Taulutietokonetta katsova henkilö.

Mitä tietotarinoiden kerronta on?

Tietotarinoiden kerronta tarkoittaa kiehtovien kertomusten luomista tarinaa tukevien monimutkaisten tietojen ja analyysien avulla. Tietotarinoiden avulla vaikutetaan tiettyyn käyttäjäryhmään ja annetaan sille lisätietoja.

Tietotarinoiden kerronnan edut

Tietotarinoiden kerronta on hyvin samankaltaista kuin ihmisten tekemä tarinankerronta. Se tarjoaa yksityiskohtaisia tietoja ja tukiaineistoa kaavioiden avulla. yksinkertaistaa monimutkaisia tietoja niin, että käyttäjäryhmän on helppo käyttää sisältöä ja tehdä tärkeitä päätöksiä aiempaa nopeammin ja luotettavammin.

Henkilön toimintaan vaikuttavan tietotarina rakentaminen voi olla erittäin tehokas työkalu. Tehokas tietotarinoiden kerronta voi vaikuttaa henkilöihin ja organisaatioon positiivisesti. Seuraavassa kerrotaan onnistuneen tietotarinoiden kerronnan etuja:

 • Annetaan lisäarvoa datalle ja merkityksellisille tiedoille.
 • Tulkitaan monimutkaisia tietoja ja korostetaan tärkeitä kohtia käyttäjäryhmää varten.
 • Annetaan datalle inhimillisyyttä.
 • Lisäarvoa käyttäjäryhmälle ja toimialalle.
 • Luo uskottavuutta toimialan johtavana toimijana ja aiheeseen liittyvien ajatusten edelläkävijänä.

Varmista, että tietotarina on arvokas

Hyvä tietotarinan kerronta edellyttää kaiken kerätyn raakadatan analysoimista ja hypoteesin vahvistamista toivotun muutoksen saavuttamiseksi tietotarinan esittelemisen jälkeen.

Kun olet tarkistanut kaikki tiedot, aloita tarina. Joskus voisi olla houkuttelevaa valita vain omaa teoriaa tukevat tietojoukot. Kannattaa kuitenkin tarkastella kokonaiskuvaa tilanteesta. Tarkastele tietoja ja esitä ryhmälle selkeä tietotarina oikeiden työkalujen avulla. Jos tietojoukkoja on paljon, niiden käsitteleminen voi tuntua hankalalta. Tämä kuitenkin auttaa tarinankerronnan rakenteen määrittämisessä.

 • Mieti teoriaasi. Mitä haluat todistaa oikeaksi tai vääräksi? Mitä ajattelet tietojen kertovan sinulle?
 • Kerää tietoja. Kerää tiedot, joita tarvitset tarinan kehittämisessä.
 • Määritä tarinan tarkoitus. Kerättyjen tietojen avulla voit kertoa tarinan tarkoituksen yhdessä lauseessa.
 • Mieti, mitä haluat sanoa. Hahmottele tiedot alusta loppuun.
 • Esitä kysymyksiä. Osuitko oikeaan hypoteesissasi? Miten nämä vastaukset muokkaavat tietotarinan kerrontaa?
 • Luo käyttäjäryhmälle tavoite. Mitä toimintoja haluat käyttäjäryhmän tekevän tarinan lukemisen jälkeen?

Varmista, että käytettävissä on teoriaasi tukevien tietojen lisäksi myös tietoja, jotka eivät tue teoriaasi. Kaikkia käytettävissä olevia tietoja ei tarvitse lisätä tarinaan. Käytä tietojoukkoja, joiden avulla voit ohjata kerrontaa puolueettomasti. Tietotarinassa tulee aina keskittyä siihen, miten se voi auttaa toiminnon tukemisessa tai liiketoimintaa parantavassa muutoksessa.

