Kannettavaa tietokonetta katsova henkilö

Liiketoiminta-analytiikan työkalut ja niiden tarjoamat edut

Kattavan liiketoiminta-analytiikan työkalun avulla voit analysoida historiatietoja ja reaaliaikaisia tietoja, trendejä ja malleja. Tämän avulla voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, joilla on positiivinen vaikutus organisaatioosi.

Liiketoiminta-analytiikan edut

Liiketoiminta-analytiikka tarkoittaa juuri sitä, miltä se kuulostaa. Sillä tarkoitetaan mitä tahansa ohjelmistoa tai ratkaisua, joka havaitsee ja arvioi liiketoimintatietoja yhdistämällä osaamisalueita, teknologioita ja käytäntöjä tilastollisen analyysin toteuttamista varten.

Liiketoiminta-analytiikan työkalujen avulla IT-analyytikot ja liiketoimintatietojen päälliköt tarkastelevat monimutkaisia prosesseja, algoritmeja ja suurempia tietojoukkoja. Liiketoiminta-analytiikan työkalut ovat mitä tahansa sovelluksia tai ohjelmistoratkaisuja, jotka tarkastavat ja analysoivat liiketoimintatietoja ja jotka esittävät samalla mahdollisia ratkaisuja.

Oikeanlaisten liiketoiminta-analytiikan työkalujen avulla yritys voi kerätä tarvittavia tietoja ja näin ymmärtää aiempia tapahtumia paremmin, ennustaa tulevia tapahtumia ja mahdollisia haasteita sekä löytää keinoja, joiden avulla ongelmat voidaan muuttaa toimintaa edellyttäviksi kohteiksi, jotka johtavat positiivisiin liiketoiminnan saavutuksiin. Esimerkkejä liiketoiminta-analytiikan elementeistä:

 • Tiedon koostaminen
 • Tietojen louhinta
 • Ennusteet
 • Tekstien louhinta
 • Visualisointi

Digitaalisten työkalujen käyttäminen auttaa viemään tietojen analyysin uudelle tasolle, minkä ansiosta yrityksesi voi määrittää paremmin tulevaisuutensa.

Liiketoiminta-analytiikan ohjelmiston tarjoamat edut ryhmällesi

Liiketoiminta-analytiikan ohjelmistoa käytetään tietojen hakemiseen, tarkistamiseen ja analysoimiseen. Tarvitset lisää tietoja, jotta voit valmistautua odottamattomia tapahtumia varten. Useimmat BI-päälliköt ja IT-analyytikot käyttävät useita liiketoiminta-analytiikan työkaluja mittareiden analysointiin, sillä harva ratkaisu sisältää kaiken, mitä tarvitaan.

Ennakoivia tietojen mallinnustyökaluja, tilasto-ohjelmistoja, tietojen louhintatyökaluja ja muita työkaluja voidaan käyttää yhdessä, jotta saadaan kokonaisvaltainen näkymä liiketoiminnan tiedoista. Tämän näkymän perusteella voidaan löytää merkityksellisiä tietoja sekä tehdä hyödyllisiä päätöksiä.

Syyt sille, miksi päälliköt ja analyytikot käyttävät liiketoiminta-analytiikan työkaluja:

 • Ymmärrä liiketoiminnan suorituskykyä.
 • Selitä tulokset tietojen perusteella sekä niiden syyt.
 • Tunnista heikkouksia.
 • Ennakoi mahdolliset ongelmat ennen niiden ilmenemistä.
 • Hälytä päätöksentekijät mahdollisille tapahtumille, jotka voivat vaikuttaa organisaatioon.
 • Ennusta tuloksia mahdollisiin liiketoiminnan ratkaisuihin perustuen.

Liiketoiminta-analytiikan työkalut auttavat ymmärtämään, miten he voivat saavuttaa liiketoiminnan tavoitteitaan, säilyttää kilpailukykynsä, noudattaa säädöksiä sekä täyttää esimiesten ja analyytikoiden tarpeet.

Liiketoiminta-analytiikan tyypit, joiden avulla liiketoiminnan tavoitteet voidaan saavuttaa

Kun arvioit liiketoiminta-analytiikan ohjelmiston tietoja, saatavilla on neljä analytiikan tyyppiä, jotka auttavat päättämään liiketoiminnan tavoitteita ja päätöksiä. Kutakin analytiikan tyyppiä käytetään eri liiketoiminnan tavoitteen saavuttamiseen.

