowerShell ile veri kaynağı bağlantı dizelerini değiştirme - Power BI

PowerShell - Power BI Rapor Sunucusu'nda API'leri kullanarak veri kaynağı bağlantı dizelerini değiştirin.

DAX: Hata işlevlerinin uygun kullanımı - Power BI

DAX hata işlevlerinin ne zaman kullanılacağına yönelik rehber.

DAX: VALUES yerine SELECTEDVALUE kullanma - Power BI

SELECTEDVALUE işlevlerinin ne zaman kullanılacağına yönelik rehber.

Power BI Desktop’ta sorguyu kaynağa döndürme kılavuzu - Power BI

Power BI Desktop'ta sorguyu kaynağa döndürmeyi gerçekleştirmeye yönelik kılavuz.

DAX: DIVIDE işleviyle bölme işlecini (/) karşılaştırma - Power BI

DAX DIVIDE işlevinin ne zaman kullanılacağı konusunda rehberlik.

Power BI raporlarında yer alan analizleri şekil, görüntü ve simgelerle geliştirmeye yönelik ipuçları - Power BI

Power BI rapor görsellerinde, Power BI Desktop’ta veya Power BI hizmetinde yer alan analizleri şekil görüntü ve simgelerle geliştirmeye yönelik dört ipucu.

Power BI görsellerine dış kitaplıklar ekleme - Power BI

Bu makalede Power BI görsellerinde dış kitaplıkların nasıl kullanılacağı açıklanır.

Power BI Rapor Oluşturucusu’ndaki rapor verileri - Power BI

Power BI Report Builder'da rapor tasarlamanın ilk adımı temel rapor verilerini temsil eden veri kaynaklarını ve veri kümelerini oluşturmaktır.

Power BI ve Azure çıkışı - Power BI

Kiracı konumuna ve Power BI Premium aboneliğine göre Azure çıkışı ücretlerini ve Power BI'ı anlama

Power BI için Cortana'yı etkinleştirme - Power BI

Verilerinizle ilgili sorularınıza cevap almak için Power BI ile Cortana&#x27yı kullanın. Her bir Power BI veri kümesi için Cortana&#x27yı etkinleştirin ve Cortana&#x27nın, Windows cihazlarından veri kümelerinize erişebilmesini sağlayın.

Cihazın yerel kimliğiyle Power BI verilerini koruma - Power BI

Power BI verilerinize erişebilmeniz için ek kimlik bilgileri isteyecek şekilde iOS uygulamanızı yapılandırmayı öğrenin

Office 365 Dedicated müşterileri - bilinen sorunlar - Power BI

Office 365 Dedicated müşterileri için destek - bilinen sorunlar. Bu konu başlığında Office 365 Dedicated müşterilerine özgü sorunlar açıklanmaktadır. Bunlara grup özelliğiyle ilgili sınırlamaların yanı sıra iPhone uygulamasının özel etki alanlarıyla kullanılması dahildir.

Power BI hizmetine bireysel olarak kaydolma - Power BI

Power BI hizmetine kaydolmayı ve Power BI’ı veri analizi ile görselleştirme ihtiyaçlarınız için kullanmaya nasıl başlayacağınızı öğrenin.

Hata: Excel çalışma kitabınızda herhangi bir veri bulamadık - Power BI

Hata: Excel çalışma kitabınızda herhangi bir veri bulamadık

Bir tablo veya matristeki görüntüleri raporda görüntüleme - Power BI

Power BI Desktop’ta görüntülerin köprü bağlantılarını içeren bir sütun oluşturun. Ardından Power BI Desktop veya Power BI hizmetinde, bu köprüleri bir rapor tablosu, matris, dilimleyici veya çok satırlı karta ekleyerek görüntüyü gösterin.

Geliştirilmiş işlem altyapısını veri akışları ile kullanma - Power BI

Power BI Premium'daki geliştirilmiş işlem altyapısını veri akışları ile birlikte kullanmayı öğrenin