Tietojen visualisoinnin käyttäminen tietotarinan kerronnan parantamiseksi

Tietojen visualisointi on merkittävässä roolissa, kun määritetään käyttäjäryhmän kykyä vastaanottaa monimutkaisia tietoja. Tietojen visualisoinnin avulla voidaan muuntaa rajaton määrä tietoja yksinkertaiseen ja helposti ymmärrettävään muotoon. Tässä voit määrittää tarinan tukemisessa tarvittavat visualisoinnit. Tehokkaat tietojen visualisoinnit auttavat seuraavissa toiminnoissa:

 • Näytä mallit, trendit ja löydökset puolueettomasta näkökulmasta.
 • Määritä konteksti, tulkitse tuloksia ja esitä merkitykselliset tiedot.
 • Jäsennä tiedot niin, että käyttäjäryhmä voi käsitellä tietoja.
 • Paranna käyttäjäryhmän aktivointia.

Tietojen raporttinäkymässä, joka on luotu tietojen visualisointityökalut apuna, useimmat näistä tuloksista ja merkityksellisistä tiedoista ovat helposti ymmärrettävässä muodossa.

Visualisointien esittäminen tietojen raporttinäkymässä

tietojen raporttinäkymä on työkalu, jota käytetään tiedonhallinnassa ja liiketoimintatiedoissa (BI). Tietojen raporttinäytöissä voidaan tulkita monimutkaisia mittareita organisoimalla ja näyttämällä tärkeät tiedot helposti ymmärrettävässä muodossa yhdessä sijainnissa. Tämä auttaa käyttäjäryhmää ymmärtämään tietotarinan ja tarinan hypoteesin välisen yhteyden.

Seuraavassa kerrotaan tietojen raporttinäkymän käytön edut:

 • Menneiden ja nykyisten trendien näkyvyys paranee.
 • Tulevien trendien ennustaminen on entistä tarkempaa.
 • Tunnuslukuja voidaan tunnistaa useista lähteistä.
 • Reaaliaikaista asiakasanalytiikkaa.

Tietotarinan kerronnan kolme tärkeintä elementtiä

Tietotarinan kerronta ja tietojen visualisointi rakenteellisen näkökulman avulla muodostavat merkityksellisiä tietoja käyttämällä kolmea tärkeää elementtiä: kertomusta, visualisointeja ja tietoja. Nämä kolme elementtiä tulee yhdistää tietotarinan luomisen yhteydessä, jotta teoriasta ja käyttäjiltä tuloksena saatavista toiminnoista voidaan kirjoittaa hyvin valmisteltu anekdootti.

 1. Luo kertomus
  Tietoja on käytettävä merkittävien tietojen tukipilareina tarinankerronnan yhteydessä. Auta käyttäjäryhmää ymmärtämään näkökulma suodattamalla monimutkaiset tiedot informatiivisiksi tiedoiksi. Kertomuksen ja kontekstin ansiosta tietotarinan kerronnasta tulee suoraviivaista.
 2. Jaa tietoja visualisointien avulla
  Visualisointien avulla voit kertoa käyttäjäryhmälle teoriasi. Kun yhdistät visuaaliset resurssit (esimerkiksi kaaviot) kertomukseen, saat käyttäjäryhmän tukemaan teoriaasi kiinnittämällä huomion piilotettuihin merkityksellisiin tietoihin oleellisten tietojen avulla. Yksittäisten tietojen esittämisen sijaan voit esittää sekä yksityiskohtaisia että yleisiä tietoja teorian tukemiseksi. Näin käyttäjäryhmä saa selkeän kuvan näkökulmastasi.
 3. Tarjoa tukea näyttämällä tietoja
  Analytiikka ei viehätä ihmisiä luonnostaan. Erityisestä tämä koskee analytiikkaa, josta puuttuu asiayhteys, kun käytössä on lisätyt analytiikat. Kertomuksen sisältämät tiedot tarjoavat konkreettista tukea. Konteksti ja kritiikki ovat keskeisessä osassa kertomuksen kokonaisvaltaisessa tulkinnassa. Kun käytössä on liiketoiminta-analytiikan työkaluja kertomuksen merkityksellisten tietojen ja ymmärryksen määrittämiseksi, tietotarinaan saadaan kaivattua kontekstia.