 1. Kuvaileva analytiikka: Nämä analytiikan työkalut tulkitsevat aikaisempia tietoja sekä tunnuslukuja trendien ja mallien havainnointia varten.
 2. Ennakoiva analyysi: Nämä analytiikan työkalut ennustavat tulevia tapahtumia tilastollisten mallien ja koneoppimisen tekniikoiden avulla, jotta ne voivat tarjota kontekstia ja selkeyttä, jotka tukevat tulevaa päätöksentekoa.
 3. Diagnostiikka: Nämä analyysit tutkivat aiempia suorituskykytietoja tietojen louhinnan ja korrelaation kaltaisten tekniikoiden avulla. Näin ne pystyvät päättelemään tietoelementit, joilla on vaikutus tiettyihin trendeihin, sekä mahdolliset tulevat tapahtumat.
 4. Ohjeistava analytiikka: Nämä analytiikan työkalut ennustavat tulevia tapahtumia tilastollisten mallien ja koneoppimisen tekniikoiden avulla, jotta ne voivat tarjota kontekstia ja selkeyttä, jotka tukevat tulevaa päätöksentekoa.

Liiketoiminta-analytiikka ja liiketoimintatiedot

Liiketoiminta-analytiikka ja liiketoimintatiedot sekoittuvat usein keskenään, sillä molemmat keskittyvät historiatietojen keräämiseen ja purkamiseen. Niillä saavutetaan eri tavoitteita, joten sinun tulee päättää tavoitteesi ennen työkaluun sitoutumista. Näiden kahden työkalun välinen ero on, että liiketoimintatiedot käyttää raportointitekniikoita aiempien ja nykyisten tietojen etsimiseen ja esittää nämä tiedot käyttäjille visuaalisesti miellyttävässä muodossa, kun taas liiketoiminta-analytiikka keskittyy enemmän yrityksen tulevaisuuteen ja siihen, miten tiedoista voi olla apua.

Liiketoiminta-analytiikan työkaluja kannattaa käyttää liiketoimintatietojen työkalujen sijaan, jos:

 • Visualisoi organisaation tuleva suorituskyky.
 • Tutustu raakadataan ja käsittele sitä tietoanalyytikoiden avulla.
 • Ennusta tulokset, jotka voivat syntyä mahdollisuuksista.
 • Käytä enemmän ennakoivia toimenpiteitä, jotta voit järjestää onnistuneita liiketoimintatapahtumia.

Liiketoiminta-analytiikan työkalun sijaan kannattaa valita liiketoimintatietojen työkalu, jos tavoitteesi on vain kerätä aiempia ja nykyisiä tilastotietoja, jotta voit esittää tulokset helposti tietojen visualisointityökalutn avulla samalla, kun luot oman yhteenvetosi tietojen pohjalta. Näin varmistat, että saat tiedot, joita ryhmäsi tarvitsee.

Liiketoiminta-analytiikka on kehittyneempi tapa lisätä asiayhteys raakadataan (joka voidaan myös kerätä BI-ohjelmistoista) ja antaa lukijoille käsitys tulevista tapahtumista ja niiden seurauksista sekä luoda odotuksia. Parhaiden liiketoiminta-analytiikan käytäntöjen määrittäminen auttaa näiden odotusten luomisessa. Näin varmistat yrityksesi tehokkaan toiminnan.

Strategian luominen parhaiden liiketoiminta-analytiikan käytäntöjä varten

Onnistuneen liiketoiminta-analytiikan strategian luominen edellyttää, että olet havainnut parhaat käytännöt ja ottanut ne käyttöön. Voit nyt kerätä tietoja, joiden perusteella voit tehdä parempia päätöksiä. Seuraavassa on neljä vaihetta, jotka auttavat parhaiden käytäntöjen luomisessa.

 1. Määritä kaikki suunnitellut liiketoiminnan tavoitteet.
 2. Määritä, mitä onnistuminen merkitsee yrityksellesi, ja tunnista samalla parantamisen mahdollisuudet.
 3. Vahvista mallit, joiden perusteella onnistuminen ja epäonnistuminen mitataan.
 4. Luo menetelmä, jonka perusteella valitset oleelliset tiedot ja päättelet ulkoiset ja sisäiset tekijät, joita tarvitset tarkan ennusteen luomisessa.

Katso, mitä liiketoiminta-analytiikan työkalu voi tehdä

Microsoft Power BI:n avulla paljastat piilevät polut ja ratkaisut, jotka edistävät organisaatiosi liiketoimintaa. Microsoft Power BI:n kaltaisen kattavan liiketoiminta-analytiikan työkalun avulla voit selvittää, kuinka aiemmat ja nykyiset tiedot voivat vaikuttaa organisaatiosi tulevaisuuteen. Saat samalla opastusta siitä, miten voit lisätä tuottoja ja ymmärrystä, tarjota parempia asiakaskokemuksia sekä edistää organisaation menestystä.

Microsoft Power BI tarjoaa yrityksellesi liiketoimintaa edistävät työkalut, joiden avulla yrityksesi voi kerätä ja organisoida tietoja innovatiivisesti, strategisesti ja aikaa säästäen.