Kun nämä kolme yllä mainittua elementtiä yhdistetään, tietotarina saa varmasti aikaan tunnepitoisen vastaanoton käyttäjäryhmässä. Tunteilla on tärkeä rooli päätöksenteossa. Voit vaikuttaa muihin henkilöihin linkittämällä tietotarinaan tunteisiin vetoavaa kontekstia ja faktatietoja. Kun nämä kolme tärkeää elementtiä on yhdistetty onnistuneesti, luotu tietotarina voi vaikuttaa henkilöihin ja aikaansaada muutoksia.

Esimerkkejä tietotarinoista

Tietotarinoiden kerronta tarkoittaa tietojen esittämistä kontekstuaalisena kertomuksena. Tietotarinan voi esittää usealla eri tavalla. Tietojen raporttinäyttö sisältää kaikki käytettävissä olevat tiedot, joten voit luoda kertomuksen. Alla on muutamia huomiota herättäviä esimerkkejä tietotarinoiden kerronnasta.

Raporttinäytössä kaikki tiedot ovat etuosassa ja keskellä. Vaikka raporttinäyttö tarjoaa jonkin verran kontekstia, sinun on luotava kertomus ja yhdistettävä pisteet. Yksinkertainen ratkaisu toimii parhaiten. Pelkkä johdantolause ja tietopohjainen kuva on usein nopein tapa kertoa lyhyt tietotarina.

Toinen esimerkki tietotarinan kerronnasta on vähintään kahden tietovisualisoinnin yhdistäminen – puhelinkeskusanalyysi, joka näyttää asiakastyytyväisyyden aiheen mukaan, tyytyväisten ja tyytymättömien asiakkaiden prosenttiosuus, tyytyväisten ja tyytymättömien asiakkaiden kokonaismäärä sekä muita pienempiä tarinoita, jotka yhdessä muodostavat suuremman kokonaisuuden.

Infografiikat ovat tietotarinoiden kerronnan muoto sekä nopea tapa kertoa visuaalisesti houkutteleva tietotarina. Infografiikka voi sisältää yksittäisiä tietovisualisointeja, jotka auttavat kertomaan tarinaa mutta eivät tuo paljon lisäarvoa kertomukseen (kuten alla olevassa esimerkissä).

Tietotarinan kerronta muuttaa tapaa, jolla käytämme tietoja

Tietotarinan kerronta voi mahdollisesti muuttaa suuresti tapaa, jolla käytämme tietoja ja analytiikkaa. Tietotarinan kerronta lisää inhimillistä otetta raakadatan joskus käsittämättömiin numeroihin ja lukuihin. Kertomuksen rakentaminen on prosessin tärkein osa. Vahvan tarinan luominen kuitenkin edellyttää sitä, että pystyt ymmärtämään ja muuntamaan tiedot käyttämällä puolueetonta näkökulmaa. Microsoft Power BI voi auttaa sinua kertomaan tällaisen tarinan.

Tietotarinan aloittaminen Microsoft Power BI:n avulla

Microsoft Power BI voi auttaa sinua muodostamaan tarinan, jonka haluat kertoa. Intuitiivinen, tiedot purkava ja merkitykselliset tiedot jakava raporttinäkymä esittää tietopohjaiset visualisoinnit, jotka tukevat kertomusta ja vaikuttavat käyttäjäryhmään auttamalla älykkäissä päätöksissä. Kerro tietotarina omalla tavallasi, jotta saavutat organisaation tavoitteita, vahvistat yrityksen aseman toimialan ajatusjohtajana ja vaikutat käyttäjäryhmään muutoksen tekemiseksi.